Zoznam slovenských vysokoškolských profesorov, vymenovaných v rokoch 2010 – 2019

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam slovenských vysokoškolských profesorov, vymenovaných v rokoch 2010 – 2019.

# Titul pred menom Meno Titul za menom Fakulta Vysoká škola Odbor Dátum vymenovania Zdroj
doc. RNDr. Miroslav Bielik DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave geológia 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Viktória Bobáková CSc. Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Roman Cimbala PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach elektroenergetika 25. 1. 2010 [1]
doc. PaedDr. Ivan Čillík CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici športová edukológia 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Mária Čižmárová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slovanské jazyky a literatúry 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Juraj Čuboň CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Ľubomír Dorčák CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach získavanie a spracovanie zemských zdrojov 25. 1. 2010 [1]
doc. PaedDr. Milan Ďuriš CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre odborová didaktika-didaktika odborných technických predmetov 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Pavel Élesztos CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Emil Evin CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach ekonomika a manažment podniku 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Eleonora Fendeková PhD. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Ľubica Feriancová PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinná a záhradná architektúra 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Ladislav Gulan PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave dopravné stroje a zariadenia 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Jaromír Havlica DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave anorganická technológia a materiály 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Ján Híveš PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave anorganická technológia a materiály 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Pavel Horňák CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre masmediálne štúdiá 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Michal Charvát CSc. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová humanistika 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Ľubomír Jahnátek CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach elektroenergetika 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Jozef Jandačka PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline energetické stroje a zariadenia 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Aleš Janota PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline automatizácia 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Fedor Kállay PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline automatizácia 25. 1. 2010 [1]
doc. RNDr. Ľudovít Kocian CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave zoológia 25. 1. 2010 [1]
doc. MUDr. Viera Kristová CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave farmakológia 25. 1. 2010 [1]
doc. MUDr. Peter Krištúfek CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 25. 1. 2010 [1]
doc. MVDr. Ľudovít Lenhardt PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia 25. 1. 2010 [1]
doc. ThDr. Jozef Leščinský PhD. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku odborová didaktika-teória vzdelávania náboženskej výchovy 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Ján Lukačka CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave slovenské dejiny 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Josef Oborný PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová humanistika 25. 1. 2010 [1]
doc. ThDr. Peter Olekšák PhD. Filozofická fakulta KU v Ružomberku teória a dejiny žurnalistiky 25. 1. 2010 [1]
doc. RNDr. Vítězslav Otruba CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach analytická chémia 25. 1. 2010 [1]
doc. JUDr. Mária Patakyová CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave obchodné a finančné právo 25. 1. 2010 [1]
doc. RNDr. Ján Plavka CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach informatika 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Milan Portik PhD. Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Jana Rakšányiová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave prekladateľstvo a tlmočníctvo 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Zora Rusinová PhD. Fakulta humanistiky TU v Trnave dejiny a teória umenia 25. 1. 2010 [1]
doc. RNDr. Peter Spišiak CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave regionálna geografia 25. 1. 2010 [1]
doc. RNDr. Danica STU v Bratislavedenovská CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach matematika 25. 1. 2010 [1]
doc. Mgr. Radoslav Šašina ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Miloš Šrámek PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Marián Valko DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave fyzikálna chémia 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Marián Zervan PhD. Fakulta humanistiky TU v Trnave dejiny a teória umenia 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. Danuša Serafínová CSc. Filozofická fakulta KU v Ružomberku teória a dejiny žurnalistiky 25. 1. 2010 [1]
doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Marián Brestič CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre fyziológia plodín a drevín 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Marián Tolnay PhD. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 25. 1. 2010 [1]
doc. MUDr. Anna Líšková PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. arch. Ján Bahna akad. arch. nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave architektonická tvorba 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Miroslav Dovica PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach metrológia 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Jaroslav Halvonik PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Eva Horvátová CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave financie, bankovníctvo a investovanie 28. 6. 2010 [1]
doc. RNDr. Igor Hudec CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach biológia 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Norbert Jendželovský PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 28. 6. 2010 [1]
doc. PhDr. Bronislava Kasáčová CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 28. 6. 2010 [1]
dr.habil PhDr. Dénes Koltai CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 28. 6. 2010 [1]
doc. MVDr. Mária Levkutová PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach infekčné a parazitárne choroby zvierat 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Valéria Michalová CSc. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Hana Pačaiová PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach bezpečnosť technických systémov 28. 6. 2010 [1]
doc.RNDr. Miroslava Růžičková CSc. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave aplikovaná matematika 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Peter Segľa PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave anorganická chémia 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Juraj Spalek PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline automatizácia 28. 6. 2010 [1]
doc. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Eva Tillová PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline materiály 28. 6. 2010 [1]
doc. PhDr. Alena Vališová PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave pedagogika 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Juraj Veselovský CSc. Fakulta architektúry STU v Bratislave dizajn 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Iveta Zolotová CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach kybernetika 28. 6. 2010 [1]
