Ben Noach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ben Noach (dosl. syn Noema, Noachita) je v judaizme označenie pre každého Nežida, teda človeka, ktorého neviaže jarmo Tóry. Noachiti sú povinní dodržiavať Sedem Noemových príkazov. Za Noachitov sa považujú aj Izraeliti pred prijatím Tóry na Sinaji.