Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Socha Ježiša Krista v sídle mormonskej cirkvi.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (CJKSND) (anglicky The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) je cirkev, ktorú založil (resp. podľa vlastného učenia znovuzriadil čiže obnovil) Joseph Smith v USA v roku 1830. Patrí do kresťanstvom inšpirovaného hnutia mormonizmu.

Veriaci Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní ju považujú za jedinú cirkev na svete [1], ktorá má v súčasnosti kňazskú právomoc od Boha a teda je ako jediná oprávnená Ježišom Kristom vykonávať spásne obrady evanjelia, ktoré majú zaručiť zbožštenie.

Názov[upraviť | upraviť zdroj]

Emblém anjela Moroniho

Od začiatku hnutia v 20. a 30. rokoch 19. storočia bola táto spoločnosť známa ako 'Cirkev Kristova'.[2] V roku 1834 bol názov zmenený podľa prorockého zjavenia na 'Cirkev svätých neskorších dní'. V rôznych prípadoch bolo hnutie označované tiež ako 'Cirkev Ježiša Krista' alebo 'Božiu cirkev'. Od roku 1838 už nesie plný názov 'Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní'.

Kvôli používanie Knihy Mormonovej sa Smithovým nasledovníkom okolitými ľuďmi hovorilo 'Mormonisti' (nasledovníci Mormona) či len 'Mormoni'.[3] Smith a ostatné predstavitelia cirkvi považovali meno "Mormoni" za neúctivé.[4]

V dnešnej dobe sú členovia tejto denominácie stále známi skôr pod označením 'mormoni'. Hoci sami preferujú pomenovanie 'Svätí' alebo 'Svätí neskorších dní', akceptujú tiež aj použitie slova 'mormoni'. Výraz Svätí neskorších dní[5] sa tu líši významovo od svätý podľa katolicizmu. Je ale prevzatý z Nového zákona, kde sa prvý kresťania nazývali Svätými. Pojmom "Svätí" sú tu mienení členovia Cirkvi, ktorí sa snažia žiť čistým životom a nasledovať Ježišovo učenie.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Prítomnosť CJKSND vjednotlivých krajinách sveta

██ Štáty a územia s aspoň jedným chrámom CJKSND

██ Štáty bez chrámu CJKSND, ale s organizovanou kongregáciou a misiami

██ Štáty bez oficiálnej prítomnosti CJKSND

Cirkev počas života Josepha Smitha[upraviť | upraviť zdroj]

Počiatky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa datujú do roku 1820, kedy sa 14-ročný chlapec Joseph Smith modlil kBohu s otázkou, ktorá z existujúcich cirkví je pravá. Podľa učenia Cirkvi,[6][7] sa mu vtedy osobne zjavili Boh Otec a tiež Jeho Syn Ježiš Kristus.
Potom s ním tvárou v tvár hovorili a povedali mu, že z existujúcich cirkev nie je ich žiadna. Ďalej bolo Josephovi oznámené, že bol povolaný ako ďalší prorok, aby začal novú dispenzáciu (obdobie, kedy je na zemi evanjelium a pôsobia proroci) tak, ako bol predtým povolaný Abrahám, Mojžiš a ďalší proroci. Boh mu tiež povedal, že nejaký čas po Ježišovej smrti (a po smrti prvotných apoštolov) sa právomoc kňazstva, zjavenie i Cirkev stratili a boli odňaté zo zeme.

Členovia Cirkvi veria, že prostredníctvom proroka Smitha bola 6. apríla 1830 zaregistrovaná podľa vtedajších platných zákonov štátu New York, a tak znovu oficiálne zorganizovaná na zemi 'Cirkev Ježiša Krista 'vo svojej pôvodnej podobe.[8]

Rozkol[upraviť | upraviť zdroj]

Druhý vodca CJKSND, Brigham Young

Po smrti Josepha Smitha došlo k rozkolu v mormonskej komunite. CJKSND vznikla na základe vedenie jedného zo Smithových nástupcov, Brighama Younga. Oproti tomu iné mormonské cirkvi (ako Kristova komunita, alebo Strangiti) vychádza z iných následníkov a pokračovateľov Josepha Smitha.

