Artikulácia (fonológia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Artikulácia je proces produkcie zvukov reči prostredníctvom pohybu orgánov rečového aparátu. Zahrňuje koordináciu a manipuláciu rôznymi časťami ústnej dutiny, vrátane jazyka, pier, zubov, mäkkého podnebia a hlasiviek. Artikulácia je nevyhnutná na vytvorenie rôznych zvukových jednotiek, nazývaných fonémy, ktoré tvoria základ reči v rôznych jazykoch.

Pri artikulácii sa rôzne orgány rečového aparátu pohybujú a upravujú priechodnú cestu vzduchu z pľúc k ústnej dutine. Napríklad pri tvorbe zvuku "p" sa spodné pery dotýkajú horného predných zubov, čím sa blokuje priechod vzduchu. Keď sa pripojí výbuch vzduchu z pľúc, dochádza k uvoľneniu blokády a vzniká zvuk.

Artikulačný aparát je schopný produkovať širokú škálu zvukov a tvarovať ich pomocou rôznych kombinácií artikulačných pohybov. Tieto pohyby môžu byť buď pasívne (napríklad prechod vzduchu cez otvorené ústa) alebo aktívne (napríklad pohyb jazyka alebo pier).

Artikulácia je dôležitou súčasťou štúdia fonetiky a fonológie, ktoré sa zaoberajú skúmaním zvukového systému reči v rôznych jazykoch a spôsobmi, akými sa tieto zvuky produkujú a rozpoznávajú.