Choroby ostatných endokrinných žliaz (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

E20 - E35: CHOROBY OSTATNÝCH ENDOKRINNÝCH ŽLIAZ je položka z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Patrí do IV. kapitoly MKCH-10 - Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (MKCH-10, E00 - E90).

Skupina nezahŕňa:

 • galaktoreu (N64.3)
 • gynekomastiu (N62)


E20 - HYPOPARATYREÓZA
 • Nezahŕňa:
  • Di Georgeov syndróm (D82.1)
  • pozákrokovú hypoparatyreózu (E89.2)
  • tetaniu NS (R29.0)
  • prechodnú novorodeneckú hypoparatyreózu (P71.4)
 • E20.0 - Idiopatická hypoparatyreóza
 • E20.1 - Pseudohypoparatyreóza
 • E20.8 - Iná hypoparatyreóza
 • E20.9 - Nešpecifikovaná hypoparatyreóza, paratyreoidná tetania


E21 - HYPERPARATYREÓZA A INÉ CHOROBY PRIŠTÍTNYCH ŽLIAZ
 • Nezahŕňa:
  • osteomaláciu
   • dospelosti (M83.-)
   • infantilnú a juvenilnú (E55.0)
 • E21.0 - Primárna hyperparatyreóza, hyperplázia prištítnych žliaz, osteitis fibrosa cystica generalisata [von Recklinghausenova choroba kostí]
 • E21.1 - Sekundárna hyperparatyreóza nezatriedená inde; nezahŕňa sekundárnu hyperparatyreózu renálneho pôvodu (N25.8)
 • E21.2 - Iná hyperparatyreóza; nezahŕňa familiárnu hypokalciurickú hyperkalciémiu (F83.5)
 • E21.3 - Nešpecifikovaná hyperparatyreóza
 • E21.4 - Iné špecifikované poruchy prištítnych žliaz
 • E21.5 - Nešpecifikovaná porucha prištítnych žliaz


E22 - HYPERFUNKCIA PODMOZGOVEJ ŽĽAZY (HYPOFÝZY)
 • Nezahŕňa:
  • Cushingov syndróm (E24.-)
  • Nelsonov syndróm (E24.1)
  • nadprodukciu:
   • ACTH nespojenú s Cushingovou chorobou (E27.0)
   • hypofyzárneho ACTH (E24.0)
   • tyreotropného hormónu (TSH) (E05.8)
 • E22.0 - Akromegália a pituitárny gigantizmus,
  • artropatia spojená s akromegáliou† (M14.5*)
  • Nadprodukcia rastového hormónu
   • Nezahŕňa:
    • vrodený
     • gigantizmus (E34.4)
     • nadmerný vzrast (E34.4)
    • zvýšenú sekréciu hormónu z endokrinného pankreasu, ktorý uvoľňuje rastový hormón (E16.8)
 • E22.1 - Hyperprolaktinémia (podľa potreby sa použije doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku, ak je liek príčinným faktorom)
 • E22.2 - Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu
 • E22.8 - Iná hyperfunkcia hypofýzy
  • Centrálna predčasná puberta
 • E22.9 - Nešpecifikovaná hyperfunkcia hypofýzy


E23 - HYPOFUNKCIA A INÉ CHOROBY PODMOZGOVEJ ŽĽAZY (HYPOFÝZY)
 • Zahŕňa vyznačené stavy, či je porucha v hypofýze alebo v hypotalame
 • Nezahŕňa pozákrokový hypopituitarizmus (E89.3)
 • E23.0 - Hypopituitarizmus
  • Syndróm fertilného eunucha
  • Hypogonadotropný hypogonadizmus
  • Idiopatický nedostatok rastového hormónu
  • Izolovaný nedostatok
   • gonadotropínu
   • rastového hormónu
   • hyporfyzárneho hormónu
  • Kallmannov syndróm
  • Lorainov-Leviho nanizmus
  • Nekróza hypofýzy (popôrodná)
  • Panhypopituitarizmus
  • Hypofyzárna(y)
   • kachexia
   • nedostatočnosť NS
   • nanizmus
  • Sheehanov syndróm
  • Simmondsova choroba
 • E23.1 - Liekom vyvolaný hypopituitarizmus (podľa potreby sa použije doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku)
 • E23.2 - Diabetes insipidus
  • Nezahŕňa nefrogénny diabetes insipidus (N25.1)
 • E23.3 - Hypotalamická dysfunkcia nezatriedená inde
  • Nezahŕňa:
   • Praderov-Williho syndróm (Q87.1)
   • Russelov-Silverov syndróm (Q87.1)
 • E23.6 - Iné choroby hypofýzy
  • Absces hypofýzy
  • Dystrophia adiposogenitalis
 • E23.7 - Nešpecifikovaná choroba hypofýzy