Od doby Brighama Younga je CJKSND "založená na správe a učení prorokov a apoštolov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus". Dnes Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní vedie žijúci prorok[9], v súčasnosti je ním prezident Thomas S. Monson, ktorý je prezidentom Cirkvi od roku 2008.

Skrze proroka a prostredníctvom zjavení vedie Ježiš Kristus priamo svoju Cirkev. Medzi najvyššie vedúci Cirkvi ďalej patrí Prvé predsedníctvo (tj. Prezident Cirkvi +jeho 2 radcovia) a Kvórum dvanástich apoštolov, ktorí sú osobitnými svedkami Ježiša Krista.[10]

Štát Utah a ďalšie mestá v Kalifornii, Arizone, Nevade a Idaho založil Brigham Young, druhý prezident CJKSND, keď v roku 1847, po dlhoročnom prenasledovaní a neznášanlivosti voči Cirkvi, vyviedol 10 0000 Svätých 1 800 km z Ohia cez pláne do údolia Soľného jazera (Salt Lake).
Tento exodus je jedným znajväčších prípadov sťahovanie obyvateľov v histórii Severnej Ameriky (pre porovnanie: zlatá horúčka na Klondiku vylákala počas 2 rokov zhruba 9 0000 ľudí, z ktorých 4 0000 dorazilo k ložiskám). Do roku 1860 sa ďalších viac než 5 0000 ľudí presťahovalo z Britských ostrovov, preto má mnoho obyvateľov Utahu britských predkov. Tieto skupiny viedli väčšinou apoštoli Cirkvi. Tisíce ľudí ale pri polročnom putovaní do údolia Salt Lake zomreli. V štáte Utah v dnešnej dobe žije 2,5 milióna obyvateľov, z ktorých okolo 60% populácie sú Svätí neskorších dní.

Celosvetovo mala CJKSND podľa vlastných štatistík k 31. decembru 2014 15 372 337 členov žijúcich v 177 krajinách a teritóriách. Členovia sú organizovaní v 29 621 miestnych kongregáciách. Z celkového počtu 15,3 miliónov členov slúži 85 147 z nich ako misionári na plný úväzok a ďalších 30 404 ako sociálni misionári, ktorých väčšinou tvoria manželské páry na penzii.[11]

Súčasnosť vo svete[upraviť | upraviť zdroj]

Ústredie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa nachádza v Salt Lake City v štáte Utah. VUSA počas vývoja hnutia svätých neskorších dní vzniklo mnoho iných mormonských cirkví (ako napríklad Kristovho komunita alebo FLDS), ktoré sú výrazne menšie čo do počtu a sú nezávislé na CJKSND. Na celom svete žije vyše 15miliónov členov Cirkvi.[12][11] Ztoho 6,5milióna vUSA,[13] kde je štvrtým najväčším náboženským celkom.[14] Členovia CJKSND sú aktívni aj v iných záležitostiach verejnosti a spoločenského života, ako je napríklad politika. Ako súkromné ​​osoby zastávajú verejné funkcie v armáde, úradoch, politických stranách a sú volení do verejného života, zvlášť v USA, kde má CJKSND postavenie štandardnej denominácie kresťanstva A mnohí mormoni sú napr. senátori alebo vo verejných výboroch, či kandidáti na prezidenta. Tento postoj vychádza z poslušnosti úplne všetkých zákonov štátu, avšak vedenie CJKSND do týchto vecí nijako nezasahuje ani ich nepodporuje. Ktokoľvek takto verejne činný sa tak rozhodol bez osobitného podielu vplyvu z Cirkvi.[15]

Učenie[upraviť | upraviť zdroj]

CJKSND odvodzuje svoje učenie predovšetkým zo 4 kníh, ktoré označuje ako štandardné diela ('Standard Works')[16] a sú podľa ich viery kompletne inšpirované Bohom prostredníctvom proroka Josepha a pokračujúceho zjavenia v cirkvi.[17][18]

Patria sem Biblia, Kniha Mormonova ('The Book of Mormon'), ktorú podľa božského zjavenia preložil zo zlatých dosiek odovzdaných anjelom Moronim prorok Joseph Smith. Ďalej vychádzajú z kníh Náuka a zmluvy ('Doctrine and Covenants') a Drahocenná perla ('The Pearl of Great Price') .

