Bradykardia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
EKG bradykardie

Bradykardia je frekvencia srdca pod hodnotou 60 tepov za minútu v pokoji.

Môže sa vyskytovať i u zdravých ľudí, a to najmä u vytrvalostných športovcov. Na hodnotu pod 60 tepov môže klesnúť fyziologicky počas spánku, v ľahu. Frekvencia srdca môže byť spomalená zvýšenou aktivitou parasympatika alebo farmakologicky (betablokátormi). Ďalej sa s bradykardiou stretávame pri viacerých poruchách srdcového rytmu - bradyarytmiách. Bradykardia môže byť fyziolofická a patologická. Fyziologická je u športovcov v pokoji alebo počas spánku a patologická pri ochorení splavoovopredsienoveho uzla (sinusova bradykardia), pri zníženej činnosti štítnej žľazy, pri predávkovani liekmi, pri poruche prevodu vzruchu.