doc. MUDr. Viola Mechírová CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 28. 6. 2010 [1]
doc. ThDr. Anton Adam PhD. Teologická fakulta - pracovisko Spišská Kapitula KU v Ružomberku katolícka teológia 28. 6. 2010 [1]
doc. Vladimír Balco Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Miroslav Bošanský PhD. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska a lesnícka technika 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Ján Brodniansky PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 28. 6. 2010 [1]
doc. Mgr.art. Irina Čierniková ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave tanečné umenie 28. 6. 2010 [1]
doc. Mgr. Slavomír Gálik PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre etika 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. arch. Pavel Gregor PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra a urbanizmus 28. 6. 2010 [1]
dr hab. Andrzej Ryszard Gretkowski Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Bojka Hamerníková CSc. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici verejná ekonomika a služby 28. 6. 2010 [1]
doc. PaedDr. Anna Hudecová PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 28. 6. 2010 [1]
doc. RNDr. Daniela Hudecová PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave mikrobiológia 28. 6. 2010 [1]
dr hab. Edward Zygmunt Jarmoch Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Ondrej Kadlečík CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná živočíšna produkcia 28. 6. 2010 [1]
doc. PhDr. Soňa Kariková PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 28. 6. 2010 [1]
doc. PhDr. Dušan Katuščák PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave knižnično-informačné štúdiá 28. 6. 2010 [1]
doc. Dr. RNDr. Martin Knor Stavebná fakulta STU v Bratislave aplikovaná matematika 28. 6. 2010 [1]
dr hab. Eugenia Iwona Laska Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 28. 6. 2010 [1]
doc.PhDr. Jana Levická PhD. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 28. 6. 2010 [1]
doc. dr RNDr. Jana Moricová Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 28. 6. 2010 [1]
doc. PhDr. Daniela Müglová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre prekladateľstvo a tlmočníctvo 28. 6. 2010 [1]
doc. Mgr. art. Zuzana Niederdorfer ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 28. 6. 2010 [1]
doc. PhDr. Jelena Paštéková CSc. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 28. 6. 2010 [1]
doc. ThDr. Pavel Procházka PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre etika 28. 6. 2010 [1]
doc. PhDr. Aleš Sekot PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová humanistika 28. 6. 2010 [1]
doc. PhDr. Jela Steinerová PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave knižnično-informačné štúdiá 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Peter Šolek PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave mechatronika 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Zdenko Tkáč PhD. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska a lesnícka technika 28. 6. 2010 [1]
doc. RNDr. Alfréd Trnka PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 28. 6. 2010 [1]
doc. Ing. Anton Uher PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre záhradníctvo 28. 6. 2010 [1]
doc. ThDr. Jozef Leščinský PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku odborová didaktika-teória vzdelávania náboženskej výchovy 25. 1. 2010 [1]
doc. dr. Miroslav Neslušan Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárske technológie a materiály 25. 1. 2010 [1]
doc. Ing. Igor Hudoba PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 28. 6. 2010 [1]
doc. MUDr. Henrieta Hudečková PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave verejné zdravotníctvo 28. 6. 2010 [1]
doc. MUDr. Emil Bakoš CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. MVDr. Pavol Bálent PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. František Bauer PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. Miroslav Brooš akad. mal. nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. ThDr. Ján Ďačok PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Pavol Ďuriš PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Ján Gabura CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Ivica Gulášová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Mirko Horňák CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Eva Horváthová-Mitterpachová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Juraj Hromec CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ošetrovateľstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Vladimír Ira CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove geografia 24. 1. 2011 [1]
doc. JUDr. Vilém Kahoun Ph.D. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. MUDr. Peter Kalanin PhD. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Mária Kilíková PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Michal Kováč CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. PaedDr. Vladimír Labáth PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Jozef Medveď PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Bohuslava Mihalčová PhD. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Jozef Mikloško PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr Ph.D. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Adriana Ondrušová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Arpád Pereszlényi PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Ivan Rovný PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Jaroslav Slaný CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Thomas Szekeres PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Mária Šustrová CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Stanislav Veselý CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave energetika 24. 1. 2011 [1]
doc. PaedDr. ThLic. Martin Weis ThD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 24. 1. 2011 [1]
doc. PaedDr. Jan Zimny PhD. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku odborová didaktika- teória vzdelávania náboženskej výchovy 24. 1. 2011 [1]
dr hab. Maria Jolanta Źmichrowska Pedagogická fakulta KU v Ružomberku odborová didaktika- teória vzdelávania náboženskej výchovy 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Ján Zvonár CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Eva Žiaková CSc. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku odborová didaktika- teória vzdelávania náboženskej výchovy 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. František Adamčík CSc. Letecká fakulta TU v Košiciach elektronika 24. 1. 2011 [1]
dr hab. Irena Adamek Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Štefan Alušík CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Tibor Baranec CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre fyziológia plodín a drevín 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Tibor Benčať CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 24. 1. 2011 [1]
doc. PaedDr. René Bílik CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Ivan Brezina CSc. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave ekonometria a operačný výskum 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Michal Čeppan PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave technológia makromolekulových látok 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Pavol Dancák PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 24. 1. 2011 [1]