Kniha Mormonova[upraviť | upraviť zdroj]

Kniha Mormonova pojednáva o osudoch Izraelitov, ktorí sa mali okolo roku 600 pred Kr. preplaviť do Ameriky. Jeden z prorokov o ktorých Kniha Mormonova píše sa volal Lehi, žil v Jeruzaleme okolo roku 600 pred Kr.

Boh Lehimu prikázal, aby odviedol skupinku ľudí do novej zasľúbenej zeme. Skupina izraelských emigrantov pod vedením proroka Lehiho tak utiekla po zničení jeruzalemského chrámu Babylonskou ríšou na americký kontinent a vytvorili tu veľkú civilizáciu. Pôvodní obyvatelia amerického kontinentu indiáni sú podľa Knihy Mormonovej Židia - potomkovia obyvateľov 10 stratených kmeňov zo Severného kráľovstva v období babylonského zajatia.

Zlaté dosky Knihy Mormonovej a ďalšie predmety, ktoré uschoval prorok Moroni do zeme

Z tejto veľkej civilizácie trvajúcej asi 1 000 rokov opisuje Kniha Mormonova najmä súboje dvoch kmeňov - Lamánitov a Nefitov, pričom oba národy boli z potomkov desiatich stratených izraelských kmeňov. Lámaniti nakoniec po dlhotrvajúcom nepriateľstve okolo roku 400 vyvraždili Nephitov.

Text pravého Ježišovho učenia, a záznam dejín predkolumbovskej Ameriky preto Moroni, syn historiografa (dejepisca) Mormona, uschoval do schránky v krajine na hore Cumorah[19] a tento text našiel až v 19. storočí Josephom Smithom.

Kniha je pomenovaná po Mormonovi, ktorý bol jedným z týchto prorokov. V 1. pol. 19. storočia sa tento prorok Mormon zjavil Josephovi Smithovi, tentoraz čoby anjel Moroni, a rozpráva mu príbehy a odovzdáva zlaté platne.

Táto kniha ďalej rozpráva, že Boh medzi týmto ľudom povolával prorokov aj potom. Kniha Mormonova je zbierkou ich záznamov. Zmieňuje ako Ježiš Kristus z Palestíny odišiel do Ameriky a tam odovzdal svoje učenie 'vernému' kmeňa Nephitov. Ježišovo pravé učenie sa tak zachovalo iba v texte Knihy Mormonovej.

Pre Svätých neskorších dní je najdôležitejšie rodina.[20] Svätí veria, že rodiny môžu byť spolu nielen počas života na Zemi, "kým vás smrť nerozdelí", ale aj po smrti. Preto vo svojich chrámoch uzatvárajú manželstvá (tzv.Spečatenie) na večnosť a dodržiavajú tzv. Zákon cudnosti. Obrad vykonáva vysoký kňaz, ktorému túto tzv. Pečatiacu právomoc podľa učenia Cirkvi delegujú apoštoli. Nie je výnimkou, že rodiny Svätých neskorších dní majú viac detí. Každý pondelkový večer rodiny Svätých usporadúvajú vo svojom domove tzv. rodinný domáci večer. Tieto rodinné večery pomáhajú rodinám, aby spolu trávili dostatok spoločného času.

Jedno z pravidiel, ktoré členovia Cirkvi dodržiavajú, a ktoré dostal ako zjavenie v roku 1833 prorok Joseph Smith, je tzv.Slovo múdrosti. Učí tomu, že je potrebné sa vyvarovať požívaniu pre telo škodlivých látok a propaguje konzumáciu ovocia a zeleniny. Preto Svätí nepijú alkohol, kávu, čierny a zelený čaj, nefajčia a nepoužívajú ani žiadne iné drogy.[21]

Krst je možné prijať keď je človeku aspoň osem rokov,[22], aby bol schopný dostatočne porozumieť významu tohto obradu a rozhodol sa pre neho zo svojej slobodnej vôle. Krstom, ktorý sa vykonáva ponorením celej osoby pod vodu, človek uzatvára zmluvu s Bohom, že bude dodržiavať Jeho prikázania a nasledovať príklad Ježiša Krista.