E24 - CUSHINGOV SYNDRÓM
 • E24.0 - Cushingova choroba závislá od hypofýzy
  • Nadprodukcia hypofyzárneho ACTH
  • Hyperadrenokorticizmus závislý od hypofýzy
 • E24.1 - Nelsonov syndróm
 • E24.2 - Liekom vyvolaný Cushingov syndróm (podľa potreby sa použije doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku)
 • E24.3 - Ektopický ACTH syndróm
 • E24.4 - Alkoholom vyvolaný pseudocushingov syndróm
 • E24.8 - Iný Cushingov syndróm
 • E24.9 - Nešpecifikovaný Cushingov syndróm


E25 - ADRENOGENITÁLNY SYNDRÓM
 • Zahŕňa:
  • adrenogenitálne syndrómy, virilizujúce alebo feminizujúce, získané alebo vyvolané nadobličkovou hyperpláziou následkom vrodených enzýmových defektov pri syntéze hormónov
  • ženský(á)
   • adrenálny pseudohermafroditizmus
   • heterosexuálna predčasná pseudopuberta
  • mužská
   • izosexuálna predčasná pseudopuberta
   • macrogenitosomia praecox
   • sexuálna predčasnosť s adrenálnou hyperpláziou
  • virilizácia (u žien)
 • E25.0 - Vrodené adrenogenitálne poruchy spojené s enzýmovým defektom
  • Kongenitálna (vrodená) adrenálna hyperplázia
  • Vrodená adrenálna hyperplázia so stratou soli
  • Deficiencia 21-hydroxylázy
 • E25.8 - Iné adrenogenitálne poruchy
  • Idiopatická adrenogenitálna porucha (podľa potreby sa použije doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku, ak je liek príčinným faktorom)
 • E25.9 - Nešpecifikovaná adrenogenitálna porucha
  • Adrenogenitálny syndróm NS


E26 - HYPERALDOSTERONIZMUS
 • E26.0 - Primárny hyperaldosteronizmus
  • Connov syndróm
  • Primárny aldosteronizmus vyvolaný adrenálnou hyperpláziou (bilaterálnou)
 • E26.1 - Sekundárny hyperaldosteronizmus
 • E26.8 - Iný hyperaldosteronizmus
  • Bartterov syndróm
 • E26.9 - Nešpecifikovaný hyperaldosteronizmus


E27 - INÉ CHOROBY NADOBLIČIEK
 • E27.0 - Iná adrenokortikálna nadnormálna aktivita
  • Nadprodukcia ACTH nespojená s Cushingovou chorobou
  • Predčasná sekrečná aktivita nadobličky (adrenarche)
  • Nezahŕňa Cushingov syndróm (E24.-)
 • E27.1 - Primárna adrenokortikálna nedostatočnosť
  • Addisonova choroba
  • Autoimúnny zápal nadobličky - adrenalitis
  • Nezahŕňa:
   • amyloidózu (E85.-)
   • tuberkulóznu Addisonovu chorobu (A18.7)
   • Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (A39.1)
 • E27.2 - Addisonovská kríza
 • E27.3 - Liekom vyvolaná adrenokortikálna insuficiencia (podľa potreby sa použije doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku)
 • E27.4 - Iná a nešpecifikovaná primárna adrenokortikálna nedostatočnosť
  • Adrenálna
   • hemoragia
   • infarkt
  • Adrenokortikálna insuficiencia NS
  • Hypoaldosteronizmus
  • Nezahŕňa:
   • adrenoleukodystrofiu [Addisonovu-Schilderovu] (E71.3)
   • Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (A39.1)
 • E27.5 - Adrenomedulárna hyperfunkcia
  • Adrenomedulárna hyperplázia
  • Hypersekrécia katecholamínov
 • E27.8 - Iné špecifikované poruchy nadobličky
  • Abnormalita globulínu viažuceho kortizol
 • E27.9 - Nešpecifikovaná porucha nadobličiek


E28 - PORUCHA ČINNOSTI VAJEČNÍKOV
  • Nezahŕňa:
 • izolovanú deficienciu gonadotropínov (E23.0)
  • pozákrokové ovariálne zlyhanie (E89.4)
 • E28.0 - Nadbytok estrogénov (podľa potreby sa použije doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku, ak je liek príčinným faktorom)
 • E28.1 - Nadbytok androgénov
  • Hypersekrécia ovariálnych androgénov (podľa potreby sa použije doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku, ak je liek príčinným faktorom)
 • E28.2 - Polycystický ovariálny syndróm
  • Sklerocystický ovariálny syndróm
  • Steinov-Leventhalov syndróm
 • E28.3 - Primárne zlyhanie vaječníkov
  • Znížená hladina estrogénov
  • Predčasná menopauza NS
  • Syndróm rezistentného ovária
  • Nezahŕňa:
   • menopauzálne a ženské klimakterické stavy (N95.1)
   • čistú dysgenézu gonád (Q99.1)
   • Turnerov syndróm (Q96.-)
 • E28.8 - Iná ovariálna dysfunkcia
  • Ovariálna hyperfunkcia NS
 • E28.9 - Nešpecifikovaná ovariálna dysfunkcia


