Delfská metóda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Delfská metóda alebo metóda Delphi je expertná, resp. prognostická metóda skupinového hľadania riešenia. Spravidla sa v nej zúčastňujú skupiny expertov, ktorí robia odhady nezávisle od seba, materiály sumarizuje prostredník, tie potom distribuuje pre ďalšie kolá. Používajú sa štandardizované dotazníky posielané i elektronickou poštou. Postup sa môže opakovať tak dlho, kým nedôjde k približnej zhode.