doc. Dr. Ing. Martin Decký Stavebná fakulta ŽU v Žiline inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ PhD. Teologická fakulta TU v Trnave katolícka teológia 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Matilda Drozdová PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Miloslav Drtil PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické technológie 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Ladislav Franek CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre prekladateľstvo a tlmočníctvo 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Silvia Gáliková CSc. Teologická fakulta TU v Trnave systematická filozofia 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Anton Gatial DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave fyzikálna chémia 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Viera Gažová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre kulturológia 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. František Greškovič CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach strojárske technológie a materiály 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Peter Hubinský PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave automatizácia 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Peter Chrenek DrSc. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre biotechnológie 24. 1. 2011 [1]
dr hab. Janusz Iskra Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici športová edukológia 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Jagienka Jautová PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave dermatovenerológia 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Milan Katuninec PhD. Filozofická fakulta TU v Trnave slovenské dejiny 24. 1. 2011 [1]
dr hab. Gregorz A. Kleparski Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach neslovanské jazyky a literatúry 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Dušan Knežo CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach biomedicínske inžinierstvo 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Mária Kohútová CSc. Filozofická fakulta TU v Trnave slovenské dejiny 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Igor Kosír CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Vladimír Kováč CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Mária Kozlovská PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach stavebníctvo 24. 1. 2011 [1]
doc. PaedDr. Ľubomír Kralčák PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre slovenský jazyk a literatúra 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Svetozár Krno CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre kulturológia 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Klára Kuzmová CSc. Filozofická fakulta TU v Trnave klasická archeológia 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Ľudovít Laca PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. István Lanstyák CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave všeobecná jazykoveda 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Vanda Lieskovská PhD. Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Tatiana Liptáková PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline materiály 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Milan Marônek PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 24. 1. 2011 [1]
doc. MVDr. Peter Massányi PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre biológia 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Peter Mitro PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 24. 1. 2011 [1]
dr hab. Božena Muchacka Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 24. 1. 2011 [1]
doc. MUDr. Juraj Olejník PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave molekulárna biológia 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Dušan Pavlů CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre masmediálne štúdiá 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Ján Pokrivčák M.S., PhD. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment podniku 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Mária Potočárová PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave pedagogika 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Michal Rosenberg PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave biotechnológie 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Eva Rublíková PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v ekonómii 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pedagogická, poradenská a školská psychológia 24. 1. 2011 [1]
doc. PaedDr. Jaromír Sedláček PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová kinantropológia 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Elena Strešková PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová edukológia 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Alexander Šatka CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Daniel Ševčovič CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Peter Šugár CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Jaroslav Šušol CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave knižnično-informačné štúdiá 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Ján Terpák CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach získavanie a spracovanie zemských zdrojov 24. 1. 2011 [1]
doc. Imrich Vaško akad. mal. nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave architektonická tvorba 24. 1. 2011 [1]
doc. PaedDr. Eva Vitézová PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Alena Vollmannová PhD. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Eliška Walterová CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. Jana Wild PhD. Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 24. 1. 2011 [1]
doc. Dr. Ing. Juraj Gerlici Strojnícka fakulta ŽU v Žiline motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 24. 1. 2011 [1]
doc. Jevgenij Iršai PhD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Zita Iždinská PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 24. 1. 2011 [1]
doc. Mgr. Milan Kováč PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave etnológia 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Juraj Králik PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Otília Lintnerová CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave geológia 24. 1. 2011 [1]
doc. PhDr. René Lužica ArtD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Miroslav Majtán CSc. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 24. 1. 2011 [1]
doc. JUDr. Karel Marek CSc. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach obchodné a finančné právo 24. 1. 2011 [1]
doc. Mgr. art. Peter Mikuláš ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Viktor Milata DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave organická chémia 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Eva Muchová PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomická teória 24. 1. 2011 [1]
doc. MVDr. Igor Valocký PhD. nezabezpečovaný fakultou UVLF v Košiciach veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 24. 1. 2011 [1]
doc. Ing. Vladimír Wieser PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline telekomunikácie 24. 1. 2011 [1]
doc. RNDr. Ing. Ivan Bajla PhD. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave meracia technika 28. 11. 2011 [1]
doc. PhDr. Miroslav Bobrík PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová humanistika 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Jozef Bocko CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach aplikovaná mechanika 28. 11. 2011 [1]
doc. Mgr. Miroslav Daniš CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave všeobecné dejiny 28. 11. 2011 [1]
doc. RNDr. Miriam Fendeková CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave inžinierska geológia 28. 11. 2011 [1]
doc. PhDr. Eva Gajdošová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave psychológia 28. 11. 2011 [1]
doc. Dr. Ing. Jozef Golian Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Marko Halo PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna živočíšna produkcia 28. 11. 2011 [1]
doc. RNDr. Alžbeta Hegedűsová PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre záhradníctvo 28. 11. 2011 [1]
doc. MUDr. Pavol Jarčuška PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 28. 11. 2011 [1]
doc. RNDr. Peter Kaplán CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Alexander Kaszonyi PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické technológie 28. 11. 2011 [1]
doc. PhDr. Kristína Krnová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Ján Paralič PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach hospodárska informatika 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Ján Paško CSc. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 28. 11. 2011 [1]