Články viery[upraviť | upraviť zdroj]

Joseph Smith je nielen zakladateľom mormonizmu, ale aj autorom Článkov viery

V roku1830 zhrnul prorok mormonizmu Joseph Smith náuky CJKSND do 13 bodov,[23] ktorými sa riadi dodnes.[24]

 1. Veríme v Boha, Večného Otca, a v Jeho Syna, Ježiša Krista, a v Ducha Svätého.
 2. Veríme, že ľudia budú potrestaní za svoje vlastné hriechy, a nie za priestupok Adamov.
 3. Veríme, že skrze zmierenie Kristovou môže byť spasené celé ľudstvo dodržiavaním zákonov a obradov evanjelia.
 4. Veríme, že prvými princípmi a obrady evanjelia sú: po prvé viera v Pána Ježiša Krista; za druhé pokánie; za tretie krst ponorením na odpustenie hriechov; za štvrté vkladanie rúk pre dar Ducha Svätého.
 5. Veríme, že muž, musí byť povolaný Bohom, skrze proroctvo a skrze vkladanie rúk tých, ktorí majú právomoc, aby kázal evanjelium a vykonával jeho obrady.
 6. Veríme v tú istú organizáciu, ktorá existovala v prvotnej Cirkvi, totiž v apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov, evanjelistov atak ďalej.
 7. Veríme v dar jazykov, proroctva, zjavenia, videnie, uzdravovania, vykladania jazykov tak ďalej.
 8. Veríme, že Biblia je slovo Božie, nakoľko je preložená správne; tiež veríme, že Kniha Mormonova je slovo Božie.
 9. Veríme všetkému, čo Boh zjavil, všetkému, čo teraz zjavuje, a veríme, že zjaví ešte mnoho pozoruhodných a dôležité veci týkajúce sa kráľovstva Božieho.
 10. Veríme v doslovné zhromaždenie Izraela a v znovuobnovenie desiatich kmeňov; že Sion (Nový Jeruzalem) bude vybudovaný na americkom kontinente; že Kristus bude osobne panovať na zemi; a že krajina bude obnovená a obdrží svoju rajskú slávu.
 11. Domáhame sa práva ctiť všemohúceho Boha podľa príkazov svojho vlastného svedomia a doprajeme všetkým ľuďom isté právo, aby uctievali akokoľvek, kdekoľvek a čokoľvek si vyvolí.
 12. Veríme, že máme byť podriadení kráľom, prezidentom, vládcom a verejným zástupcom, že máme poslúchať zákona, že ho máme ctiť a podporovať.
 13. Veríme, že máme byť poctiví, pravdiví, cudní, dobrotiví, cnostní, a že máme všetkým ľuďom činiť dobro; vskutku, môžeme povedať, že nasledujeme nabádanie Pavlovo- veríme všetkým veciam, dúfame vo všetky veci, znášali sme mnohé veci a dúfame, že budeme schopní zniesť všetko. Ak je čokoľvek cnostné, milé alebo dobropovestné alebo chvályhodné, oto usilujeme.

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní 'verí v postupné pokračujúci zjavenie' od Boha (pozri 9. článok viery) a uznáva 'otvorený kánon písiem ako pokračujúcich zjavenie od Boha'.[25][26] Boh sa skladá z troch rovnocenných osôb, a to: Otca, Syna, Svätého Ducha. Otec a Syn majú fyzické telá z mäsa a kostí. Svätý Duch má duchovné telo.[27][28][29][30] Človek bol stvorený podľa obrazu tela božieho.

