Dátový sklad

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dátový sklad (angl. data warehouse) je centrálny systém, ktorý v pravidelných intervaloch zhromažďuje údaje z rôznych interných a externých zdrojov, spracováva ich a vytvára medzi nimi vzťahy a tým pôsobí ako databanka pre systémy riadenia.

Dátový sklad môže poskytnúť len také informácie, ktoré získal zo svojich zdrojov a závisí od kvality jednotlivých údajov a ich zdrojov a nie od použitých prostriedkov. Vytvára sa individuálne na báze existujúcich informačných systémov a dôležitých informácií. Zdroje dátového skladu sa môžu nachádzať na rôznych oddeleniach firmy a nemusia byť nevyhnutne v jednej lokalite.

Koncom 80. rokov William Inmon (považovaný za otca dátových skladov) definoval dátový sklad nasledovne: "Dátový sklad je predmetovo orientovaný, integrovaný, v čase organizovaný a trvale uložený súhrn dát, slúžiacich na podporu rozhodovania."