doc. PaedDr. Jozef Pavelka CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre odborová didaktika 28. 11. 2011 [1]
doc. PhDr. Anton Pokrivčák PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 28. 11. 2011 [1]
doc. PaedDr. Eva Poláková PhD. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave masmediálne štúdiá 28. 11. 2011 [1]
doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave galenická farmácia 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Robert Redhammer PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Jarmila Šalgovičová CSc. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave masmediálne štúdiá 28. 11. 2011 [1]
doc. RNDr. Igor Tomo CSc., MPH Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove antropológia 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Ľubomír Valík PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chémia a technológia poživatín 28. 11. 2011 [1]
doc. RNDr. Martin Bača CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach matematika 28. 11. 2011 [1]
doc. PaedDr. MgA., Mgr. Vojtech Didi Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici hudobné umenie 28. 11. 2011 [1]
doc. PhDr. Marta Dobrotková CSc. Filozofická fakulta TU v Trnave slovenské dejiny 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Zdeněk Dvořák PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline doprava 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Mária Franeková PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline automatizácia 28. 11. 2011 [1]
doc. MUDr. Jozef Glasa CSc., Ph.D. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 28. 11. 2011 [1]
doc. Martin Homza Dr. Filozofická fakulta UK v Bratislave slovenské dejiny 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Ivan Hotový DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 28. 11. 2011 [1]
doc. PhDr. Zdeňka Kalnická CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre estetika 28. 11. 2011 [1]
doc. MUDr. Milan Kokavec PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave ortopédia 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Anna Križanová CSc. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline ekonomika a manažment podniku 28. 11. 2011 [1]
doc. PaedDr. Milan Ligoš CSc. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici odborová didaktika -slovenský jazyk a literatúra 28. 11. 2011 [1]
doc. RNDr. Pavol Mártonfi PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach biológia 28. 11. 2011 [1]
doc. RNDr. Jarmila Novotná CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach teória vyučovania matematiky 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Darina Ondrušová PhD. Fakulta priemyselných technológií TNUAD v Trenčíne materiály 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Márius Pavlovič PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektrotechnológie a materiály 28. 11. 2011 [1]
doc. RNDr. Ľudovít Pinda CSc. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v ekonómii 28. 11. 2011 [1]
doc. PhDr. Zlatica Plašienková PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave filozofia 28. 11. 2011 [1]
doc. RNDr. Katarína Sakálová CSc. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v ekonómii 28. 11. 2011 [1]
doc. PhDr. Dušan Škvarna PhD. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici slovenské dejiny 28. 11. 2011 [1]
doc. Mgr.art. Mária Tomanová ArtD. Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici hudobné umenie 28. 11. 2011 [1]
doc. Ing. Iveta Ubrežiová CSc. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment podniku 28. 11. 2011 [1]
doc. JUDr. Jozef Záhora PhD. Právnická fakulta PEVŠ v Bratislave trestné právo 28. 11. 2011 [1]
doc.PhDr. Ľubomír Belás CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove systematická filozofia 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Vladimír Benko PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Dana Bolibruchová PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárske technológie a materiály 10. 7. 2012 [1]
doc. Mgr.art. Daniel Buranovský ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 10. 7. 2012 [1]
doc. PaedDr. Miroslav Holienka PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová edukológia 10. 7. 2012 [1]
doc. Mgr.A. Blanka Juhaňáková ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 10. 7. 2012 [1]
doc.Dr.Ing. Jozef Komačka Stavebná fakulta ŽU v Žiline inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Ľuboš Kučera PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline časti a mechanizmy strojov 10. 7. 2012 [1]
doc. RNDr. Magdaléna Kuželová CSc. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave farmakológia 10. 7. 2012 [1]
doc. MgA. Petr Kvíčala nezabezpečovaný fakultou VŠVU v Bratislave výtvarné umenie 10. 7. 2012 [1]
doc. MUDr. Daniela Ostatníková PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Magdaléna Prívarová CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomická teória 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Peter Rapta DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave fyzikálna chémia 10. 7. 2012 [1]
doc. Mgr.art. Ján Slávik ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Slavomír Stašiov PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 10. 7. 2012 [1]
doc.RNDr. Ľudomír Šlahor CSc. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 10. 7. 2012 [1]
doc. RNDr. Ladislav Tolmáči PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove geografia 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Anton Vitko CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave automatizácia 10. 7. 2012 [1]
doc. RNDr. Vladimír Bošák CSc. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 10. 7. 2012 [1]
doc. JUDr. Karel Klíma CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave ústavné právo 10. 7. 2012 [1]
doc. MUDr. Jozef Rosina Ph.D. Strojnícka fakulta TU v Košiciach biomedicínske inžinierstvo 10. 7. 2012 [1]
doc. RNDr. Martin Bačkor PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyziológia rastlín 10. 7. 2012 [1]
doc. Mgr. Adam Bžoch CSc. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach literárna veda 10. 7. 2012 [1]
doc. PedDr. Ján Danek CSc. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Alena Daňková CSc. Fakulta manažmentu PU v Prešove manažment 10. 7. 2012 [1]
doc. PhDr. Petr Jemelka Dr. Filozofická fakulta PU v Prešove etika 10. 7. 2012 [1]
doc. RNDr. Ľubomír Mátel CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave jadrová chémia 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Juraj Miček CSc. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Andrej Novák PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline doprava 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Ján Novák PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre ochrana a využívanie krajiny 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Martin Orendáč CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika kondenzovaných látok a akustika 10. 7. 2012 [1]
doc. Peter Paliatka akad. soch. Fakulta architektúry STU v Bratislave dizajn 10. 7. 2012 [1]
doc. PhDr. Libor Pavera CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre estetika 10. 7. 2012 [1]
doc. RNDr. Vanda Repiská PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre biológia 10. 7. 2012 [1]
doc. Ing. Peter Staněk CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomická teória 10. 7. 2012 [1]
doc. MUDr. Ján Švihra PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 10. 7. 2012 [1]
doc. PhDr. Peter Terem PhD. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy 10. 7. 2012 [1]
doc. PhDr. Viera Bilasová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove etika 17. 9. 2012 [1]
doc. Ing. Anetta Čaplanová PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomická teória 17. 9. 2012 [1]
doc. Ing. Jozef Juhár PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach telekomunikácie 17. 9. 2012 [1]
