Archón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Archón pozri Archón (rozlišovacia stránka).

Archón (pri skloňovaní je v slovenčine tvar archont-, napr. archonta, archonti) alebo staršie archont (starogr. άρχων – archón, pl. άρχοντες - archontes) bol vysoký úradník v starovekých Aténach. Názov pochádza z gr. slova archein – vládnuť.

Spočiatku vládli v Aténach králi (basileovia), ktorých moc postupne obmedzovala rodová aristokracia. V 9. storočí pred Kr. bola moc kráľov obmedzená na desať rokov, od 7. storočia pred Kr. na jeden rok. Kráľov potom volili z aristokratických rodov a od roku 682 pred Kr. nahradili kráľov archonti. Kráľovské funkcie boli rozdelené medzi deviatich archontov:

  • archón polemarchos – prevzal predovšetkým vojenské funkcie kráľa;
  • archón basileos – prevzal náboženské funkcie kráľa;
  • archón eponymos – prevzal administratívne funkcie kráľa; podľa mena archonta eponyma sa datovali udalosti (za archonta XY), zoznamy archontov eponymov sa viedli od najstarších čias až do 3. stor. po Kr.;
  • archonti thesmotéti – prevzali predovšetkým súdnu funkciu kráľov, predsedali súdnym porotám, ktoré riešili spory medzi obyvateľmi Atén a Atiky.

Po skončení funkčného obdobia sa archonti stávali členmi aristokratickej rady areopág.

Hoci úrad archontov existoval až do 3. stor. po Kr., od konca 6. storočia ich po zavedení Kleisthenovej ústavy nahradili (najmä archonta polemracha) každoročne volení stratégovia.