Chemický dej

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Chemický dej

je dej, pri ktorom sa menia látky na iné látky a mení sa aj zloženie a štruktúra chemického jedinca. Pri chemickom deji nastávajú zmeny vo väzbách stavebných častíc látok. Najčastejším prípadom chemického deja je chemická reakcia. Chemický dej je napríklad fotosyntéza, dýchanie, hnitie jablka, horenie, hrdzavenie, varenie, pečenie, karamelizovanie, atď... podstata chemického deja spočíva v tom, že produkt má na jeho konci menšiu celkovú energiu ako reaktanty - je stabilnejší

  • inak: chemická reakcia
  • reakcia je dej [ chemickou rovnicou zapisujeme chemicky dej (__ + __ → ___) ]
  • premena látok z jednej na inú
  • je to zánik starých väzieb a vznik nových
  • preskupovanie atómov
  • Lavoisier: zákon zachovania hmotnosti

Chemické rovnice

Chemickými rovnicami sa zapisujú chemické reakcie. V chemickej rovnici sú reaktanty a produkty oddelené šípkami a zapísané chemickými vzorcami. Celkový počet atómov jednotlivých prvkov v reaktantoch musí byť rovnaký ako celkový počet atómov jednotlivých prvkov v produktoch.