Zákon cudnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Zákon cudnosti je podľa CJKSND "Pánov zákon osobné mravnej čistoty". Každý člen ho musia dodržiavať a jeho porušenie prináša v tejto mormonskej cirkvi postihy a duchovné tresty - od zákazu prijímania Večere Pánovej až po samotné vylúčení z cirkvi. [31] Nadväzovanie neviazaných sexuálnych vzťahov je podľa CJKSND "Satanov plán". [32] CJKSND sa v extrémnom dodržiavanie sexuálnej zdržanlivosti líši od iných mormonských skupín.

Slovo múdrosti[upraviť | upraviť zdroj]

Slovo múdrosti je ustálený názov pre zjavenie, ktoré roku 1835 zapísal mormonský prorok Joseph Smith. Definuje správny životný štýl mormonov. Bolo údajne dané Bohom "nie ako prikázania, ale ako rada Svätým". zohral dôležitú úlohu v mormonskej hnutia. Nachádza sa dnes v mormonskej svätom Písme, knihe Náuky a zmlúv, ako oddiel 89.

Tetovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Tetovanie je v CJKSND až na výnimky zakázané.[33]

Pochovávanie mŕtvych[upraviť | upraviť zdroj]

CJKSND v predchádzajúcej dobe silne vystupovala proti kremáciu (spaľovanie) mŕtvych.[34]

Obrady cirkvi[upraviť | upraviť zdroj]

Najväčší mormonská cirkev praktizuje nielen známe kresťanské obrady (krst, konfirmácia, sviatosť Večere Pánovej, pomazania chorých ...), ale aj mnoho ďalších obradov, ktoré sú vo väčšine kresťanských spoločenstvách neznáme (krst za mŕtvych, omývanie a pomazanie v Chráme, obdarovanie, pečatenie, Druhé obdarovanie ...).

Obdarovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Obdarovanie je jedným z vrcholných obradov v mormonizme (hoci nie všetky mormonské odvetvia tento obrad uznávajú).[35] Bez neho nemôže podľa väčšiny mormonov človek byť oslávený v Božom kráľovstve.

Obrad obdarovaný bol zavedený roku 1842 mormonským zakladateľom Josephom Smithom ako súčasť tajných vnútorných obradov v rámci mormonskej cirkvi. V súčasnej dobe prechádza obdarovaním v CJKSND prechádza každý dospelý člen, ak je toho hoden. Každý je tiež podporovať v tom, aby vykonával obrad obdarovanie zo svojich zomrelých predkov.[36] Obrad bol v priebehu histórie niekoľkokrát modernizovaný.[37]

Financovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Snahou tejto cirkvi je, aby bola úplne nezávislá na vládnych príspevkoch, preto nie je v žiadnej krajine platená z verejných rozpočtov.

Bežní členovia Cirkvi pracujú v bežných občianskych zamestnaniach a pritom slúži v Cirkvi ako dobrovoľníci. Preto táto cirkev nemá na regionálnej platené kňazstvo. Cirkev financuje svoju činnosť prostredníctvom desiatkov: každý člen cirkvi odovzdáva 10% zo svojho príjmu. Cirkev používa tieto peniaze na stavbu chrámov, stavbu aprevádzku kaplniek, misionársku činnosť a prípravu cirkevných materiálov. Okrem desiatku je tiež obvyklé platiť tzv.Pôstne obete. To sú peniaze ušetrené za dve po sebe idúce jedla počas pravidelného pôstu každú prvú nedeľu v mesiaci. Tieto peniaze sú použité na materiálnu pomoc pre potrebu členov vrámci zboru, ale aj na financovanie rozsiahlej celosvetovej humanitárnej činnosti Cirkvi.

Cirkev vlastní niekoľko univerzít. Univerzita Brighama Younga je najväčšou súkromnou univerzitou v Amerike, sídli v štáte Utah (35000 študentov), ​​Idaho (20000 študentov), ​​Hawai (20000 študentov) a Izrael (Jeruzalem, 5000 študentov), ​​ stredných škôl, nemocníc a ďalších verejnoprospešných inštitúcií, patrí jej niekoľko firiem, divadiel, má svoje vlastné televízne a rozhlasové stanice, továrne a obchody. Tieto firmy slúži hlavne naposkytovaní humanitárnej pomoci po celom svete.

