Diagnóza

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Diagnóza (skr. Dg. alebo dg.; gr. dia- = skrz, cez; gnosis = poznanie) v lekárstve znamená rozpoznanie choroby a jej pomenovanie. Diagnostika je proces určovania choroby (diagnózy). Choroby je možné rozlíšiť vďaka špecifickým príznakom - symptómom pomocou diagnostických metód. Niekedy sa názov diagnóza používa skrátene pre kód Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Vo všeobecnosti sa slovo diagnóza používa vo význame určenie (napríklad diagnóza problému).

Diferenciálna diagnostika[upraviť | upraviť zdroj]

Diferenciálna diagnostika je postup, pri ktorom sa stanovuje presná diagnóza spomedzi niekoľkých, ktoré majú rovnaké alebo veľmi podobné príznaky.

Diagnostické metódy[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavný článok: anamnéza

  • anamnéza (anamnesis = half diagnosis)
    • rodinná anamnéza (pýtame sa pacienta na výskyt sledovaných nemocí u jeho rodičov, súrodencov, detí, týka sa hlavne kardiovaskulárnych onemocnení, nádorových onemocnení, cukrovky, neurologických a psychiatrických onemocnení, ale aj iných)
    • osobná anamnéza (pýtame sa pacienta na nemoci, ktoré doteraz prekonal, s ktorými sa lieči, na operácie ktoré podstúpil, na úrazy a krvné prevody)
    • gynekologická anamnéza (u žien, pýtame sa na začiatok menštruačného cyklu, jeho nepravidelnosti, koniec menštruačného cyklu, počet gravidít, počet pôrodov, potratov, hormonálnu antikoncepciu, hormonálnu substitučnú liečbu)
    • sociálna a pracovná anamnéza (pýtame sa kde pacient pracuje/ pracoval, v akých podmienkach a s kým žije, či sa má o neho kto postarať)
    • farmakologická anamnéza (zisťujeme aké lieky pacient užíva)
    • alergie (zisťujeme, či má pacient na niečo alergiu, týka sa aj neznášanlivosti liekov)
    • abúsus (zisťujeme množstvo a častosť požívania alkoholu, kávy, cigariet, drog)
    • fyziologické funkcie(pýtame sa na prípadné problémy s močením, so stolicou, na spánok, na chuť k jedlu, na to či pacient v poslednej dobe pribral, alebo schudol)
    • súčasné onemocnenie (pýtame sa pacienta na ťažkosti, ktoré mal než sa dostal do nemocnice, ako sa začali a ako sa vyvíjali, často je vhodné touto časťou anamnézy začať, zapisuje sa však až na koniec)
  • fyzikálne vyšetrenie
    • pohľadom (aspekcia)
    • pohmatom (palpácia)
    • poklepom (perkusia)
    • posluchom (auskultácia)
    • čuchom
  • laboratórne vyšetrenia
    • sedimentácia (FW), krvný obraz, diferenciálny rozpočet bielych krviniek
    • základné biochemické vyšetrenie séra (CRP, urea, kreatinín, ionogram, pečeňové testy, albumín, celková bielkovina, glukóza, bilirubín)
    • základné koagulačné vyšetrenia (protrombínový čas, aPTT, koncentrácia fibrinogénu)
    • základné chemické vyšetrenie moča (pH, proteinúria, glukosúria, urobilinogén, bilirubín, ketolátky, dusitany, leukocytúria, hematúria, vzhľad, špecifická hmotnosť)
    • niektoré iné vyšetrenia (hemokultúry, orientačné imunologické vyšetrenie, koncetrácia hormónov, ...)
  • zobrazovacie vyšetrenia
  • endoskopické vyšetrenia
    • gastrofibroskopia
    • enteroskopia
    • enteroklýza (dvojkontrastné vyšetrenie tenkého čreva)
    • endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia (ERCP)
    • kolonoskopia
    • irrigografia (dvojkontrastné vyšetrenie hrubého čreva)
    • rektoskopia
    • laparoskopia
    • vyšetrenie enterálnou kapsulou
  • vyšetrenie srdca
    • kľudová elektrokardiografia (EKG)
    • Holterovo monitorovanie EKG (24-hodinové)
    • bed-side monitoring (24-hodinové monitorovanie EKG za hospitalizácie)
    • telemetrické monitorovanie
    • nekontinuálna dlhodobá registrácia EKG typu "nekonečnej slučky"
    • telefonický prenos EKG
    • záťažové testy
    • masáž karotického sínusu
    • ezofageálna stimulácia predsiení
    • test na naklonenej rovine (HUT test)
    • farmakologické provokačné testy
    • echokardiografia (ECHO)
    • koronarografia
  • funkčné vyšetrenie pľúc
    • spirometria
    • bronchokonstrikčné a bronchodilatačné testy
    • vyšetrenie difúzie plynov
  • funkčné vyšetrenie gastrointestinálneho traktu (GIT)
    • 24-hodinová pH-metria
    • 24-hodinová manometria
    • vyšetrenie exokrinnej pankreatickej funkcie
    • rádionuklidové metódy