Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin je knižná publikácia, v ktorej sa autori snažili vyobraziť hlavných škodcov z triedy hmyz (Insecta). Práca vyšla v roku 1974 v Státnom zemědělskom nakladatelstve v Prahe. Autor práce je ing. Vladímír Novák, CSc. Ilustrácie do knihy spravili Ferdinand Hrozinka a Dr. Bohumil Starý. Návrh obálky a grafickú úpravu spravil Ivan Urbánek. Kniha vyšla v svojom prvom vydaní v náklade 12 000 kusov, ako 2504. publikácia v zbierke: Lesníctví, myslivost a vodní hospodářství. Má 128 strán textu. V práci je uvedených veľa kresieb našich najvýznamnejších škodcov lesných drevín. Kniha mala v rámci krajín RVHP aj ruskú mutáciu.

Škodcovia z triedy hmyzu sú v tomto atlase zaradení podľa drevín, na ktorých prevažne spôsobujú škody. Výskyt týchto druhov na ďalšej hostiteľskej rastline je uvedený v texte. Rozsah knihy bol obmedzený učebnými osnovami vtedajších lesníckych škôl, pre ktoré bol predovšetkým určený.