Hierarchia[upraviť | upraviť zdroj]

Prezident Cirkve Ježiša Krista Svätých neskorších dní, považovaný členmi tejto Cirkvi za Proroka, Vodcu a Zjavovateľa a jediného muža, ktorý vlastní všetky Kľúče Kráľovstva. Je zároveň predsedom dozornej rady Korporácie prezidenta CJKSND

Cirkev má hierarchiu odvodenú od tradičných kresťanských hierarchických stupňov. Každý muž, ktorý je uznaný toho hodným, môže obdržať kňazstvo. Úrady v kňazstva od najnižšieho sú: diakon, učiteľ, kňaz, biskup, starší, vysoký kňaz, patriarcha, sedemdesiatnik a apoštol. (Služobne najstarší apoštol je prorokom a zároveň prezidentom Cirkvi) Všetci vedúci, ako sú kňazi, starší, biskupi, ktorí nie sú generálnymi autoritami Cirkvi, majú civilné zamestnanie, z ktorého žijú a živia svoju rodinu. V Cirkvi pracujú dobrovoľne a zadarmo. Generálny autority, čo sú sedemdesiatnici a apoštoli, nemajú civilné povolania a pracujú len pre cirkev (pozri Korporácia prezidenta Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní). Nositelia kňazstva nežijú v celibátu, naopak sa od nich očakáva, že založia rodiny.

Súčasné autority[upraviť | upraviť zdroj]

 • Thomas S. Monson (prezident Cirkvi)
 • Henry B. Eyring (1. radca)
 • Dieter F. Uchtdorf (2. radca)
 • Boyd K. Packer (prezident kvóra 12 apoštolov)
 • Russell M. Nelson (apoštol)
 • Dallin H. Oaks (apoštol)
 • M. Russell Ballard (apoštol)
 • Richard G. Scott (apoštol)
 • Robert D. Hales (apoštol)
 • Jeffrey R. Holland (apoštol)
 • David A. Bednar (apoštol)
 • Quentin L. Cook (apoštol)
 • D. Todd Christofferson (apoštol)
 • Neil L. Andersen (apoštol)[38]

Aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Misie[upraviť | upraviť zdroj]

Cirkev povzbudzuje mladých mužov vo veku od 18 rokov, aby v nej slúžili dvojročnú misii na plný úväzok. Ženy môžu slúžiť tiež, ale nie je na to kladený taký dôraz (ženy slúži na misii 18 mesiacov a musí dosiahnuť vek minimálne 19 rokov).[39] Dnes slúži vo svete cez 52000 misionárov. Misii si misionári hradia z vlastných prostriedkov alebo, v prípade potreby, využívajú celosvetový misionársky fond Cirkvi. To, do akej krajiny budúcej misionár pôjde, určujú apoštoli Cirkvi, a to náklade božské inšpirácie a na základe potrieb jednotlivých územných misií.[39] Misionári pracujú vždy vo dvoch.[39][40] Ich úloha je kázať evanjelium, preto sa musí veľmi rýchlo naučiť jazyk krajiny, do ktorej sú vyslaní. Pred odchodom na určené miesto svojho pôsobenia každý misionár absolvuje niekoľkotýždňovej školenie v tzv. Misionárskom výcvikovom centre (Missionary Training Center- MTC), ktorých je 15 po svete.[41][42] Počas misie sa sústredí výhradne na službu ahlásania evanjelia avyhýbajú sa svetským zábavám amilostnému životu.[43] Po skončení misionárskej služby, väčšina misionárov dokončí štúdia azaložia rodiny.

Ďalšie aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Vrámci cirkvi je tiež zorganizované Združenie pomoci, čo je najväčší a najstarší združenie žien na svete. Založené bolo v roku 1842 a má dnes viac ako 5 miliónov členiek. Jeho hlavným cieľom je pomoc chudobným a potrebným. Cirkev tiež prevádzkuje niekoľko umeleckých telies, z ktorých najslávnejšie je 360 členný Mormon Tabernacle Choir. Sprevádza 120členný orchester Chrámového námestí. Zbor často koncertuje so slávnou speváčkou Gladys Knight zo skupiny The Pips, ktorá je členkou Cirkvi od roku 1997.

