Artikulácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Artikulácia (v mnohých významoch aj článkovanie) môže byť:

 • všeobecne:
  • členenie a spájanie častí alebo článkov
  • zreteľné vyjadrovanie myšlienok
 • v jazykovede: pohyby rečových ústrojov pri reči, čiže členenie vzduchového a hlasového prúdu zmenami pozícií a postavení pohyblivých rečových ústrojov v nadhrtanových priestoroch, pozri artikulácia (fonológia)
 • v hudbe: členenie a spájanie za sebou idúcich tónov hudobnej skladby, pozri artikulácia (hudba)
 • v lekárstve:
 • v sociológii: proces, ktorým si jednotlivé sociálne triedy osvojujú kultúrne formy a praxe, pozri artikulácia (sociológia)
 • v didaktike: časové členenie vyučovacej hodiny alebo procesu učenia, pozri artikulácia (didaktika)
 • v teórii grafov: vrchol neorientovaného grafu, z ktorého vychádzajú dve rôzne hrany, ktoré súčasne nepatria žiadnej kružnici grafu, pozri komponent grafu#artikulácia
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.