Corpus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Corpus (lat. corpus[1]) môže byť:

 • latinsky, francúzsky a anglicky: korpus
 • odborne (zriedkavo): celok, súpis, zbierka[2]
 • v anatómii:
  • telo[3]
  • časť orgánu, spravidla stredná alebo hlavná (napr. corpus uteri – maternica)[3]
  • časť, súčasť orgánu, telo, teleso, teliesko (napr. corpus luteum – žlté teliesko)[3]
 • v angloamerickom práve: vlastníctvo, za ktoré je správca majetku, pozostalosti a pod. (trustee) zodpovedný[4]
 • v polygrafii: alternatívny názov pre garmond, tzn. písmo s veľkosťou 10 bodov, t. j. 3,76 mm,[5][6] pozri garmond
 • v sochárstve: bronzová socha ukrižovaného Ježiša Krista od Giana Lorenza Berniniho, pozri Corpus (Bernini)
 • múzeum ľudského tela pri meste Oegstgeest v Holandsku,[7] pozri Corpus (múzeum)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Významy v latinčine: 1. telo, teleso, hmota (napr. corpora individua – nedeliteľná hmota); 2. (ľudské alebo zvieracie) telo, (telesná) postava, v špecifickom použití mŕtve telo, mŕtvola; 3. prenesene: (usporiadané) teleso, celok, kmeň, súbor, zbor, združenie, družstvo, korporácia (napr. magnum corpus – veľké teleso, t. j. vesmír, unius populi corpus – jednotné národné teleso, národný celok, corpus omnis iuris – celok práva, súbor všetkého práva); 4. obrazne: drevo pod kôrou stromu; 5. v stredovekej latinčine: súbor diel jedného autora alebo diel venujúcich sa určitej jednej problematike (napr. Corpus Aristotelicum – súbor diel Aristotela; Corpus Reformatorum – súbor teologických diel protestantských mysliteľov, zástancov reformácie). Pozri: corpus. In Pražák, Josef M. – Novotný, František – Sedláček, Josef. Latinsko-český slovník. 1. (A – K). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, c1955.
 2. corpus. In Jarošová, Alexandra – Buzássyová, Klára (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 978-80-224-1172-1. [cit. 2017-08-20].
 3. a b c corpus. In Malá československá encyklopedie. A – Č. Praha : Academia, 1984, s. 724.
 4. corpus. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 395.
 5. Knihtisk. In Rieger, Frant.[išek] Lad.[islav]. Slovník naučný. Dál čtvrtý. I – Lžidimitrij. V Praze : I. L. Kober, 1865, s. 720.
 6. corpus. In Příruční slovník jazyka českého. Díl II., A – J. V Praze : Státní nakladatelství, 1937. [cit. 2017-08-20].
 7. CORPUS Reis door de Mens [online]. Oegstgeest : CORPUS ‘reis door de mens’], [s. a.] [cit. 2017-08-20].
 8. corpus corporatum. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 395.
 9. corpus comitatus. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 395.
 10. corpus cum causa. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 395.
 11. corpus delicti. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 395.
 12. corpus juris Angliae. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 395.
 13. corpus juris Canonici. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 395.
 14. Corpus Juris Civilis. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 395.
 15. corpus possessionis. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 396.
 16. corpus pro corpore. In Garner, Bryan A. (ed.). Black’s Law Dictionary. Ninth Edition. St. Paul, Minnesota : Thomson Reuters, c2009. ISBN 978-0-314-19950-8, p. 396.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.