E29 - PORUCHA ČINNOSTI SEMENNÍKOV
 • Nezahŕňa:
  • syndróm rezistencie na androgény (E34.5)
  • nešpecifikovanú azoospermiu alebo oligospermiu (N46)
  • izolovanú deficienciu gonadotropínu (E23.0)
  • Klinefelterov syndróm (Q98.0 - Q98.2, Q98.4)
  • pozákrokovú hypofunkciu semenníkov (E89.5)
  • testikulárnu feminizáciu (syndróm) (E34.5)
 • E29.0 - Hyperfunkcia semenníkov
  • Hypersekrécia semenníkových hormónov
 • E29.1 - Hypofunkcia semenníkov
  • Chybná biosyntéza semenníkových androgénov NS
  • Semenníkový hypogonadizmus NS
  • Deficiencia 5-alfa reduktázy (s mužským pseudohermafroditizmom)
  • Podľa potreby sa použije doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku, ak je liek príčinným faktorom.
 • E29.8 - Iná dysfunkcia semenníkov
 • E29.9 - Nešpecifikovaná dysfunkcia semenníkov


E30 - PORUCHY PUBERTY NEZATRIEDENÉ INDE
 • E30.0 - Oneskorená puberta
  • Konštitučné oneskorenie puberty
  • Oneskorený pohlavný vývin
 • E30.1 - Predčasná puberta
  • Nezahŕňa:
   • Albrightov-(McCuneov) (-Sternbergov) syndróm (Q78.1)
   • centrálnu predčasnú pubertu (E22.8)
   • vrodenú hyperpláziu nadobličiek (E25.0)
   • ženskú heterosexuálnu predčasnú pseudopubertu (E25.-)
   • mužskú izosexuálnu predčasnú pseudopubertu (E25.-)
 • E30.8 - Iné poruchy puberty
  • Predčasný vývin prsníkov u dievčat
 • E30.9 - Nešpecifikovaná porucha puberty


E31 - PORUCHY ČINNOSTI VIACERÝCH ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM - POLYGLANDULÁRNA DYSFUNKCIA
 • Nezahŕňa:
  • teleangiektázickú ataxiu [Louisova-Barova] (G11.3)
  • myotonickú dystrofiu [Steinertova] (G71.1)
  • pseudohypoparatyreózu (E20.1)
 • E31.0 - Autoimúnne polyglandulárne zlyhanie
  • Schmidtov syndróm
 • E31.1 - Polyglandulárna hyperfunkcia
  • Nezahŕňa mnohopočetnú endokrinnú adenomatózu (D44.8)
 • E31.8 - Iná polyglandulárna dysfunkcia
 • E31.9 - Nešpecifikovaná polyglandulárna dysfunkcia


E32 - CHOROBY TÝMUSU
 • Nezahŕňa:
  • apláziu alebo hypopláziu spojenú s imunodeficienciou (D82.1)
  • myastheniu gravis (G70.0)
 • E32.0 - Trvalá hyperplázia týmusu
  • Hypertrofia týmusu
 • E32.1 - Absces týmusu
 • E32.8 - Iné choroby týmusu
 • E32.9 - Nešpecifikovaná choroba týmusu
E34 - INÉ CHOROBY ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM
 • Nezahŕňa pseudohypoparatyreózu (E20.1)
 • E34.0 - Karcinoidový syndróm
  • Poznámka: Podľa potreby sa môže použiť ako doplnkový kód na identifikovanie funkčnej aktivity spojenej s karcinoidovým nádorom.
 • E34.1 - Iná hypersekrécia črevných hormónov
 • E34.2 - Ektopická sekrécia hormónov nezatriedená inde
 • E34.3 - Nanizmus nezatriedený inde
  • Nanizmus
   • NS
   • konštitučný
   • Laronov typ
   • psychosociálny
  • Nezahŕňa:
   • progeriu (E34.8)
   • Russellov-Silverov syndróm (Q87.1)
   • achondropláziu s imunitnou deficienciou (D82.2)
   • Nanizmus
    • achondroplastický (Q77.4)
    • hypochondroplastický (Q77.4)
    • pri špecifických dysmorfických syndrómoch
    • výživový (E45)
    • hypofyzárny (E23.0)
    • renálny (N25.0)
 • E34.4 - Konštitučne vysoká postava
 • Konštitučný gigantizmus
 • E34.5 - Syndróm rezistencie na androgény
  • Mužský pseudohermafroditizmus s rezistenciou na androgény
  • Porucha periférnych hormonálnych receptorov
  • Reifensteinov syndróm
  • Testikulárna feminizácia (syndróm)
 • E34.8 - Iné špecifikované endokrinné poruchy
  • Dysfunkcia pineálnej žľazy
  • Progéria
 • E34.9 - Nešpecifikovaná endokrinná porucha
  • Porucha
   • endokrinná NS
   • hormonálna NS


E35 - PORUCHY ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
 • E35.0 - Poruchy štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde
  • Tuberkulóza štítnej žľazy (A18.8†)
 • E35.1 - Poruchy nadobličiek pri chorobách zatriedených inde
  • Tuberkulózna Addisonova choroba (A18.7†)
  • Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (meningokokový) (A39.1†)
 • E35.8 - Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde


Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]