Richard Marsina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Richard Marsina
slovenský historik
slovenský historik
Narodenie 4. máj 1923 (94 rokov)
Šahy
Odkazy
Commons Spolupracuj na Commons Richard Marsina

Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. (*4. máj 1923, Šahy) je slovenský historik, archivár, špičkový znalec slovenského a uhorského stredoveku, najmä listinného materiálu [1], zostavovateľ Slovenského diplomatára.

Od roku 1960 pracoval v HÚ SAV. Venoval sa kritickému vydávaniu stredovekých prameňov, ktoré boli v dvoch zväzkoch vydané pod názvom Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, v ktorých editoval dokumenty vydané do roku 1260 v plnom znení s kritickým (vedeckým) aparátom. K tomu publikoval dva zväzky príslušných komentárov (štúdií). O jeho mimoriadnej erudícii svedčí aj to, že spracoval slovacikálny materiál z celouhorského hľadiska – porovnával (hodnotil) celouhorský listinný materiál, a tak sa mu podarilo upresniť kvalifikáciu jednotlivých listín k územiu Slovenska. Po prvýkrát určil niektoré listiny ako falošné, alebo naopak ako pravé. V rokoch 19611969 bol vedúcim výskumného pracoviska SAV v Budapešti. Ako archivár pracoval dlhé roky v Archíve mesta Bratislavy, Pôdohospodárskom archíve a Štátnom ústrednom archíve v Bratislave (dnes Slovenský národný archív), potom ako vedecký pracovník v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V súčasnosti je profesorom na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Zaoberá sa diplomatikou, dejinami miest a stredovekými dejinami Slovenska i Uhorska.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Knižné publikácie:

 • Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku v 16. a 17 storočí, zväzok I. a II., Bratislava 1959 (spoluautor M. Kušík),
 • Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, zväzok I. a II., Bratislava, 1971 a 1987,
 • Štúdie k slovenskému diplomatáru zväzok I/1 - 2, Bratislava : VEDA, vyd. SAV, 1971 a 1973,
 • Štúdie k slovenskému diplomatáru, zväzok II., Bratislava : VEDA, vyd. SAV, 1989,
 • Metodov boj, Bratislava : Obzor, 1985,
 • Spoluautor: Slovensko - Dejiny, Bratislava 1971,
 • Spoluautor: Dejiny Slovenska I., Bratislava: VEDA, vyd. SAV, 1986,
 • Slovenské dejiny, Martin : Matica slovenská, 1992 (spoluautor),
 • Vojenské dejiny Slovenska I, Bratislava 1993 (spoluautor),
 • Dějiny Maďarska, Brno : Masarykova univerzista, 1993 (spoluautor).
 • Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov. Budmerice : Rak, 1997,
 • Tatársky vpád, Budmerice : Rak, 2008 (spolautor Miloš Marek)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti 3, 2004 - str. 288

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]