Deviácia kompasu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Deviácia kompasu je chyba magnetického kompasu s otočným systémom, spôsobená rušivými magnetickými poľami na lietadle alebo lodi, prípadne blízkymi kovovými či zelektrizovanými predmetmi - elektrické vedenia, stožiare, silné vysielače, radary, kovové konštrukcie, haly a pod.

Deviáciou sa často voľne, ale nesprávne nazýva magnetická deklinácia, ktorá je odchýlkou pri ukazovaní medzi magnetickým a geografickým severným pólom.