Richard Marsina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search
Richard Marsina
slovenský historik
slovenský historik
Narodenie4. máj 1923 (95 rokov)
Šahy
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Richard Marsina

Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. (*4. máj 1923, Šahy) je slovenský historik, archivár, špičkový znalec slovenského a uhorského stredoveku, najmä listinného materiálu [1], zostavovateľ Slovenského diplomatára.

Od roku 1960 pracoval v HÚ SAV. Venoval sa kritickému vydávaniu stredovekých prameňov, ktoré boli v dvoch zväzkoch vydané pod názvom Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, v ktorých editoval dokumenty vydané do roku 1260 v plnom znení s kritickým (vedeckým) aparátom. K tomu publikoval dva zväzky príslušných komentárov (štúdií). O jeho mimoriadnej erudícii svedčí aj to, že spracoval slovacikálny materiál z celouhorského hľadiska – porovnával (hodnotil) celouhorský listinný materiál, a tak sa mu podarilo upresniť kvalifikáciu jednotlivých listín k územiu Slovenska. Po prvýkrát určil niektoré listiny ako falošné, alebo naopak ako pravé. V rokoch 19611969 bol vedúcim výskumného pracoviska SAV v Budapešti. Ako archivár pracoval dlhé roky v Archíve mesta Bratislavy, Pôdohospodárskom archíve a Štátnom ústrednom archíve v Bratislave (dnes Slovenský národný archív), potom ako vedecký pracovník v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V súčasnosti je profesorom na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Zaoberá sa diplomatikou, dejinami miest a stredovekými dejinami Slovenska i Uhorska.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Knižné publikácie:

 • Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku v 16. a 17 storočí, zväzok I. a II., Bratislava 1959 (spoluautor M. Kušík),
 • Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, zväzok I. a II., Bratislava, 1971 a 1987,
 • Štúdie k slovenskému diplomatáru zväzok I/1 - 2, Bratislava : VEDA, vyd. SAV, 1971 a 1973,
 • Štúdie k slovenskému diplomatáru, zväzok II., Bratislava : VEDA, vyd. SAV, 1989,
 • Metodov boj, Bratislava : Obzor, 1985,
 • Spoluautor: Slovensko - Dejiny, Bratislava 1971,
 • Spoluautor: Dejiny Slovenska I., Bratislava: VEDA, vyd. SAV, 1986,
 • Slovenské dejiny, Martin : Matica slovenská, 1992 (spoluautor),
 • Vojenské dejiny Slovenska I, Bratislava 1993 (spoluautor),
 • Dějiny Maďarska, Brno : Masarykova univerzista, 1993 (spoluautor).
 • Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov. Budmerice : Rak, 1997,
 • Tatársky vpád, Budmerice : Rak, 2008 (spolautor Miloš Marek)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti 3, 2004 - str. 288

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]