Digital signage

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Digital Signage

Digital signage (doslova približne „umiestnenie digitálnych (reklamných) značiek“) alebo digital signage system (skr. DSS) sú informácie alebo reklama v elektronickej (a podobnej) podobe – najmä elektronický plagát, predajný poradca v obchode, projekcia na veľkej obrazovke či digitálny štítok na dverách – spravidla na staniciach, letiskách, v hoteloch, nákupných strediskách, obchodoch alebo v business TV. Uplatňuje sa najmä v reklame, ale patria sem napríklad aj informačné tabule na stanici.

Technológia Digital Signage v reklame[upraviť | upraviť zdroj]

Systémy digital signage predstavujú aktívne a dynamické POS (Point of Purchase) a POI (Point of Information) riešenia pre maloobchodné a nielen maloobchodné siete. Ich cieľom je zamerať reklamu na konkrétne zákaznícke skupiny, v určitom čase na vopred špecifikované miesto. Umožňuje okamžite reagovať na aktuálne potreby klientov a synchronizovať priamy predaj s aktuálne bežiacimi kampaňami.

Prínos sietí digital signage[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zvyšujú hodnotu a efektívnosť komunikácie so zákazníkmi, návštevníkmi, zamestnancami (možnosť interaktívnych školení predajcov na aktuálne bežiace kampane)
 • Zvyšujú predajnosť prezentovaných produktov o desiatky percent (od 5 % – 50 %) nakoľko zákazníkov oslovujú priamo v mieste formovania „nákupných“ rozhodnutí
 • Zlepšujú informovanosť a orientáciu na verejných, predajných miestach o značke / značkách a produkte / produktoch
 • Vytvárajú nové zdroje výnosov – nakoľko ide o dynamické a aktualizovateľné médium, je možné systém digital signage využiť nielen ako informačné médium, ale aj ako nové reklamné médium – nové zdroje výnosov teda predstavujú zdroje generované z predaja reklamného priestoru (jedna stanica, jedna zóna staníc, celý systém – počet rotácií = počet videní)
 • Výrazne znižujú prevádzkové a marketingové náklady
 • Vytvárajú konzistentný korporátny „imidž“ spoločnosti
 • Obsah prezentovaný prostredníctvom digital signage sietí si zachováva konštantnú úroveň kvality prezentovaných materiálov, čo sa javí ako problém pri konvenčných POS aplikáciách
 • Znižujú náklady na „spustenie“ novej reklamnej kampane – inými slovami povedané, znižujú náklady vďaka jednoduchej „logistike“ obsahu smerom ku koncovým zariadeniam, eliminujú náklady na produkciu a uvedenie kampane do života – všetko sa deje na úrovni digitálnych elektronických dát – znižujú nároky z hľadiska konvenčného technologicko – produkčného postupu – tlač je nahradená digitálnym výstupom vo forme obrazu na zobrazovacom zariadení (TV, monitor, projektor, LED stena, atď.)
 • Umožňujú realizovať „taktický marketing“ – interaktivita a centrálna správa systému umožňujú skrátenie časov potrebných na uvedenie marketingovej kampane do života a zároveň dosahujú rýchlejšiu a relevantnejšiu spätnú väzbu zo strany zákazníka vzhľadom na fakt, že zo zákazníkom komunikujú na najdôležitejšom mieste – mieste kde sa tvoria nákupné rozhodnutia, alebo kde sa formuje budúci postoj k značke

Princíp jej fungovania je založený na intuitívnej a logickej distribúcii obsahu z centrálne ovládaného miesta – servera. Sieť umožňuje aktualizovať jednotlivé prehrávače v sieti, umožňuje aktualizovať skupiny prehrávačov, pričom priradenie prehrávačov do skupín sa realizuje na základe kategórií (príklad: predajná sieť TESCO – jeden spôsob zónovania prehrávačov je na základe teritoriálnej príslušnosti – mesto, druhé zónovanie prehrávačov je spravené na základe jeho umiestnenia – predaj športových potrieb, elektronika…).

Jednotlivé stanice možno aktualizovať priamo cez internetové rozhranie (Internet Explorer, Mozilla Firefox a iné) z ľubovolného miesta, prípadne centrálne priamo z administrátorského počítača celej siete.

Ako zobrazovacie médium je možné použiť akúkoľvek dostupnú technológiu:

 • LCD
 • Plazmová obrazovka
 • Projektor
 • CRT
 • LED steny
 • bezrámové obrazovky – LCD, plazma
 • Špeciálne technológie: Touchscreen riešenia (dotykové obrazovky, dotykové fólie…)
 • Špeciálne technológie: Throughglass (premietanie obsahu na akomkoľvek povrchu – výklad, zem, stena, stôl…)

Mediálne formáty[upraviť | upraviť zdroj]

Video[upraviť | upraviť zdroj]

MPEG-1, MPEG-2, MPEG 4 (DiVX), WMV 7 – 8, Quicktime, Realplayer 1, 2, Digital TV (DVB-T)

Audio[upraviť | upraviť zdroj]

MP3, AC3, WAV, PCM, Real, WMA

Obrázky / Foto[upraviť | upraviť zdroj]

JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP, RGB

Web[upraviť | upraviť zdroj]

HTML 4, CSS 2.0, JavaScript, FLASH, Embedded videos

Prezentácie[upraviť | upraviť zdroj]

PPT, PPTX

Centralizovaná správa obsahu a manažment siete[upraviť | upraviť zdroj]

Kľúčovými funkciami pri riešeniach digital signage sú práve možnosť centrálnej správy obsahu a zároveň centrálnej správy a administrácie siete digital signage. Prehrávaný obsah je definovaný v tzv. playlistoch, ktorých tvorba je realizovaná genericky pre celú sieť, jej jednotlivé fragmenty – časti, alebo pre konkrétne individuálne digital signage prehrávače (napr. situácia kedy máme na jednom mieste viacero prehrávačov a samozrejme viacero displejov – v takomto prípade je nutné prejsť k štrukturalizácii obsahu, a správneho zladenia predajných miest s digital signage obsahom).

Vytváranie playlistov je vecou centrálnej jednotky systému – digital signage serveru, alebo konkrétneho koncového zariadenia – prehrávača. Playlist je v podstate programová skladba siete digital signage. Výhodou centrálneho riadenia a prístupu k riadiacej jednotke cez internetové rozhranie umožňuje klientom veľmi flexibilne reagovať na požiadavky klientov a aktualizovať práve prehrávaný obsah priamo zo svojho pracoviska v kancelárii.

Server digital signage predstavuje zároveň administračné rozhranie, ktoré umožňuje správu siete digital signage siete – t. j. kontrola stavu jednotlivých prehrávačov, kontrola úspešnosti aktualizácií, časovanie aktualizácií, ovládanie jednotlivých prehrávačov, štatistické výstupy a samozrejme vyššie spomenutú správu „playlistov“.