Arrheniova rovnica

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Arrheniova rovnica je vzorec na vyjadrenie závislosti rýchlosti chemickej reakcie od teploty.

kde:

  • k je rýchlostná konštanta
  • e Eulerovo číslo
  • A frekvenčný koeficient
  • Ea aktivačná energia
  • R plynová konštanta

Rovnica je pomenovaná po Svante Arrheniusovi.