Dejiny biológie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Slovo biológia (gr. bios, βιος – život; logos, λογος – slovo) bolo pravdepodobne prvýkrát použité v diele Michaela Christopha Hanova -- Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geologia, biologia, phytologia generalis et dendrologia, publikovanom v roku 1766. Termín biológia tak, ako ho poznáme dnes, zaviedol Jean-Baptista Lamarck (1744 – 1849).

Históriu biológie však môžeme hľadať už v dobách dávnych ľudských civilizácií a klasických filozofov ako spôsob chápania života.