Banková operácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Banková operácia alebo bankový obchod je jedna z (typických) činností, ktoré vykonáva banka alebo iný úverový ústav (v právnom zmysle: podľa prvých ustanovení Zákona o bankách).

Bankové obchody pozostávajú najmä z poskytovania úveru na úrok, vybavovania platobného styku, obchodov s efektami na vlastný a cudzí účet, zakladateľskej a depozitnej činnosti a pod..

Delia sa na:

  • aktívne - banka je dlžníkom
  • pasívne - banka je veriteľom
  • indiferentné (komisionárske, sprostredkovateľské, zmiešané) - banka je aj dlžníkom aj veriteľom a/alebo ide len o službu