Darcyho-Weisbachov vzťah

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Darcyho-Weisbachov vzťah alebo Darcyho-Weisbachova rovnica je v hydrodynamike rovnica, pomocou ktorej je možné kvantitatívne vyjadriť pozdĺžne trecie straty pri prúdení tekutiny v potrubí. Ak ide o prúdenie reálnej tekutiny, čiže častice sa pohybujú po jednotlivých prúdniciach v priereze potrubia rôznymi rýchlosťami, vzniká medzi jednotlivými prúdnicami a taktiež medzi „najširšou“ prúdnicou a vnútornou stenou potrubia trenie. Ak prúdi tekutina turbulentne, dochádza aj k výmene hybnosti medzi jednotlivými prúdnicami tekutiny, čím vznikajú ďalšie stratové sily.

Veľkosť strát sa dá ľahko definovať pomocou stratovej výšky využitím Darci-Weisbachovho vzťahu :

kde:

  • je stratová výška
  • je stratový tlak
  • je trecí súčiniteľ
  • je dĺžka potrubia
  • je hydraulický priemer
  • je trecí stratový súčiniteľ