Brezová stráň

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48° 10′ 10″ s.š., 19° 0′ 8″ v.d.

Brezová stráň je chránený areál, ktorý sa nachádza na južnom okraji Krupinskej planiny v katastrálnom území obce Plášťovce.

Geomorfologicky je územie začlenené do oblasti Slovenského stredohoria, celku Krupinská planina, podcelku Modrokamenské úbočie. Geologická stavba je tvorená pyroxenickými a amfiboticko-pyroxenickými andezitmi, sarmatskými až spodnopanónskymi. Lokalita bola vyhlásená za chránený areál Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Predmet ochrany[upraviť | upraviť kód]

Predmetom ochrany sú biotopy európskeho významu:

 • Teplomilné submediteránne dubové lesy
 • Dubovo-hrabové lesy panónske a biotopmi nelesnými
 • Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch
 • Subpanónske travinnobylinné porasty
 • Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd

Predmetom ochrany sú aj nasledovné chránené druhy živočíchov – priadkovec trnkový (Eriogaster catax), roháč obyčajný (Lucanus cervus), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), ohniváčik velký (Lycaena dispar) a hnedáčik osikový (Hypodryas maturna).

Odborná literatúra[upraviť | upraviť kód]

 • Anonymous (1998): Stretnutie prírodovedcov Krupinská planina 1998. [1]
 • Biely A. et al. (2002): Geologická stavba. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, Bratislava: 74-77. ISBN 80-88833-27-2
 • Marhold K. et Hindák F. (1998): Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 687 p. ISBN 80-224-0526-4
 • Mazúr E. et Lukniš M. (1986): Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko, Slovenská kartografia, Bratislava
 • Lapin M. et al. (2002): Klimatické oblasti. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, Bratislava: 95. ISBN 80-88833-27-2
 • Šály R. et Šurina B. (2002): Pôdy. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky, MŽP SR, Bratislava: 106-107. ISBN 80-88833-27-2

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Lokality Natura 2000 [2]