RNDr. hab. v SRN Gabriel Juhás PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aplikovaná informatika 17. 9. 2012 [1]
doc. Mgr. Yvetta Kajanová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave teória hudby 17. 9. 2012 [1]
doc. Ing. Daniela Perduková PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach mechatronika 17. 9. 2012 [1]
doc. RNDr. Ľubica Beňušková PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 16. 1. 2013 [1]
doc. PhDr. Róbert Babeľa PhD. MBA. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 5. 3. 2013 [1]
doc. MUDr. PhDr. Marián Bernadič CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 5. 3. 2013 [1]
doc. PhDr. Samuel Brečka PhD. Fakulta masmédií PEVŠ v Bratislave masmediálne štúdiá 5. 3. 2013 [1]
doc. RNDr. Jaroslav Briančin CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach anorganické technológie a materiály 5. 3. 2013 [1]
doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave logopédia 5. 3. 2013 [1]
doc. RNDr. Peter Fedor CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave ochrana a využívanie krajiny 5. 3. 2013 [1]
doc. MUDr. Vladimír Hegyi PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave dermatovenerológia 5. 3. 2013 [1]
doc. RNDr. Milan Hutta CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave analytická chémia 5. 3. 2013 [1]
doc. RNDr. Jaroslav Jaroš CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 5. 3. 2013 [1]
doc. Ing. Ľudovít Jelemenský DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické inžinierstvo 5. 3. 2013 [1]
doc. RNDr. Jana Kaduková PhD. Hutnícka fakulta TU v Košiciach hutníctvo kovov 5. 3. 2013 [1]
doc. Mgr. art. Rajmund Kákoni Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 5. 3. 2013 [1]
doc. JUDr. Soňa Kočišiarová PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave správne právo 5. 3. 2013 [1]
doc. RNDr. Ľudevít Kádaši DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave molekulárna biológia 5. 3. 2013 [1]
doc. Ing. Tatiana Kováčiková PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 5. 3. 2013 [1]
doc. PhDr. Ján Liďák CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy 5. 3. 2013 [1]
doc. Ing. Helena Majdúchová CSc. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 5. 3. 2013 [1]
doc. Ing. Peter Markovič PhD. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave finančný manažment 5. 3. 2013 [1]
doc. PaedDr. Marián Merica PhD. Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici športová edukológia 5. 3. 2013 [1]
doc. PhDr. Oľga Orgoňová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave slovenský jazyk a literatúra 5. 3. 2013 [1]
doc. RNDr. Mariana Pajtášová PhD. Fakulta priemyselných technológií TNUAD v Trenčíne materiály 5. 3. 2013 [1]
doc. Ing. Milan Polakovič PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické inžinierstvo 5. 3. 2013 [1]
doc. MUDr. Viera Rusnáková CSc. MBA. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 5. 3. 2013 [1]
doc. Ing. Maroš Soldán PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5. 3. 2013 [1]
doc. PhDr. Marta Součková PhD Filozofická fakulta PU v Prešove teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 5. 3. 2013 [1]
doc. Alexander Stepanov CSc. Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici hudobné umenie 5. 3. 2013 [1]
doc. MUDr. Gabriel Valočík PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 5. 3. 2013 [1]
doc. MUDr. Marian Adamkov CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave patologická anatómia a súdne lekárstvo 22. 10. 2013 [1]
doc. RNDr. Magdaléna Bálintová PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach environmentálne inžinierstvo 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Cyril Belavý CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave automatizácia 22. 10. 2013 [1]
doc. Dr. Ing. Libor Beneš Fakulta priemyselných technológií TNUAD v Trenčíne materiály 22. 10. 2013 [1]
doc. PhDr. Zuzana Beňušková CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre etnológia 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Nadežda Čuboňová PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárske technológie a materiály 22. 10. 2013 [1]
doc. RNDr. Roman Ďurikovič PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 22. 10. 2013 [1]
doc. MVDr. Zita Faixová PhD. UVLF v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Dušan Galusek PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave anorganická technológia a materiály 22. 10. 2013 [1]
doc. MVDr. Mária Goldová PhD. UVLF v Košiciach infekčné a invázne choroby zvierat 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Ján Grečnár ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 22. 10. 2013 [1]
doc. ArtD. Jozef Hardoš Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Kamila Hlavčová PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave vodné hospodárstvo 22. 10. 2013 [1]
doc. PhDr. Věra Janíková Ph.D. Filozofická fakulta UKF v Nitre cudzie jazyky a kultúry 22. 10. 2013 [1]
doc. RNDr. Klaudia Jomová PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre biotechnológie 22. 10. 2013 [1]
doc. Mag.phil. PhDr. Vlastimil Kozoň PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 22. 10. 2013 [1]
doc. PhDr. Tomáš Krejčík CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave pomocné vedy historické 22. 10. 2013 [1]
doc. ArtD. Marek Leščák Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Vladimír Lukeš DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemická fyzika 22. 10. 2013 [1]
doc. PaedDr. Yvetta Macejková PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová edukológia 22. 10. 2013 [1]
doc. MUDr. Jozef Mašura CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave pediatria 22. 10. 2013 [1]
doc. PharmDr. Pavel Mučaji PhD. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave farmakognózia 22. 10. 2013 [1]
doc. PhDr. Oľga Orosová, rod. Hvozdíková CSc. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pedagogická, poradenská a školská psychológia 22. 10. 2013 [1]
doc. RNDr. Pavol Quittner DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 22. 10. 2013 [1]
doc. akad.mal Júlia Sabová VŠVU v Bratislave výtvarné umenie 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Ján Sedliačik PhD. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 22. 10. 2013 [1]
doc. RNDr. Ján Spišiak DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave geológia 22. 10. 2013 [1]
doc. ArtD. Martin Šulík Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Dana Tančinová PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Juraj Vaculík PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline poštové služby 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Eva Zdravecká CSc. Strojnícka fakulta TU v Košiciach strojárske technológie a materiály 22. 10. 2013 [1]
doc. Ing. Pavol Alexy PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave technológia makromolekulových látok 26. 11. 2013 [1]
doc. ThDr. Andrzej Baczyński PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 26. 11. 2013 [1]
doc. PhDr. Beáta Balogová PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove sociálna práca 26. 11. 2013 [1]
doc. PaedDr. Stanislav Bendl Ph.D. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 26. 11. 2013 [1]
doc.JUDr. Ján Cirák CSc. Fakulta práva PEVŠ v Bratislave občianske právo 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Miloš Čambál CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave priemyselné inžinierstvo 26. 11. 2013 [1]
doc. PaedDr. Alena Doušková PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici predškolská a elementárna pedagogika 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Vladimír Gazda PhD. Ekonomická fakulta TU v Košiciach financie, bankovníctvo a investovanie 26. 11. 2013 [1]
doc. RNDr. Michal Greguš PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 26. 11. 2013 [1]
Jozef Haľko PhD. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave katolícka teológia 26. 11. 2013 [1]
doc. Mgr. Ida Hledíková PhD. Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Jozef Jurko PhD. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Miroslava Kačániová PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre biotechnológie 26. 11. 2013 [1]
