Badarijská kultúra

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Badarijská kultúra (iné názvy: badárijská kultúra, badárska kultúra, badarien, Badárí) bola hornoegyptská eneolitická archeologická kultúra v rokoch 5000 / 4500 / 4300–4000 / 3800 pred Kr.

Pomenovaná je podľa náleziska pri dnešnej dedine Badárí neďaleko Asjútu. Išlo o viac osád sústredených okolo jedného sídliska. Badárčania, ktorí prišli do Egypta azda z juhu, viedli polokočovný spôsob života, pretože sa nenašli stopy po trvalých obydliach. Pravdepodobne žili v stanoch. Pestovanie jačmeňu a pšenice, výroba oleja zo semien divokého ricínu. Lov divej zveri a rýb, ale v menšej miere ako na severe. Jemná keramika a používanie líčidiel. Znalosť tavenia medi. Niektorými znakmi pripomínajú už starovekých Egypťanov: pochovávanie so zreteľom na budúci posmrtný život a možno prvé pohreby posvätných zvierat.