Bočovka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bočovka je potok na Podunajskej nížine, v okrese Zlaté Moravce.[1] Je to ľavostranný prítok Širočiny a meria 11,6 km. Na dolnom toku je na ľavom brehu viditeľná erózna činnosť zrážkovej vody (výmole).

Prameň: v Pohronskom Inovci na severozápadnom svahu Krivej (713,8 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 660 m n. m.

Smer toku: od prameňa na krátkom úseku na juhozápad, potom sa stáča na juh, na dolnom toku tečie na západ

Geomorfologické celky: 1.Pohronský Inovec, podcelok Veľký Inovec, 2.Podunajská pahorkatina, podcelok Hronská pahorkatina[2]

Prítoky: zľava z osady Olichov, sprava nemá významné prítoky

Ústie: do Širočiny južne od obce Čierne Kľačany v nadmorskej výške okolo 185 m n. m.

Obce: iba Volkovce[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-06]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-06]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-06]. Dostupné online.