Colná únia Európskej únie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Colná únia Európskej únie

Colná únia Európskej únie (angl. European Union Customs Union) je colná únia, ktorá pozostáva zo všetkých členských štátov Európskej únie (a Monaka). Žiadne clo sa nevyberá na tovar v colnej únii a na rozdiel od združenia voľného obchodu členské štáty colnej únie uvaľujú spoločnú externú tarifu na všetok tovar dovážaný do únie. Jeden z dopadov existencie colnej únie je ten, že členské štáty colnej únie EÚ musia konať v medzinárodnom obchode ako jeden celok.

Územia EÚ vylúčené z Colnej únie EÚ[upraviť | upraviť zdroj]

Hoci všetky členské štáty EÚ sú členmi colnej únie, nie všetky ich územia sú časťou colnej únie. Môže to byť preto, lebo dané územie nie je súčasťou EÚ, má výnimku alebo je vylúčené z colnej únie z dôvodu ekonomických alebo politických okolností.

Vzťahy s niektorými privilegovaným štátmi mimo EÚ[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasť Colnej únie EÚ[upraviť | upraviť zdroj]

Integrálnou súčasťou Colnej únie EÚ sú: Monako a britské územia Akrotiri a Dekeleia, Guernsey, Man a Jersey [1][2]

Colné únie s Colnou úniou EÚ[upraviť | upraviť zdroj]

Colnú úniu s Colnou úniou EÚ majú uzavretú: Turecko (-porov. aj nižšie), Andorra a San Maríno. [3]

Dohody o voľnom obchode[upraviť | upraviť zdroj]

Dohodu o voľnom obchode s EÚ s colnými zvýhodneniami má uzavretú veľa štátov, napr.:

 • štáty EZVO (Nórsko, Island, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko) [Poznámka: EÚ+Nórsko+Island+Lichtenštajnsko tvoria spolu aj Európsky hospodársky priestor]
 • štáty CEFTA (Albánsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Srbsko, Kosovo, Moldavsko)
 • Faerské ostrovy, Ceuta, Melilla
 • Zámorské krajiny a územia EÚ (napr. Falklandy, Wallis a Futuna a mnohé ďalšie)
 • väčšina štátov južného Stredomoria (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Sýria, Libanon, Izrael, Palestína)
 • Gruzínsko, Ukrajina, (čiastočne:) Turecko
 • veľa amerických štátov (okrem najmä USA, Brazílie a Argentíny)
 • mnohé ďalšie

Tieto štáty sú väčšinou (a to obyčajne recipročne) úplne oslobodené od cla (prípadne majú aspoň znížené clo), ale podmienkou je, že daný tovar musel byť - aspoň prevažne - vytvorený v danom (a teda nie v nejakom treťom) štáte, čiže musí isť o tzv. pôvodný výrobok, a táto skutočnosť musí byť doložená dokladmi. Často existujú aj ďalšie zvýhodnenia: Napr. pre štáty EZVO, CEFTA a štáty južného Stredomoria platí, že pre oslobodenie od cla pri styku medzi súkromnými osobami na nekomerčné účely nie je potrebné dokladmi dokladať, že ide o pôvodný výrobok, ak je splnená podmienka, že cena daného tovaru nepresahuje pri zasielaní poštou 500 EUR, resp. pri prevoze cez hranicu v osobnej batožine 1200 EUR (článok 26 Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu).[3][4][5][6]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskejrepubliky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky,Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európskaúnia - Protokol č. 3 o výsostných územiach Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Cypre (pozri napr. EUR-Lex)
 2. DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION TO THE EUROPEAN COMMUNITIES OF THE KINGDOM OF DENMARK, IRELAND, THE KINGDOM OF NORWAY AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, PROTOCOL NO 3 ON THE CHANNEL ISLANDS AND THE ISLE OF MAN (pozri napr. EUR-Lex)
 3. a b Das Importhandbuch [online]. awtirol.at, [cit. 2018-06-08]. Dostupné online.
 4. Zoll online 2005. Warenursprung und Präferenzen online WuP online [online]. wup.zoll.de, [cit. 2018-06-08]. Dostupné online.
 5. 2013/94/EÚ: Rozhodnutie Rady z 26. marca 2012 o uzavretí regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu
 6. Zoll online 2005. Warenursprung und Präferenzen online WuP online [online]. wup.zoll.de, [cit. 2018-06-08]. Dostupné online.