Daňové právo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Daňové právo je odvetvie verejného práva (finančného práva), ktoré sa zaoberá stanovovaním a vyberaním daní (a poplatkov a odvodov). V užšom zmysle sem patria všetky daňové zákony, v širšom zmysle aj zákony o správe daní (a poplatkov a odvodov) a príslušné rozhodnutia súdov.