Deceleračný parameter

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Deceleračný parameter je bezrozmerná veličina, ktorá vyjadruje mieru spomaľovania expanzie pozorovanej časti vesmíru. Definuje sa pomocou faktora škály R vzťahom q = - Rxx R / Rx², kde Rx a Rxx sú prvá a druhá derivácia R podľa času.

Pre relativistické modely vesmíru s big bangom pri hodnote q0 < 0,5 bude expanzia vesmíru pokračovať neobmedzene, pri q0 > 0,5 sa expanzia po určitom čase zastaví a zmení sa na kontrakciu v oscilujúcom modeli vesmíru (kozmológia). Hodnota deceleračného parametra odvodená z novších pozorovaní je podľa G. A. Tammanna q0 = 0,1-0,2. Vzťah medzi deceleračným parametrom a Hubblovou konštantou H vyjadruje rovnica q = 4πGρ/3H², kde G je gravitačná konštanta a ρ stredná hustota hmoty vo vesmíre.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.