Azeotropická zmes

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Fázový diagram azeotropickej zmesi s poklesom teploty varu zmesi oproti teplote varu jednotlivých zložiek.

Azeotropická zmes je zmes dvoch alebo viacerých kvapalín v určitom pomere, pričom tieto kvapaliny nie je možné oddeliť jednoduchou destiláciou. Dôvodom pre existenciu Azeotropickej zmesi je interakcia medzi molekulami zmesi (vodíková väzba). Azeotropická zmes má nižšiu (príp. vyššiu) teplotu varu ako teploty varu jednotlivých zložiek, preto princíp destilácie (oddelenie zmesi na základe rozdielnych teplôt varu zložiek) nie je možné použiť.

Na oddelenie sa preto využívajú iné metódy ako zmena miešateľnosti zložiek zmesi prídavkom inej zložky (napr. chlorid sodný do azeotropických zmesí s vodou), prípadne odstránenie jednej zo zložiek chemickou reakciou (reakcia oxidu vápenatého s vodou za vzniku hydroxidu vápenatého), pridaním ďalšej zložky do zmesi vo vhodnom pomere, ktorá vytvára novú azeotropickú zmes s nižšou teplotou varu (napr. prídavok cyklohexánu do zmesi voda/etanol, vytvorí ternárnu zmes ktorá pri pomere 7 % voda, 17 % etanol a 76 % cyklohexán vrie pri 62,1 °C, pričom samotná zmes etanol/voda vrie až pri 78,1 °C. Dostatočné množstvo cyklohexánu tak odstráni z pôvodnej zmesi všetku vodu - tá oddestiluje ako jedna zo zložiek novej zmesi a vo zvyšku ostane čistý etanol).

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Azeotrope na anglickej Wikipédii.