Kresťan

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Slávni kresťania.

Kresťan (z gr. christianos - „kristovec“):

Podľa kresťanskej teológie zakotvenej v Biblii je kresťanom každý človek, ktorý v srdci uveril v Ježiša Krista a prijal Ho osobne za svojho Spasiteľa a Pána. (Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno: Jánovo evanjelium 1,12).

Kresťan skrze vieru v Krista milosťou získava spasenie (rozumej zachránenie od večného oddelenia od Boha) ako Boží dar, ktorý si nemôže zaslúžiť žiadnymi skutkami ani morálnym životom. (Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil: Efezským 2,8-9, Nový zákon.)

  • Kresťania patria do spoločenstva rovnako veriacich, ktoré sa nazýva Kristova Cirkev. Krst je verejným vyznaním toho, že človek uveril v Krista a rozhodol sa Ho nasledovať. Hlavou Cirkvi je podľa kresťanskej teológie zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus. Kresťan dúfa v Krista, v posmrtný život v Nebeskom kráľovstve v spoločenstve Boha Otca, Ježiša Krista, Ducha svätého, ostatných kresťanov a Božích anjelov. Učenie niektorých cirkví, že kresťanom sa človek stáva prijatím krstu, nie je založené na Biblii, ale len na cirkevnej tradícii.

Svätou knihou kresťanov je Biblia, živé Božie Slovo, skrze ktoré môžu ľudia spoznávať Boha, Jeho charakter, sami seba a Boží zámer s nimi.

Citát:

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Jánovo evanjelium 3,16-17

Zdroj:

Biblia

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]