doc. PhDr. Natália Korina, rod. Kiseľová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre slovanské jazyky a literatúry 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Peter Kováčik CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre agrochémia a výživa rastlín 26. 11. 2013 [1]
doc. RNDr. Rastislav Královič PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 26. 11. 2013 [1]
doc. PaedDr. Miroslav Krystoň PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Alena Kusá, rod. Žuffová PhD. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave masmediálne štúdiá 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Vincent Kvočák PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 26. 11. 2013 [1]
doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková CSc. Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 26. 11. 2013 [1]
doc. PhDr. Ivan Lukšík CSc. Pedagogická fakulta TU v Trnave pedagogika 26. 11. 2013 [1]
doc. RNDr. Dagmar Markechová CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave aplikovaná matematika 26. 11. 2013 [1]
doc. PhDr. Marína Mikulajová, rod. Matulová CSc. Pedagogická fakulta UK v Bratislave psychológia 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Andrea Miškufová PhD. Hutnícka fakulta TU v Košiciach environmentálne inžinierstvo 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Pavol Ochotnický CSc. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave financie, bankovníctvo a investovanie 26. 11. 2013 [1]
doc. RNDr. Ondrej Oriňák PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave analytická chémia 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Ivo Petráš PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave automatizácia 26. 11. 2013 [1]
doc. PhDr. Ilona Semrádová CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre etika 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Jaroslav Světlík PhD. Fakulta masmédií PEVŠ v Bratislave masmediálne štúdiá 26. 11. 2013 [1]
doc. dr inż. Elżbieta Szychta Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Ján Šaliga CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach elektronika 26. 11. 2013 [1]
doc. MVDr. Zuzana Ševčíková PhD. UVLF v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia 26. 11. 2013 [1]
doc. RNDr. Bernard Šiška PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Pavol Švec CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Judita Táncošová CSc. Fakulta manažmentu PU v Prešove manažment 26. 11. 2013 [1]
doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, rod. Rusnáková PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave špeciálna pedagogika 26. 11. 2013 [1]
doc. Mgr. art. Ingrid Timková Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Jozef Tvrdoň PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomická teória 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Stanislav Unčík PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave stavebníctvo 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Josef Vodák PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline manažment 26. 11. 2013 [1]
doc. Dr. hab. Marian Włosiński Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave katolícka teológia 26. 11. 2013 [1]
prof. assoc. Michelangelo Zaccarello Filozofická fakulta UKF v Nitre cudzie jazyky a kultúry 26. 11. 2013 [1]
doc. Ing. Anna Zaušková, rod. Šimová PhD. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave masmediálne štúdiá 26. 11. 2013 [1]
doc. Mgr. Erika Zemková PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová kinantropológia 26. 11. 2013 [1]
doc. PhDr. Peter Žeňuch DrSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre kulturológia 26. 11. 2013 [1]
doc. PhDr. Ľudmila Belásová PhD. Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Andrej Czán PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárske technológie a materiály 26. 5. 2014 [1]
doc. Mgr. Paweł Czarnecki PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Štefan Čarnický PhD. Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 26. 5. 2014 [1]
doc. Mgr. Anton Čierny VŠVU v Bratislave výtvarné umenie 26. 5. 2014 [1]
doc. RNDr. Pavel Dlapa PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave pedológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Pavol Ďurica CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave pozemné stavby 26. 5. 2014 [1]
doc. PhDr. Ingrid Emmerová PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Igor Farkaš Dr. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 26. 5. 2014 [1]
doc. PhDr. Eva Ferková PhD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 26. 5. 2014 [1]
doc. PhDr. František Hanobík PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 26. 5. 2014 [1]
doc. RNDr. Milada Holecová PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave zoológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Soňa Javoreková PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre biológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Karol Jesenák CSc. Prírodovedecká fakulta TU v Košiciach anorganická technológia a materiály 26. 5. 2014 [1]
doc. MVDr. Juraj Koppel DrSc. UVLF v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Mgr. Ľudovít Labík ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 26. 5. 2014 [1]
doc. PhDr. Eugen Laczo PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová edukológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Mgr. art. Boris Lenko ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Vitaly Levashenko PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Norbert Lukáč PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre biológia 26. 5. 2014 [1]
doc. RNDr. Peter Markoš DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 26. 5. 2014 [1]
doc. Mgr. Ivan Martinček PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline elektrotechnológie a materiály 26. 5. 2014 [1]
doc. Mgr. Ingrid Mayerová ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Beáta Mikušová Meričková PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici verejná ekonomika a služby 26. 5. 2014 [1]
doc. MUDr. Beata Mladosievičová CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Dr. Ing.arch. Henrieta Moravčíková PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra a urbanizmus 26. 5. 2014 [1]
doc. RNDr. Jarmila Müllerová PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline elektrotechnológie a materiály 26. 5. 2014 [1]
doc. Mgr. Natália Muránska PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 26. 5. 2014 [1]
doc. MUDr. Vincent Nagy PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 26. 5. 2014 [1]
doc. Dr. Ing. Miloš Oravec Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave kybernetika 26. 5. 2014 [1]
doc. MUDr. Stanislav Oravec CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Marta Orviská PhD. Ekonomická fakulta TU v Košiciach financie, bankovníctvo a investovanie 26. 5. 2014 [1]
doc. RNDr. František Petrovič PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre ochrana a využívanie krajiny 26. 5. 2014 [1]
doc. PhDr. Mária Podhájecká PhD. Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Alena Pribulová PhD. Hutnícka fakulta TU v Košiciach hutníctvo kovov 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Dušan Pudiš PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline elektrotechnológie a materiály 26. 5. 2014 [1]
doc. MVDr. Silvia Rybárová PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach anatómia, histológia a embryológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Pavol Sejč CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 26. 5. 2014 [1]
doc. RNDr. Alexander Sirotkin DrSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre biológia 26. 5. 2014 [1]
doc. MUDr. Peter Stanko PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave zubné lekárstvo 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Peter Strapák PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna živočíšna produkcia 26. 5. 2014 [1]
