Brámová plachta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Spodné dva rady červeno vyznačených plachiet na 4-sťažňovom barku Krusenstern sú dolné brámové a horné brámové plachty. Najvyššie sú kráľovské plachty, niekedy tiež označované ako nadbrámové.

Brámová plachta je plachta umiestnená nad košovou (marsovou) plachtou, ktorá visí na treťom – brámovom nadstavci sťažňa. V 19. storočí sa kvôli zlej manipulácii s jednou veľkou plachtou brámová plachta rozdelila na dve – hornú a dolnú. Brámový nadstavec sťažňa tak niesol dve menšie brámové plachty. Dolná brámová plachta je tak priamo nad hornou košovou (marsovou) plachtou.

Medzi brámové plachty sa niekedy zaraďuje aj kráľovská plachta, kedy sa označuje ako „nadbrámová“.

Rahno, na ktorom visí brámová plachta alebo horná brámová plachta je upevnené k hornej časti brámového nadstavca sťažňa. Dolná brámová plachta je upevnená v strede brámového nadstavca sťažňa. Brámovými plachtami označujeme aj stehové plachty, ktoré visia na stehoch vedúcich od brámového nadstavca sťažňa dopredu nadol. Stehové plachty sa teda nachádzajú pred sťažňom, podľa ktorého sú pomenované. Viac pozri stehové plachty a Oplachtenie.

V anglickom jazyku sa brámová plachta označuje ako "topgallant sail", v nemeckom "Bramsegel".

Ďalšie poschodia rahnových plachiet:

Pomenovanie nerozdelených brámových plachiet Pomenovanie rozdelených brámových plachiet
  1. krížová brámová
  2. hlavná brámová
  3. predná brámová
  1. krížová dolná brámová
  2. krížová horná brámová
  3. hlavná dolná brámová
  4. hlavná horná brámová
  5. predná dolná brámová
  6. predná horná brámová