Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Joseph Smith ml., zakladateľ cikrvi
Dvaja misionári

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (angl. The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints), je náboženská spoločnosť založená Josephom Smithom v USA v roku 1830. Členovia tejto cirkvi sú ľudovo nazývaní mormóni (angl. Mormons). Cirkev sama seba považuje za jedinú cirkev oprávnenú Ježišom Kristom, ktorá dodržuje jeho pôvodné učenie.

Svoje učenie členovia odvodzujú z nasledovných diel:

  • Z Biblie,
  • Z Knihy Mormon, ktorú mal podľa božského zjavenia preložiť zo zlatých dosiek odovzdaných anjelom Joseph Smith, a ktorá hovorí o osudoch Izraelitov presťahovaných v predkresťanskej ére do Ameriky,
  • Z Knihy náuky a zmlúv (angl. Doctrine and Covenants),
  • Z knihy Drahocenná perla (angl. Pearl of Great Price).

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní preberá mnohé z kresťanského vierovyznania. Učí, že Ježiš Kristus je Syn Boží a Spasiteľ ľudstva.

Ako jediná sa vyznačuje niektorými charakteristickými učeniami. Hlavným z nich je presvedčenie, že pôvodná Cirkev Ježiša Krista sa stratila zo Zeme krátko po jeho smrti. Táto cirkev bola nakoniec v polovici 19. storočia znovuzriadená spolu s jej náukami, jej organizáciou - vrátane Rady dvanástich apoštolov -, a jej právomocou. Aby sa rozlišovalo medzi terajšou a pôvodnou Cirkvou Ježiša Krista, znovuzriadená Cirkev je známa ako Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Termín „Svätý“ sa používa v pôvodnom, biblickom zmysle, ako označenie členov Cirkvi.

Členovia veria, že k znovuzriadeniu Kristovej Cirkvi došlo počas obdobia niekoľkých rokov tým, čo bolo pre nich najpozoruhodnejším zjavením od čias Krista - zjavením sa vzkrieseného Ježiša Krista a Boha Otca na jar roku 1820 mladému farmárskemu chlapcovi, ktorý sa modlil o poznanie, ku ktorej cirkvi sa má pridať.

Chlapcovi, 14- ročnému Josephovi Smithovi, bolo povedané, aby sa nepripojil k žiadnej z nich, ale že bude použitý ako nástroj, prostredníctvom ktorého bude znovuzriadená štruktúra, náuky a právomoc Cirkvi. Nasledovali ďalšie zjavenia a návštevy - ktorých svedkami boli často údajne aj iní ľudia.

Formálne bola Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní zorganizovaná vo Fayette v severovýchodnej časti Spojených štátov v apríli roku 1830 len šiestimi členmi.

Cirkev rýchlo rástla, ale odpor a prenasledovanie ju prinútili, aby sa presťahovala na západ. V roku 1844 bol Joseph Smith zabitý nepriateľským davom v Illinois. Členovia boli vyhnaní zo svojho mesta a ich domy boli spálené. Pod vedením veľkého kolonizátora Brighama Younga sa pustili do cestovania na západ naprieč Spojenými štátmi do údolia Veľkého Soľného jazera. Tam vybudovali Salt Lake City, v štáte Utah, ktoré je svetovým strediskom dnešnej Cirkvi.

Jednou z najcharakteristickejších čŕt Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní je dôraz na rodinný život. Cirkev učí, že práve rodina je najlepším miestom pre vyučovanie, zdieľanie a uplatňovanie hodnôt a merítok evanjelia. Silné rodiny podľa viery Cirkvi prispievajú k zdraviu komunity a národa. Svätí neskorších dní sú jediní kresťania, ktorí aktívne učia, že zvláštne náboženské obrady v chráme môžu zjednotiť rodinu na večnosť.

Svätí neskorších dní sú tiež známi svojim vyhýbaním sa alkoholu a tabaku, dôrazom na morálny spôsob života, na službu ostatným a sú taktiež známi ako tzv. dobrí občania. Veria, že sa majú neustále snažiť zlepšovať sa.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Po vyzbieraní 33 tisíc podpisov sa 18. 10. 2006 Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní stala 17. registrovanou náboženskou spoločnosťou na Slovensku. Podľa odhadov má v súčasnosti niekoľko stoviek členov.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]