Big Five model

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Big Five model (alebo aj veľká päťka) je model, ktorý sa v psychológii používa na popísanie osobnosti človeka. Tvrdí, že osobnosť každého človeka sa dá popísať prostredníctvom piatich charakteristík. Využíva pri tom zložité štatistické metódy. [1]

Táto teória sa rozvíja už 50 rokov. Na začiatku bol výskum, ktorý uskutočnil D. W. Fiske (1949), ďalej ho rozvíjali (1967), Smith (1967), Goldberg (1981), a McCrae & Costa (1987). [2] V deväťdesiatych rokoch sa stal jedným z najúspešnejších konceptov modernej psychológie osobnosti.

Autormi slovenskej verzie päťfaktorového inventára NEO-FFI sú profesor Ruisel a profesor Halama.[3]

Z čoho sa skladá Big Five model[upraviť | upraviť zdroj]

Big Five konkrétne tvoria neurotizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť, a svedomitosť.

V súčasnosti sa výskumníci zhodujú na týchto charakteristikách: [4]

neurotizmus nepokojný – pokojný

zraniteľný – odolný

neistý – istý

extraverzia samotársky – spoločenský

tichý – veľavravný

inhibovaný – spontánny

otvorenosť konvenčný – originálny

bojácny – odvážny

konzervatívny – liberálny

prívetivosť pudlivý – srdečný

nesúcitný – súcitný

sebecký – nesebecký

svedomitosť starostný – opatrný

nespoľahlivý – spoľahlivý

nedbalý – svedomitý

Neurotizmus alebo emocionálna labilita zahŕňa tendenciu prežívať často negatívne pocity ako strach, hnev, vina, smútok. Neurotickí ľudia sú impulzívni a majú menšiu odolnosť voči stresu. Prispôsobovanie sa nie je ich silná stránka ani obľúbená činnosť, zmeny nemajú radi. Opakom je emocionálna stabilita.

Extraverzia v tomto chápaní znamená spoločenskosť, komunikatívnosť, optimizmus, prejavovanie pocitov navonok, aktivitu a podnikavosť, schopnosť presadiť sa, kontakty s ľuďmi, ale aj vzrušivosť a impulzivitu. Opak je introverzia.

Prívetivosť sa tiež týka najmä vzťahov s druhými ľuďmi. Ide o pozitívny vzťah k ľuďom, o vieru v ich dobro, o snahu pomôcť. Takéto osoby sú trpezlivé v kontakte s druhými, ústretové, chápajúce, sú to vynikajúci tímoví hráči. Protipólom sú egoisti s malou mierou empatie a nechuťou spolupracovať.

Otvorenosť (pre skúsenosť) hovorí o zvedavosti, tvorivosti, fantázii, miere zaujatia okolím. Otvorení ľudia v tomto kontexte sú experimentátori, inteligentní, kritickí v tom dobrom slova zmysle, zvyknú byť nekonvenční.

Svedomitosť zahŕňa cieľavedomosť, pevnú vôľu, disciplínu, spoľahlivosť, vysoké nároky. Ľudia s vysokou svedomitosťou sú systematickí, presní a ctižiadostiví. Opakom je ľahostajný postoj, pôžitkárstvo, nespoľahlivosť.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Veľká päťka našich vlastností [online]. . Dostupné online.
  2. The Big Five Personality Dimensions [online]. . Dostupné online.
  3. NEO päťfaktorový osobnostný inventár [online]. . Dostupné online.
  4. Psychológia osobnosti [online]. . Dostupné online.