doc. ThDr. Marián Šuráb PhD. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave katolícka teológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Pavol Tanuška PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave automatizácia 26. 5. 2014 [1]
doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh PhD. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave národné hospodárstvo 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Anna Trakovická CSc. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre výživa 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Zuzana Vranayová PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach pozemné stavby 26. 5. 2014 [1]
doc. MUDr. Martin Wawruch PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave klinická farmakológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Ján Závadský PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici ekonomika a manažment podniku 26. 5. 2014 [1]
doc. RNDr. Zlatica Ženišová PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave inžinierska geológia 26. 5. 2014 [1]
doc. Ing. Boris Bielek PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave pozemné stavby 19. 11. 2014 [1]
doc. Ing. Ľubomír Čaplovič PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave materiály 19. 11. 2014 [1]
doc. MUDr. Štefan Durdík PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 19. 11. 2014 [1]
doc. Ing. Gabriel Fedorko PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach logistika 19. 11. 2014 [1]
doc. PhDr. Július Fuják PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre estetika 19. 11. 2014 [1]
doc. RNDr. Michal Hnatič DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika 19. 11. 2014 [1]
doc. JUDr. Ján Husár CSc. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach obchodné a finančné právo 19. 11. 2014 [1]
doc. RNDr. Peter Chrastina PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre história 19. 11. 2014 [1]
doc. RNDr. Michal Jaščur CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika 19. 11. 2014 [1]
doc. RNDr. Danica Kačíková, rod. Libičová PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 19. 11. 2014 [1]
doc. Ing. Tomáš Klieštik PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline ekonomika a manažment podniku 19. 11. 2014 [1]
doc. PhDr. Mgr. Ing. Blanka Kudláčová PhD. Pedagogická fakulta TU v Trnave pedagogika 19. 11. 2014 [1]
doc. Ing. Pavol Mach CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 19. 11. 2014 [1]
doc. RNDr. Monika Martiniaková PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre biológia 19. 11. 2014 [1]
doc. Ing. Roman Martoňák DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 19. 11. 2014 [1]
doc. RNDr. Milan Mazúr DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemická fyzika 19. 11. 2014 [1]
doc. PhDr. Martina Mojtová, rod. Nagyová PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce UKF v Nitre sociálna práca 19. 11. 2014 [1]
doc. Mgr. Peter Mojžiš ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 19. 11. 2014 [1]
doc. Ilona Németh DLA VŠVU v Bratislave výtvarné umenie 19. 11. 2014 [1]
doc. MVDr. František Novotný PhD. UVLF v Košiciach veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 19. 11. 2014 [1]
doc. RNDr. Radoslav Omelka PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre biológia 19. 11. 2014 [1]
doc. Mgr. art. Peter Pavlac Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 19. 11. 2014 [1]
doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, rod. Hudecová PhD. Pedagogická fakulta UKF v Nitre odborová didaktika 19. 11. 2014 [1]
doc. PhDr. Vladimír Rábik PhD. Filozofická fakulta TU v Trnave slovenské deijny 19. 11. 2014 [1]
doc. Ing. Gregor Rozinaj PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave telekomunikácie 19. 11. 2014 [1]
doc. Mgr. Darina Smržová Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 19. 11. 2014 [1]
doc. PhDr. Martin Šmatlák Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 19. 11. 2014 [1]
doc. MUDr. Danka Švecová PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave dermatovenerológia 19. 11. 2014 [1]
doc. MVDr. Alexandra Trbolová PhD. UVLF v Košiciach veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 19. 11. 2014 [1]
doc. RNDr. Mária Vondráková, rod. Haláková CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre biológia 19. 11. 2014 [1]
doc. Ing. Janette Brezinová PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobné technológie 12. 3. 2015 [1]
dr. hab. Wojciech Czarny PhD. Fakulta športu PU v Prešove športová edukológia 12. 3. 2015 [1]
doc. Mgr. Andrej Démuth PhD. Filozofická fakulta TU v Trnave systematická filozofia 12. 3. 2015 [1]
doc. MVDr. Štefan Faix DrSc. UVLF v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia 12. 3. 2015 [1]
doc. PhDr. František Gahér CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave filozofia 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Ľudmila Jánošíková PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Michal Kelemen PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach mechatronika 12. 3. 2015 [1]
doc. PaedDr. Jana Kesselová CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove slovenský jazyk a literatúra 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Silvia Kohnová PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave vodné hospodárstvo 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Roman Koleňák PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 12. 3. 2015 [1]
doc. PhDr. Mária Machalová CSc. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sociálna práca 12. 3. 2015 [1]
doc. MUDr. Viktor Matejčík PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 12. 3. 2015 [1]
doc. ThDr. Jacek Neumann PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Robert Pokluda Ph.D. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre záhradníctvo 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Pavol Rafajdus PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová eletrotechnika 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Dagmar Samešová PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach environmentálne inžinierstvo 12. 3. 2015 [1]
doc. PhDr. Karol Sorby DrSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici medzináro+dné vzťahy 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Vladimír Šály PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektroenergetika 12. 3. 2015 [1]
doc. Mgr. Makréta Štefková PhD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Pavel Važan PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave automatizácia 12. 3. 2015 [1]
doc. Ing. Stanislav Žiaran CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 12. 3. 2015 [1]
doc. ThDr. Alexander Cap CSc. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove pravoslávna teológia 2. 6. 2015 [1]
doc. PhDr. Monika Čambáliková CSc. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici teória politiky 2. 6. 2015 [1]
doc. Ing. Pavel Čičák PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 2. 6. 2015 [1]
doc. RNDr. Adriana Eštoková PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach environmentálne inžinierstvo 2. 6. 2015 [1]
doc. Ing. Danica Fazekašová PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach environmentálne inžinierstvo 2. 6. 2015 [1]
doc. Ing. Miroslav Hutňan PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické technológie 2. 6. 2015 [1]
doc. RNDr. Ján Kraic PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre biológia 2. 6. 2015 [1]
doc. PaedDr. Milada Krejčí CSc. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici športová humanistika 2. 6. 2015 [1]
doc. Ing. Pavol Lizák PhD. Fakulta priemyselných technológií TNUAD v Trenčíne materiály 2. 6. 2015 [1]
doc. PhDr. Monika Mačkinová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 2. 6. 2015 [1]
doc. RNDr. Iveta Marková PhD. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline záchranné služby 2. 6. 2015 [1]
doc. MUDr. Boris Mravec PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 2. 6. 2015 [1]
doc. JUDr. Daniela Nováčková PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 2. 6. 2015 [1]
doc. Ing. Anton Panda PhD. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 2. 6. 2015 [1]