Cirkev disponuje veľkým programom Sociálna starostlivosť, ktorý každoročne rozdá cez jednu miliardu EUR. Počas tsunami v roku 2005 bola Cirkev Ježiša Krista druhou najštedrejšou organizáciou, ktorá darovala peniaze na pomoc poškodeným a na zaplatenie humanitárnych potrieb.

Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

CJKSND tlačí Biblie doplnené o poznámky a vysvetlivky konzistentné s učením tejto cirkvi. Vydáva Preklad kráľa Jakuba v angličtine alebo Preklad Reinu-Valery v španielčine. V ostatných jazykoch nie sú cirkevné verzie Biblie vydávané. Ďalej Cirkev s dovolením Kristovej komunity, ktoré drží autorské práva, publikuje časti Prekladu Josepha Smitha, ktorý vychádza z práce Josepha Smitha na inšpirované revíziu Biblie. Medzi ďalšie kánonickými knihami Cirkev tlačí Knihu Mormonovu, ktoré podľa údajov k roku 2011 rozšírila po svete už vyše 150 miliónov kusov. Od roku 2013 je k dispozícii upravené vydanie celých písiem (tzv. "Trojkombinácia" alebo "štvorkombinácia").[44][45] Nová verzia nahrádza vydanie 1981 a prichádza s radom úprav - číslovanie stránok a pozície veršov je ale konzistentné so starším vydaním.[46][47][48][49][50]

CJKSND vydáva 4 náboženské časopisy, každý pre inú cieľovú skupinu čitateľov: Liahona,[51] Ensign,[52] New Era[53] a Friend.[54] Mimo to šíri mnoho ďalších cirkevných publikácií, videa, piesne, mobilní a počítačové aplikácie, apod.

Kontroverzie[upraviť | upraviť zdroj]

Polygamia[upraviť | upraviť zdroj]

Raná karikatúra proti mormonom - 2 polygamné ženy tancujú so svojim mužom za zvukov diablovej hudby.

Polygamia (čiže prax, kedy muž môže mať viac žien a žena viac mužov) bola praxou, ktorú ako zjavenie zaviedol mormonský zakladateľ a Prorok Joseph Smith a prikázal všetkým členom ako Boží prikázanie jeho nástupca, Brigham Young.

Mnohoženstvo bolo po dlhom nátlaku federálnych orgánov USA zrušeno štvrtým prezidentom cirkvi Wilfordom Woodruffom v roku 1890.[55] To bolo mj. podmienkou pre prijatie mormonského štátu Utah do Únie. V opačnom prípade by však CJKSND hrozila konfiškácia majetku a uväznenie ďalších autorít (Woodruffov predchodca John Taylor sa do svojej smrti musel skrývať pred federálnymi úradmi).

