Cena Jaroslava Mika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cena Jaroslava Mika[1] je ocenením, ktoré je každoročne udeľované významným slovenským odborníkom v oblasti požiarnej ochrany na základe ich nominácie zo strany odbornej verejnosti. Cena nesie meno významnej na počesť Ing. Jaroslava Mika, slovenskej osobnosti v oblasti požiarnej ochrany. Cenu Jaroslava Mika udeľuje Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR.

Jaroslav Miko[upraviť | upraviť zdroj]

Ing. Jaroslav Miko sa počas svojho tvorivého života stal gestorom požiarnej ochrany a autorom novodobej koncepcie protipožiarnej bezpečnosti stavieb v oblasti právnych predpisov a súvisiacich technických noriem na Slovensku. Po ukončení štúdií na Vysokej inžinierskej požiarnotechnickej škole v Moskve v roku 1981 pracoval až do odchodu do dôchodku vo vedúcich funkciách odboru požiarnej prevencie súčasného Prezídia HaZZ MV SR. Svoj život zasvätil požiarnej ochrane a technickej normalizácii, keď bol mnoho rokov predsedom technickej komisie TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. Bol autorom a spoluautorom mnohých dôležitých právnych predpisov a technických noriem v oblasti požiarnej ochrany a požiarnej bezpečnosti stavieb. Aj po odchode do dôchodku zostal veľmi aktívne pracovať v oblasti požiarnej ochrany a ako špecialista požiarnej ochrany riešil množstvo dôležitých stavieb. Okrem toho naďalej zastával funkciu predsedu technickej komisie TK 17 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a aj vďaka nemu sa podarilo na Slovensku vytvoriť ojedinelý národný systém právnych predpisov a technických noriem v oblasti protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií, ako v prvej krajine . Bol uznávanou osobnosťou doma aj v zahraničí a pomohol výraznou mierou zviditeľniť postavenie a vnímanie Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR, ktorej bol prvým a zatiaľ jediným čestným členom. Okrem toho bol aj členom Komory kominárov Slovenska.

Držitelia ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

Rok 2016: Ing. Viliam Fusek za dlhoročné aktívne pôsobenie v oblasti PBS, v oblasti technickej normalizácie a jeho najväčšiu zásluhu na vypracovaní koncepcie požiarnych konštrukcií, zhotoviteľov požiarnych konštrukciía osvedčení požiarnych konštrukcií, ktorá bola ako v prvej krajine EÚ premietnutá do právnych predpisov na Slovensku[2]

Rok 2017: Ing. Ján Dekánek, dlhoročný významný slovenský odborník v oblasti požiarnej ochrany a súčasný predseda stálej pracovnej skupiny špecialistov PO v APPO SR, za výsledky jeho celoživotnej práce a prínos v oblasti požiarnej ochrany, tvorby predpisov a technických noriem[3]

Rok 2018: Ing. Štefan Rástocký, dlhoročný významný slovenský odborník v oblasti požiarnej ochrany a požiarneho skúšobníctva a súčasný predseda TK 119 pri ÚNMS SR, za výsledky jeho celoživotnej práce a prínos v oblasti požiarnej ochrany, tvorby predpisov a technických noriem[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Plaketa Ceny Jaroslava Mika [online]. . Dostupné online.
  2. Ocenenie 2016 [online]. . Dostupné online.
  3. Ocenenie 2017 [online]. . Dostupné online.
  4. Ocenenie 2018 [online]. . Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]