Asexualita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Asexualita môže byť:

 • v biológii a sexuológii:
  • absencia pohlavných žliaz[1][2][3], pozri pod pohlavná žľaza
  • absencia (resp. pohlavná bezvýraznosť v dôsledku absencie) zreteľne vyvinutých druhotných pohlavných znakov[4][5], pozri pod druhotný pohlavný znak
  • neprejavovanie sa pohlavnými znakmi; absencia pohlavia, nebytie samec ani samica; absencia (funkčných) pohlavných orgánov[6][7][8][9]
 • v biológii: asexuálna reprodukcia, t.j.:
 • v sexuológii: asexualizáciou (napr. operáciou či chemoterapiou) navodené vyradenie schopnosti rozmnožovania [1], pozri pod asexualizácia
 • v sexuológii a psychológii:
  • a) (trvalá alebo dočasná) absencia libida (pohlavného pudu) či sexuálnej túžby (=sexuálnej apetencie)[1][2][3][18][19][20][21] (v MKCH spadá pod: F52.0), b) absencia sexuálneho vzrušenia[22], c) (celožitovná alebo aspoň dlhodobá) absencia alebo nedostatok sexuálnej atrakcie (t.j. bytia sexuálne priťahovaný) k iným osobám, t. j. absencia alebo nedostatok sexuálnej túžby po iných osobách (Sexuálna atrakcia nezahŕňa napr. masturbáciu, kým sexuálna túžba ju zahŕňa)[19][20][21][23][24], d) (celožitovná alebo aspoň dlhodobá) absencia alebo nedostatok subjektívnej sexuálnej atrakcie (t.j. nie fyziologickej sexuálnej atrakcie)[19], e) absencia alebo nedostatok (klasickej) sexuálnej orientácie (V závislosti od autora je buď (subjektívna) sexuálna atrakcia to isté ako sexuálna orientácia alebo je (subjektívna) sexuálna atrakcia jadro pojmu sexuálna orientácia)[19][22], f) výsledok samoidentikácie osoby ako asexuálna osoba[19][23][21], pozri asexualita (nezáujem o sex)
  • absencia sexuálnej aktivity resp. sexu, resp. nespojitosť so sexom[25][21][22] (v užšom zmysle len absencia sexuálnej aktivity z feministických dôvodov[21])

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c asexualita. BORNEMAN, Ernest. Encyklopedie sexuality. Preklad Zuzana Jarešová, Petr Zemek. Praha : Victoria Publishing, [1994]. 666 s. ISBN 80-85605-17-1. S. 45.
 2. a b asexualita. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
 3. a b Asexualität. In: Roche Lexikon Medizin (5. Aufl.) [online]. roche.de, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online. Archivované 2019-04-26 z originálu.
 4. Učební texty a vzdělávací materiály z předmětu Praxe Agropodnikání [online]. szestabor.cz, 2014, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online. Archivované 2018-07-18 z originálu. S. 80
 5. asexualita. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 116.
 6. asexuálny. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6. ; asexualita. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 7. bezpohlavný. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 8. asexual [online]. merriam-webster.com, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 9. asexuality [online]. medical-dictionary.thefreedictionary.com, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 10. asexualita. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 401.
 11. asexualita. In: Malá československá encyklopedie 1 A – Č. Praha: Academia, 1984. S. 249.
 12. parthenogenesis 4. –In: BARROWS, Edward M.. Animal Behavior Desk Reference (A Dictionary of Animal Behavior, Ecology, and Evolution, Third Edition). [s.l.] : CRC Press, 2011. 800 s. ISBN 978-1-4398-3651-4. S. 452.
 13. BOYDEN, A. Is Parthenogenesis Sexual or Asexual Reproduction? In: Nature, Nov. 11, 1950, Vol. 166, S. 820 https://vdocuments.mx/is-parthenogenesis-sexual-or-asexual-reproduction.html
 14. automixis. –In: BARROWS, Edward M.. Animal Behavior Desk Reference (A Dictionary of Animal Behavior, Ecology, and Evolution, Third Edition). [s.l.] : CRC Press, 2011. 800 s. ISBN 978-1-4398-3651-4. S. 390.
 15. Automixis [online]. biology-online.org, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 16. Neiman, M. , Sharbel, T. F. and Schwander, T. (2014), Genetic causes of transitions from sexual reproduction to asexuality in plants and animals. J. Evol. Biol., 27: 1346-1359. doi:10.1111/jeb.12357
 17. Röslein, J. Mutační a substituční tempo u sexuálních a klonálních forem: možný klíč k vysvětlení persistence sexu u modelové skupiny sekavců. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Praha. 2016, S. 8, 9[1]
 18. Asexualität. In: Lexikon der Psychologie.[CD-ROM] . Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl. ISBN 3-8274-0466-5
 19. a b c d e BOGAERT, A. F. Asexuality: What It Is and Why It Matters. In: The Journal of Sex Research. May 2015 [2]
 20. a b BOGAERT, Anthony F.. Understanding Asexuality. [s.l.] : Rowman & Littlefield Publishers, 2012. 192 s. ISBN 978-1-4422-0101-9. S. Ch. 2.
 21. a b c d e CARRIGAN, Mark; GUPTA, Kristina; MORRISON, Todd G.. Asexuality and Sexual Normativity (An Anthology). [s.l.] : Routledge, 2014. 140 s. ISBN 978-0-415-73132-4. S. kapitola Introduction.
 22. a b c BROTTO, L. Asexuality. In: CORPORATION, Marshall Cavendish. Sex and Society (Vol. 1). [s.l.] : Cavendish Square, 2010. 960 s. ISBN 978-0-7614-7905-5.
 23. a b A_sexualität [online]. queer-lexikon.net, 2017-09-28, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
 24. Queer Lexikon [online]. queer-lexikon.net, [cit. 2018-07-18]. Dostupné online. Archivované 2018-07-18 z originálu.
 25. asexualita. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Asexualita
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.