Doktor vied

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Doktor vied (skratka DrSc.; skratka v Česku od roku 2003 DSc.; lat. doctor scientiarum) je vedecká hodnosť udeľovaná od roku 1953 na základe verejnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertácií.

Pôvodne spolu s titulom kandidát vied (CSc.) tvoril DrSc. dvojicu vedeckých hodností, pričom doktor vied predstavoval vyšší titul. Titul kandidát vied (CSc.) bol ale roku 1996 zrušený. DrSc. je na Slovensku chápaný ako „veľký doktorát“,[1] ktorý je udeľovaný na základe významných vedeckých výsledkov,[2] ktoré prekračujú úroveň vedeckého titulu CSc. alebo neskôr PhD. Tento titul by mal charakterizovať vyhranenú vedeckú osobnosť a na území Česka a Slovenska by mal najlepšie charakterizovať špičkových vedcov a vedecko-výskumných pracovníkov. V podobnom chápaní je ekvivalentný v minulosti zaužívanej hodnosti D.Sc. používanej v krajinách Britského spoločenstva národov.[3]

V Česku boli 1. júla 1998 zrušené obe vedecké hodnosti, ale na prelome rokov 2002/2003 bol „Doktor vied“ znova nadefinovaný, ale so skratkou DSc.

Na Slovensku je od roku 2011 zodpovedná za udeľovanie hodnosti DrSc. Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH), ktorá ich udeľuje na základe komplexného pohľadu na uchádzača zohľadňujúceho vedecké výstupy, ich kvalitu a význam, či stanoviska medzinárodne rešpektovanej osobnosti zo zahraničia.[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Hovorka, D., 2000, O tzv. veľkých doktorátoch (DrSc.) Mineralia Slovaca, 32/1, Geovestník, Geo 8
  2. § 6 zákona 53/1964 Zb. z.; [cit. 2015-01-09] Dostupné online
  3. Doctor of Science (DSc) Degree [online]. Imperial College London, 2015, [cit. 2015-01-09]. Dostupné online. (po anglicky)
  4. Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH) [online]. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, [cit. 2015-01-09]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]