Dewarova nádoba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kovová Dewarova nádoba udržiavajúca skvapalnený dusík využívaná v kryogenickom laboratóriu
Termoska bežne používaná v domácnosti v rozmontovanom stave

Dewarova nádoba [výslovnosť: djúer-] je sklenená alebo kovová nádoba s dvojitými stenami, ktoré od seba oddeľuje vákuum, vďaka čomu sa medzi nimi minimalizuje tepelná výmena. Slúži na udržiavanie rôznych látok (predovšetkým kvapalín) na stálej teplote, ktorá teda môže byť vyššia alebo nižšia ako teplota okolia.

Vyvinul ju škótsky chemik James Dewar v roku 1892 pre potreby laboratórnej praxe. Sklenené Dewarové nádoby slúžia ako zásobníky chladív pri práci za nízkych teplôt, pričom ich steny bývajú postriebrené, zatiaľ čo tie kovové sa využívajú na prenos a uskladnenie kvapalín s nízkou teplotou varu (skvapalnených plynov) alebo ako zásobníky na suchý ľad.[1][2][3][4]

Komerčne sa Dewarova nádoba uplatnila ako termoska[5][6] (iné názvy: termosová fľaša[7], termosová nádoba[8]) slúžiaca na udržiavanie obsahu (potravín) na stálej teplote. Názov pochádza z ochrannej známky „Thermos“, ktorú si dal zaregistrovať nemecký sklár Reinhold Burger v roku 1904. Ten v roku 1903 získal patent na nádobu fungujúcu na takomto princípe[9] (J. Dewar si totiž svoju nádobu nedal včas patentovať a neskôr prehral súdny spor o patent) a v roku 1906 spolu s Albertom Aschenbrennerom a Gustavom Robertom Paalenom založil spoločnosť Thermos GmbH, ktorá začala ponúkať termosky pre širokú verejnosť.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Bína, Jaroslav, ed. (1980), „Dewarova nádoba“, Malá encyklopédia chémie (2. preprac. a dopl. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, str. 185, „sklená al.[ebo] kovová nádoba s dvojitými stenami, medzi kt.[orými] je evakuovaný priestor. Sklené D.[evarové] n.[ádoby] sa používajú ako zásobníky chladív pri práci za nízkych teplôt. Ich steny bývajú postriebrené. Kovové D. n. sa používajú na prenos a uskladnenie kvapalín s nízkou t.[eplotou] v.[aru] – skvapalnených plynov, ako je vzduch, dusík ap., al. ako zásobníky na suchý ľad.“ 
  2. „Dewarova nádoba“, Malá československá encyklopedie, II. svazek D – CH (1. vyd.), Praha: Academia, 1985, str. 97-98, „skleněná nebo kovová nádoba s dvojitými stěnami s lesklým kovovým povrchem; stěny jsou odděleny vzduchoprázdným prostorem, čímž se zamezuje sdílení tepla (termoska). D.[ewarova] n.[ádoba] slouží k udržování různych látek, především kapalín, na teplotách nižších nebo vyšších, než je teplota okolí. Užívá se k uchování zkapalněných plynů nebo jako nádoba pro kalorimetry či termostaty.“ 
  3. „Dewarova nádoba“, Malá slovenská encyklopédia (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993, str. 153, ISBN 80-85584-12-3, „nádoba na udržiavanie teploty (napr. potravín) s dvojitými stenami dobre odrážajúcimi tepelné žiarenie, spomedzi kt.[orých] je vyčerpaný vzduch.“ 
  4. Tabakov, Slavik; Milano, Franco; Strand, Sven-Erik a kol., edi. (c2013), „Dewar“, Encyclopaedia of medical physics, Volume I, A – K, Boca Raton, FL: CRC Press, str. 202, ISBN 978-1-4665-5550-1, https://books.google.sk/books?id=4x0lEAAAQBAJ&pg=PA202, dost. 2021-12-26 
  5. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „termoska“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=termoska&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8, dost. 2021-12-26 
  6. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „termoska“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=termoska&s=exact&c=w41a&d=kssj4&ie=utf-8&oe=utf-8, dost. 2021-12-26 
  7. Peciar, Štefan, ed. (1964), „termoska“, Slovník slovenského jazyka, IV. S – U (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=termoska&s=exact&c=d856&cs=&d=peciar, dost. 2021-12-26 
  8. Peciar, Štefan, ed. (1964), „termosový“, Slovník slovenského jazyka, IV. S – U (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=termosový&s=exact&c=d856&cs=&d=peciar, dost. 2021-12-26 
  9. Burger, Reinhold (1903), Patentschrift Nr. 170057 : Gefäß mit doppelten, einen luftleeren Hohlraum einschließenden Wandungen, [Berlin]: Kaiserliches Patentamt (vyd. 1903-10-01) 

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]