Korpus

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Korpus môže byť:

 • v niektorých kontextoch synonymum pre telo, trup; teleso, zbor, súbor[1][2]
 • v jazykovede ohraničený súbor jazykových výpovedí zaznamenaných písmom alebo na zvukovom nosiči, ktorý je predmetom výskumnej práce; množina textov používaných na lingvistický opis a argumentáciu; v užšom zmysle elektronická databáza jazykových prvkov spolu s prostriedkami efektívneho vyhľadávania[3], pozri korpus (jazykoveda)
 • v biológii:
 • v hudbe: rezonančná, ozvučná skrinka[7], pozri korpus (hudba)
 • vo vojenstve[2]: v niektorých armádach armádny zbor
 • pri varení: upečená časť, ktorá sa neskôr ďalej upravuje[8], pozri korpus (varenie)
 • v rímskom práve: zbierka cisárskych konštitúcií, ktorá mala charakter prameňa rímskeho práva, synonymum: kódex, lat. corpus, codex[9], pozri kódex (rímske právo)
 • tlačené kritické vydanie súboru stredovekých rukopisných listinných prameňov, synonymá: diplomatár, kódex[9], pozri diplomatár

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. korpus. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 268.
 2. a b PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka I a-k. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959. 832 s. Dostupné online. S. 749.
 3. korpus. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 249.
 4. DOSTÁL, J; FUTÁK, Ján; NOVÁK, František Antonín. Flóra Slovenska I : Všeobecná časť. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966. 604 s. S. 149, 209.
 5. korpus [online]. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, [cit. 2017-08-24]. [do vyhľadávania zadať „korpus“]. Dostupné online.
 6. MAGGENTI, Armand. General Nematology. New York, NY : Springer New York, c1981. Dostupné online. ISBN 978-1-461-25938-1. DOI:10.1007/978-1-4612-5938-1 S. 106.
 7. korpus. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 8. korpus. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka H – L. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 9. a b kódex. In: Encyclopaedia Beliana [1]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.