Diskusia:Medievalistika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Správne by malo byť medievistika, slovo je odvodené od latinského podstatného mena medium aevum (stredovek) genitív medii aevi, nie od prídavného mena mediaevalis (stredoveký). Porov. fran. médiévistique, čes. medievistika, nem. Mediävistik alebo Mediaevistik a pod. Rovnako stredovekár (historik zaoberajúci sa stredovekom) nemá byť medievalista ale správne medievista. --Lino 18:27, 16. marec 2008 (UTC)


To slovo proste znie spisovne medievalistika (čiže je odvodené od prídavného mena). Je vždy dobré nehľadať v jazyku nejakú matematickú logiku a nejaké čo BY malo byť v jazyku neexistuje. (http://slovnik.juls.savba.sk/?w=medievalistika&s=exact&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=peciar&d=hssjV&d=obce&d=priezviska&ie=utf-8&oe=utf-8, to isté VSCS.) Bronto 00:02, 17. marec 2008 (UTC)


Viem, že v slovenčine je v širšej verejnosti zaužívanejšie nesprávne používanie tohto termínu a prenieslo sa to zrejme bez uváženia aj do jazykovedného ústavu a ich slovníkov. Slovníkové a encyklopedické heslá sú väčšinou opisované zo starších slovníkov alebo encyklopédii aj s chybami. Príkladov by bolo veľa. Tým však nechcem znevažovať prácu ľudí, ktorí ich tvoria. Len pri tak veľkých dielach je nemožné sledovať všetky drobné alebo čiastkové opravy.

Iné vedy, náuky alebo disciplíny sú dovodzované vždy od latinského podstatného mena, pretože to je nositeľom významu. Nie prídavného meno, ktoré je vlastne už odvodeninou - to sú základy tvorenia slov. Napr. archivistika (archivum), kazuistika (casus), juristika (ius, iuris), ligvistika (lingua), možno aj kulturistika (cultura)... nie archivalistika, kazualistika, juralistika, lingvalistika, kulturalistika... Podobne je to aj v odvodeninách z gréckych slov napr. diplomatika, sfragistika, numizmatika...

Rovnako sú v slovenčine nesprávne zaužívané termíny karolínska renesancia, karolínska minuskula... správne má byť karolovská renesancia..., pretože je odovodená od Karola Veľkého, nie ako je tomu v staršej literatúre z nesprávne odvodeného nemeckého prídavného mena karolingisch alebo nedajbože od Karolíny).

Žial správna terminológia sa používa len v odborných historických kruhoch, tým nechcem nikoho uraziť. Chcel som na tento problém len upozorniť, nie ho vyriešiť alebo presadiť svoj názor. --Lino 01:44, 17. marec 2008 (UTC)

Ale takto by sa dalo diskutovať o každom druhom slove v jazyku. Proste to slovo znie tak ako je zaužívané, nie je najmenší najmenší dôvod, aby sa odvodzovalo od iných jazykov alebo nebodaj podľa nejakého technického vzorca. To proste tak v jazyku nie je (vždy).Bronto 01:50, 17. marec 2008 (UTC)

  • V historickej terminológii by mali mať hlavné slovo historici profesionáli a nie laici-nehistorici. Slovo medievistika sa používa v slovenčine najmenej 40 rokov v odbornej historickej verejnosti. Napr. štúdia popredného slovenského medievistu Richarda Marsinu: Diplomatická medievistika na Slovensku (predmet, stav, úlohy). In: Slovenská archivistika, roč. 2, 1967, č. 1, s. 29-47. Nejde teda o môj výmysel alebo tvorenie úplne nových slov, ale o nápravu nesprávneho používania. --Lino 10:10, 17. marec 2008 (UTC)

Ale veď ja to viem veľmi dobre, vtip je v tom, že z rôznych variantov slov proste je správne to, ktoré je kodifikované, a kodifikované je už veľmi dávno medievalistika. Inými slovami, proste Marsina a spol. píše "hrúbky" pod vplyvom cudzích jazykov. A nie je to nič nové, takých slov, pri ktorých si istá skupina ľudí postaví hlavu, že proste oni to budú písať tak a tak, je dosť. Bronto 13:16, 17. marec 2008 (UTC)