Mormonská polygamia bola praktizovaná tajne aj po oficiálnom zrušení.[56]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. http://www.gotquestions.org/Cesky/Mormonismus.html
 2. http://www.history.com/this-day-in-history/mormon-church-established
 3. http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-18-537-35,00.html
 4. http://www.centerplace.org/history/ems/v2n20.htm
 5. Sebeidentifikácia CJKSND
 6. http://mormon.org/faq/the-first-vision/
 7. http://lds.org/scriptures/pgp/js-h/1.8-17?lang=eng#7
 8. Divergent Paths of the Restoration (Fourth ed.), Independence, Missouri: Restoration Research, ISBN 0942284003.
 9. Mormon.org – proroci a apoštolové
 10. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ, Institut mezioborových studií Brno, Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl, DIPLOMOVÁ PRÁCE, Vypracoval: Mgr. Adam Švec, Ph.D., Bc. Pavel Drietomský, dostupné online
 11. a b Zpráva CJKSND k 31.12.2012
 12. Démografia CJKSND od roku 1830 do 2005
 13. http://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics/country/united-states/
 14. Výroční zpráva amerických akanadských církví za rok2005, National Council of Churches. Viz Information Please® Database, Pearson Education, Inc.
 15. Mormonismus v súčasném kresťanství
 16. Kompletná písma CJKSND
 17. http://lds.org/scriptures/gs/joseph-smith-translation-jst?lang=eng
 18. http://lds.org/new-era/1977/04/qa-questions-and-answers?lang=eng
 19. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/392513/Book-of-Mormon
 20. http://www.thenation.com/article/mormon-family-values
 21. http://www.times-herald.com/opinion/Mormon-practices-applauded--1923081
 22. http://mormon.org/faq/baptism-beliefs/
 23. http://lds.org/scriptures/pgp/a-of-f/1.9?lang=eng#8
 24. http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-18-79-10,00.html
 25. http://lds.org/liahona/2004/05/13?lang=eng&clang=ces
 26. http://lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-18-872-30,00.html
 27. http://lds.org/scriptures/bofm/mosiah/15.4?lang=eng
 28. http://lds.org/scriptures/nt/john/17.11?lang=eng
 29. Náuka a zmlúvy 130:22
 30. Ensign 2006, 'V tyto já verím' str. 3–8
 31. Zásady evanjelia, str 251 (KORPORACE PREZIDENTA, CJKSPD.Zásady evanjelia. Germany, 2002)
 32. Zásady evanjelia, 2002, str. 249
 33. MCCONKIE, Bruce R..Mormonská náuka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000. heslo Tetovanie
 34. MCCONKIE, Bruce R..Mormonská nauka. 3.vydání. vyd. Utah : Priestcraft Books, 2000
 35. Mormonismus a Obdarování [1]
 36. Obdarovanie pre mrtve [2]
 37. Zmeny v Obdarovanie [3]
 38. Kvorum 12 apoštolov [4]
 39. a b c Misionáry, mormon.org, 2005
 40. Misionářská práce, mormon.org, 2005
 41. http://lds.about.com/od/programs3foldmission/tp/missionary_training_center.htm
 42. http://www.mormonnewsroom.org/topic/missionary-training-centers
 43. http://www.lds4u.com/Missionaries/rules.htm
 44. 2013 Edition of the LDS Scriptures
 45. https://www.lds.org/scriptures/press
 46. http://www.lds.org/scriptures/adjustments
 47. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/approved-adjustments_eng.pdf
 48. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/detailed-summary-of-approved-adjustments.pdf
 49. http://www.lds.org/bc/content/shared/content/english/pdf/scriptures/scripture-comparison_eng.pdf
 50. http://www.patheos.com/blogs/faithpromotingrumor/2013/03/the-2013-adjustments-to-the-book-of-mormon-accuracy-delayed/
 51. časopis Liahona
 52. časopis Ensign
 53. časopis New Era
 54. časopis Friend
 55. Oficiálná deklaracia 1 [5]
 56. Polygámia v CJKSND [6]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů na českej Wikipédii.


Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Roberts, B. H., ed. (1902), History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1, Salt Lake City: Deseret News, ISBN 0-87747-688-8.
 • Roberts, B. H., ed. (1904), History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 2, Salt Lake City: Deseret News, ISBN 0-87747-688-8.
 • Roberts, B. H., ed. (1905), History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 3, Salt Lake City: Deseret News, ISBN 0-87747-688-8.
 • Roberts, B. H., ed. (1909), History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 5, Salt Lake City: Deseret News, ISBN 0-87747-688-8.
 • Roberts, B. H., ed. (1912), History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 6, Salt Lake City: Deseret News, ISBN 0-87747-688-8.
 • Quinn, D. Michael (1994), The Mormon Hierarchy: Origins of Power, Salt Lake City: Signature Books, ISBN 1-56085-056-6.
 • Quinn, D. Michael (1998), Early Mormonism and the Magic World View (2nd ed.), Salt Lake City: Signature Books, ISBN 1-56085-089-2.
 • Vogel, Dan (2004), Joseph Smith: The Making of a Prophet, Salt Lake City, UT: Signature Books, ISBN 1-56085-179-1.
 • Brodie, Fawn M. (1971), No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith (2nd ed.), New York: Alfred A. Knopf, ISBN 0-394-46967-4.