Choroby z podvýživy - malnutrícia (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

E40-E46: CHOROBY Z PODVÝŽIVY - MALNUTRÍCIA patria do IV. kapitoly MKCH-10 - Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (MKCH-10, E00 - E90).

Stupeň podvýživy sa zvyčajne meria jednotkami hmotnosti vyjadrenej v štandardných odchýlkach v primeranej referenčnej populácii. Ak je k dispozícii 1 alebo viac predchádzajúcich meraní, hodnotí sa zastavenie hmotnostného prírastku u detí, alebo zistené zníženie hmotnosti u detí alebo u dospelých, ktoré presahuje o viac ako 3, 2 či 1 štandardnú odchýlku, pri porovnaní s predchádzajúcimi zmenami hmotnosti jednotlivca, ako ťažká, stredná alebo mierna podvýživa. Ak je možné iba jedno meranie, diagnóza je len pravdepodobná a na jej definitívne potvrdenie sú potrebné ďalšie klinické alebo laboratórne testy. Ak namerané údaje ukazujú hodnoty viac ako 3 štandardné odchýlky pod priemerom distribúcie v referenčnej populácii, je veľká pravdepodobnosť ťažkej podvýživy; pri hodnotách štandardnej odchýlky medzi 2 a menej ako 3 je veľká pravdepodobnosť strednej podvýživy; pri hodnotách medzi 1 a menej ako 2 štandardnými odchýlkami je pravdepodobnosť miernej podvýživy. Ak nie sú k dispozícii nijaké hmotnostné údaje, treba vychádzať z klinického nálezu.

Skupina nezahŕňa:

 • črevnú malabsorbciu (K90.-)
 • nutričné anémie (D50 - D53)
 • následky proteínovoenergetickej podvýživy (E64.0)
 • chorobné zoštíhlenie (B22.2)
 • hladovanie (T73.0)

E40 - KVAŠIORKOR
Ťažká podvýživa s nutričným edémom s dyspigmentáciou kože a vlasov
Nezahŕňa:

 • marantický kvašiorkor (E42)

E41 - NUTRIČNÝ MARAZMUS
Ťažká podvýživa s marazmom
Nezahŕňa:

 • marantický kvašiorkor (E42)

E42 - MARANTICKÝ KVAŠIORKOR
Ťažká proteínovoenergetická podvýživa (ako pod E43)

 • prechodná forma
 • s príznakmi kvašiorkoru aj marazmu

E43 - NEŠPECIFIKOVANÁ ŤAŽKÁ PROTEÍNOVOENERGETICKÁ PODVÝŽIVA
Veľké zníženie hmotnosti u detí alebo dospelých, alebo zastavenie hmotnostného prírastku u detí, ktorý je aspoň o 3 štandardné odchýlky hmotnosti pod očakávanou hodnotou pri referenčnej populácii (alebo podobné zníženie vyjadrené inými štatistickými postupmi). Ak je k dispozícii iba jeden hmotnostný údaj, ide s veľkou pravdepodobnosťou o ťažkú podvýživu vtedy, ak je o 3 alebo viac štandardných odchýlok pod referenčnou hodnotou pre deti, alebo ak je index telovej masy (Body Mass Index) niže 18 u dospelých.
Nutričný edém

E44 - PROTEÍNOVOENERGETICKÁ PODVÝŽIVA STREDNÉHO A MIERNEHO STUPŇA

E44.0 - Proteínovoenergetická podvýživa stredného stupňa
Zníženie hmotnosti alebo chýbanie hmotnostného prírastku, ktorý je o 2 alebo viac (ale menej ako o 3) štandardných odchýlok hmotnosti pod očakávanou hodnotou pri porovnaní s predchádzajúcim vývinom jednotlivca (alebo podobné zníženie vyjadrené inými štatistickými postupmi). Ak je k dispozícii iba jeden hmotnostný údaj, ide s veľkou pravdepodobnosťou o strednú proteínovoenergetickú podvýživu vtedy, ak je hmotnosť viac ako 2, ale menej ako 3 štandardné ochýlky pod referenčným populačným priemerom.
E44.1 Proteínovoenergetická podvýživa mierneho stupňa
Zníženie hmotnosti alebo zastavenie hmotnostného prírastku, ktorý vedie k hmotnosti o 1 alebo viac, (ale menej ako 2) štandardnej odchýlky pod očakávanou hodnotou pri porovnaní s predchádzajúcou hmotnosťou jednotlivca (alebo podobné zníženie vyjadrené inými štatistickými postupmi). Ak je k dispozícii iba jeden hmotnostný údaj, ide s veľkou pravdepodobnosťou o proteínovoenergetickú podvýživu mierneho stupňa vtedy, ak je hmotnosť viac ako 1, ale menej ako 2 štandardné odchýlky pod referenčným populačným priemerom.

E45 - ZAOSTÁVANIE VÝVINU V DÔSLEDKU PROTEÍNOVOENERGETICKEJ PODVÝŽIVY

 • Výživový nanizmus
 • Výživový zakrpatený rast

E46 - NEŠPECIFIKOVANÁ PROTEÍNOVOENERGETICKÁ PODVÝŽIVA

 • Podvýživa NS
 • Proteínovoenergetická nerovnováha NS

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]