Athénagoras z Atén

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Aténagoras z Atén (iné mená: Atenagoras z Atén, Atenagoras[1], Atenagoraz Aténsky[2]; * 2. pol. 2. stor.) bol predstaviteľ kresťanskej apologetiky, platonik a autor apológie Posolstvo v prospech kresťanov (napísanej okolo r. 177 n. l.)[3].

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. ATENAGORAS. In: KRAFT, Heinrich. Slovník starokresťanskej literatúry. Preklad Vojtech Mikula. Trnava : Dobrá kniha, 1994. 441 s. ISBN 80-7141-048-9. S. 58 – 59.
  2. ZOZUĽAK, Ján. Byzantská filozofia. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 224 s. ISBN 978-80-7380-640-8. S. 64 – 67.
  3. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • DROBNER, Hubertus R. Patrologie : úvod do studia starokřesťanské literatury. Preklad Monika Recinová. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2011. 807 s. (Mathésis; zv. 4.) ISBN 978-80-7298-466-4. S. 119 – 123.
  • Athénagorás z Athén. Přímluva za křesťany. Preklad Monika Recinová. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. 328 s. (Pro Oriente; zv. 46.) ISBN 978-80-7465-368-1.