Diagnóza

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Diagnóza (skr. Dg. alebo dg.; gr. dia- = skrz, cez; gnosis = poznanie) v lekárstve znamená rozpoznanie choroby a jej pomenovanie. Diagnostika je proces určovania choroby (diagnózy). Choroby je možné rozlíšiť vďaka špecifickým príznakom - symptómom pomocou diagnostických metód. Niekedy sa názov diagnóza používa skrátene pre kód Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Vo všeobecnosti sa slovo diagnóza používa vo význame určenie (napríklad diagnóza problému).

Diferenciálna diagnostika[upraviť | upraviť zdroj]

Diferenciálna diagnostika je postup, pri ktorom sa stanovuje presná diagnóza spomedzi niekoľkých, ktoré majú rovnaké alebo veľmi podobné príznaky.

Diagnostické metódy[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Anamnéza (medicína)
 • anamnéza (anamnesis = half diagnosis)
  • rodinná anamnéza (pýtame sa pacienta na výskyt sledovaných nemocí u jeho rodičov, súrodencov, detí, týka sa hlavne kardiovaskulárnych onemocnení, nádorových onemocnení, cukrovky, neurologických a psychiatrických onemocnení, ale aj iných)
  • osobná anamnéza (pýtame sa pacienta na nemoci, ktoré doteraz prekonal, s ktorými sa lieči, na operácie ktoré podstúpil, na úrazy a krvné prevody)
  • gynekologická anamnéza (u žien, pýtame sa na začiatok menštruačného cyklu, jeho nepravidelnosti, koniec menštruačného cyklu, počet gravidít, počet pôrodov, potratov, hormonálnu antikoncepciu, hormonálnu substitučnú liečbu)
  • sociálna a pracovná anamnéza (pýtame sa kde pacient pracuje/ pracoval, v akých podmienkach a s kým žije, či sa má o neho kto postarať)
  • farmakologická anamnéza (zisťujeme aké lieky pacient užíva)
  • alergie (zisťujeme, či má pacient na niečo alergiu, týka sa aj neznášanlivosti liekov)
  • abúsus (zisťujeme množstvo a častosť požívania alkoholu, kávy, cigariet, drog)
  • fyziologické funkcie(pýtame sa na prípadné problémy s močením, so stolicou, na spánok, na chuť k jedlu, na to či pacient v poslednej dobe pribral, alebo schudol)
  • súčasné onemocnenie (pýtame sa pacienta na ťažkosti, ktoré mal než sa dostal do nemocnice, ako sa začali a ako sa vyvíjali, často je vhodné touto časťou anamnézy začať, zapisuje sa však až na koniec)
 • fyzikálne vyšetrenie
  • pohľadom (aspekcia)
  • pohmatom (palpácia)
  • poklepom (perkusia)
  • posluchom (auskultácia)
  • čuchom
 • laboratórne vyšetrenia
  • sedimentácia (FW), krvný obraz, diferenciálny rozpočet bielych krviniek
  • základné biochemické vyšetrenie séra (CRP, urea, kreatinín, ionogram, pečeňové testy, albumín, celková bielkovina, glukóza, bilirubín)
  • základné koagulačné vyšetrenia (protrombínový čas, aPTT, koncentrácia fibrinogénu)
  • základné chemické vyšetrenie moča (pH, proteinúria, glukosúria, urobilinogén, bilirubín, ketolátky, dusitany, leukocytúria, hematúria, vzhľad, špecifická hmotnosť)
  • niektoré iné vyšetrenia (hemokultúry, orientačné imunologické vyšetrenie, koncetrácia hormónov, ...)
 • zobrazovacie vyšetrenia
 • endoskopické vyšetrenia
  • gastrofibroskopia
  • enteroskopia
  • enteroklýza (dvojkontrastné vyšetrenie tenkého čreva)
  • endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP)
  • kolonoskopia
  • irrigografia (dvojkontrastné vyšetrenie hrubého čreva)
  • rektoskopia
  • laparoskopia
  • vyšetrenie enterálnou kapsulou
 • vyšetrenie srdca
  • kľudová elektrokardiografia (EKG)
  • Holterovo monitorovanie EKG (24-hodinové)
  • bed-side monitoring (24-hodinové monitorovanie EKG za hospitalizácie)
  • telemetrické monitorovanie
  • nekontinuálna dlhodobá registrácia EKG typu "nekonečnej slučky"
  • telefonický prenos EKG
  • záťažové testy
  • masáž karotického sínusu
  • ezofageálna stimulácia predsiení
  • test na naklonenej rovine (HUT test)
  • farmakologické provokačné testy
  • echokardiografia (ECHO)
  • koronarografia
 • funkčné vyšetrenie pľúc
  • spirometria
  • bronchokonstrikčné a bronchodilatačné testy
  • vyšetrenie difúzie plynov
 • funkčné vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (GIT)
  • 24-hodinová pH-metria
  • 24-hodinová manometria
  • vyšetrenie exokrinnej pankreatickej funkcie
  • rádionuklidové metódy