Preskočiť na obsah

Difamácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Difamácia alebo difamovanie môže byť[1]:

Staršie používaný výraz utŕhanie na cti (resp. nactiutŕhanie) z právneho hľadiska označoval v rokoch 1933 - 1950 v Česku aj na Slovensku úmyselné (teda vedome nepravdivé) ohováranie, čiže išlo o podmnožinu ohovárania. Predtým, čiže do roku 1933, však ten istý výraz označoval na Slovensku (a v Uhorsku) ohováranie (maď. rágalmazás[2]), zatiaľ čo v Česku (a v Rakúsku) išlo o vtedajšie označenie krivého obvinenia (v rakúskej nemčine: Verleumdung).[3][4][5][6][7][8] Podrobnosti pozri v článku ohováranie.

  1. difamácia. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6. ; difamovať. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
  2. § 1. 1914. évi XLI. törvénycikk a becsület védelméről [1]
  3. §3, §42 (4) zákona č. 108/1833 o ochraně cti [2]
  4. utrhání na cti. In: Masarykův slovník naučný. Zväzok VII. S – Ž. Praha : Československý kompas, 1933. 1089 s. S. 509 – 510.
  5. Nový zákon o ochrane cti zo dňa 28. júna 1933 č. 108/33 Sb. z. a n. platný na celom území Republiky Československej. Trnava: Kališ a Katzburg. 1933. S. 6
  6. SLÁVIK, M. Uhorský trestný zákonník o zločinoch a prečinoch. Bratislava: Comenius. 1921. S. 131
  7. S-EPI s.r.o., AION CS s.r.o.. Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií – 2. časť [online]. epi.sk, [cit. 2024-01-05]. Dostupné online.
  8. § 209–210 a § 487–499 zákona č. 17/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.