Bond

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bond môže byť:

 • v ekonómii a práve nejasne definovaný anglický výraz, ktorý môže znamenať:
  • dlhopis/obligácia vôbec
  • dlhový cenný papier s pevným výnosom (pevným úrokom)
  • dlhodobý dlhový cenný papier, ktorý platí úroky a je vydávaný podnikom alebo štátom (v užšom zmysle len ak je tento cenný papier zabezpečený - nezabezpečený sa potom označuje ako "debenture")
  • štátny dlhopis
  • dlhopis na doručiteľa (najmä štátny)
  • podiel v investičnom fonde investujúcom najmä do cenných papierov s pevným úročením
  • hypotekárny záložný list
  • dlžobný úpis vôbec (t.j. aj nezabezpečený a podobne)
  • písomný sľub zaplatiť peniaze alebo urobiť nejaký úkon, keď nastanú isté okolnosti alebo uplynie isté časové obdobie (najmä formálna listina, ktorou sa verejný funkcionár - resp. jeho ručiteľ - zaväzuje zaplatiť sumu peňazí, ak si tento verejný funkcionár nebude plniť svoje povinnosti)
  • poistná zmluva, v ktorej sa agentúra zaručuje zaplatiť zamestnávateľovi peniaze, ak vznikne neočakávaná finančná strata v dôsledku konania zamestnanca
  • písomný záväzok majiteľa nehnuteľnosti splatiť poskytnutú pôžičku podľa stanovených podmienok, ktorý je obyčajne zabezpečený hypotékou danej nehnuteľnosti
  • kaucia
  • ručiteľ (najmä pri skladaní kaucie)
  • ručenie
  • staršie: záväzok (najmä písomný), obligácia
  • colná uzávera
  • federálne povolenie na výrobu a skladovanie vína komerčným spôsobom
 • kráter na Marse, pozri Bond (kráter)
 • priezvisko:
 • Bond (hudobná skupina)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.