Preskočiť na obsah

Cenzus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cenzus (lat. census = ohodnotenie, sčítanie, odhad majetku, zoznam občanov, daňová listina, majetok) môže byť:

  • v štatistike:
    • v užšom zmysle štatistický súpis (jedna z foriem štatistického zisťovania), v širšom zmysle proces zberu, vyhodnocovania a publikovania komplexných demografických, ekonomických a sociálnych údajov v určitom okamihu v určitom regióne (napr. sčítanie obyvateľstva)
    • skrátene populačný cenzus (t. j. sčítanie obyvateľstva)
  • v ekonómii: súpis osôb alebo majetku na daňové účely
  • v starovekom Ríme: sčítanie občanov a odhad ich majetku, ako aj ich zatriedenie do skupín podľa majetku, ktoré bolo základom pre zdanenie a vojenskú povinnosť, pozri cenzus (staroveký Rím)
  • súhrn podmienok pre nadobudnutie niektorých občianskych a politických práv, pozri napr. volebný cenzus, cenzus pobytu
  • v stredoveku a ranom novoveku:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.