doc. ThDr. Marek Petro PhD. Greckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove katolícka teológia 2. 6. 2015 [1]
doc. Ing. Beatrice Plešingerová PhD. Hutnícka fakulta TU v Košiciach anorganické technológie a materiály 2. 6. 2015 [1]
doc. ThDr. Radim Pulec-Kryštof PhD. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove pravoslávna teológia 2. 6. 2015 [1]
doc. RNDr. Peter Račay PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 2. 6. 2015 [1]
doc. Dr. Andrey Rikhter DrSc. Fakulta médií PEVŠ v Bratislave masmediálne štúdiá 2. 6. 2015 [1]
doc. Dr. Ing. Vladimír Szaniszló Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 2. 6. 2015 [1]
doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave pedológia 2. 6. 2015 [1]
doc. Mgr. Peter Štarchoň PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 2. 6. 2015 [1]
doc. Dr.Theol. PaedDr. Martin Štrbák Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 2. 6. 2015 [1]
doc. Dr. PaedDr. František Trstenský Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 2. 6. 2015 [1]
doc. Ing. Miloš Tumpach PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave účtovníctvo 2. 6. 2015 [1]
doc. PaedDr.Ing. Radka Wildová CSc. Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 2. 6. 2015 [1]
doc. PhDr. Eugen Andreanský PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach dejiny filozofie 24. 11. 2015 [1]
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová Ph.D. Pedagogická fakulta UK v Bratislave špeciálna pedagogika 24. 11. 2015 [1]
doc. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Igor Bodík PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické technológie 24. 11. 2015 [1]
doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove geografia 24. 11. 2015 [1]
doc. PhDr. Anton Eliaš CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave slovanské jazyky a literatúry 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Roman Gálik PhD. Teologická fakulta SPU v Nitre poľnohospodárska a lesnícka technika 24. 11. 2015 [1]
doc. PaedDr. Martin Golema PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach literárna veda 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Sergej Hloch PhD. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Ladislav Janoušek PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline teoretická elektrotechnika 24. 11. 2015 [1]
doc. PhDr. Peter Káša PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach literárna veda 24. 11. 2015 [1]
doc. MUDr. Ján Koller CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave chirurgia 24. 11. 2015 [1]
doc. PaedDr. Ján Koščo PhD. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 24. 11. 2015 [1]
doc. ThDr. PaedDr. Roman Králik Th.D. Filozofická fakulta UKF v Nitre filozofia 24. 11. 2015 [1]
doc. MUDr. Silvester Krčméry CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 24. 11. 2015 [1]
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš PhD. Teologická fakulta KU v Ružomberku katolícka teológia 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Tomáš Loveček PhD. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline ochrana osôb a majetku 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Maroš Martinkovič PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Vieroslav Molnár PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach logistika 24. 11. 2015 [1]
doc. PhDr. Michal Oláh PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Jarmila Pavlovičová PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave kybernetika 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. arch. Jana Pohaničová PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra a urbanizmus 24. 11. 2015 [1]
doc. MUDr. Štefan Polák CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave patologická anatómia a súdne lekárstvo 24. 11. 2015 [1]
doc. Dr. Ing. Anna Polednáková Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave finančný manažment 24. 11. 2015 [1]
doc. MVDr. Janka Poráčová PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre biológia 24. 11. 2015 [1]
doc. Mgr. Radovan Šebesta DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave organická chémia 24. 11. 2015 [1]
doc. PhDr. Pavol Tišliar PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave slovenské dejiny 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Viktor Tittel CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 24. 11. 2015 [1]
doc. Ing. Elena Zaitseva PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 24. 11. 2015 [1]
doc. Mgr. Vasil Andruch CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach analytická chémia 16. 5. 2016 [1]
doc. Jozef Bátora Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave politológia 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Pavol Božek CSc. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobná technika 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Jozef Černecký CSc. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline energetické stroje a zariadenia 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Milan Čistý PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave vodné stavby 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. René Harťanský PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave meracia technika 16. 5. 2016 [1]
doc. Mgr. Tomáš Hauer Dr. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici systematická filozofia 16. 5. 2016 [1]
doc. RNDr. Edgar Hiller PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave geológia 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Róbert Hudec PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline telekomunikácie 16. 5. 2016 [1]
doc. Mgr. Michal Chabada PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave filozofia 16. 5. 2016 [1]
doc. MUDr. Michal Javorka PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 16. 5. 2016 [1]
doc. PhDr. Imrich Jenča PhD. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave masmediálne štúdiá 16. 5. 2016 [1]
doc. RNDr. Jozef Klembara DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave zoológia 16. 5. 2016 [1]
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Jaroslav Kmeť PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre ochrana rastlín 16. 5. 2016 [1]
doc. MVDr. Jana Kottferová PhD. UVLF v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Jana Kučerová, rod. Dubovcová PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici cestovný ruch 16. 5. 2016 [1]
doc. Hristo Slavov Kyuchukov Doktor, DrSc. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici všeobecná jazykoveda 16. 5. 2016 [1]
doc. PhDr. Ladislav Lenovský PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre kulturológia 16. 5. 2016 [1]
doc. MUDr. Anna Lesňáková PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 16. 5. 2016 [1]
doc. PhDr. Jozef Lysý CSc. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach politológia 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Marian Marschalko Ph.D. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach banská geológia a geologický prieskum 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Peter Monka PhD. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Miloš Musil CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 16. 5. 2016 [1]
doc. RNDr. Blažej Pandula CSc. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach baníctvo 16. 5. 2016 [1]
doc. MUDr. Ján Pečeňák CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave psychiatria 16. 5. 2016 [1]
doc. Mgr. Juraj Pekár PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave ekonometria a operačný výskum 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Anna Pilková CSc., MBA Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Marián Polóni CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave dopravné stroje a zariadenia 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Miroslav Rimár CSc. Hutnícka fakulta TU v Košiciach energetika 16. 5. 2016 [1]
doc. Mgr. Martin Slobodník PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave orientálne jazyky a kultúry 16. 5. 2016 [1]
doc. MUDr. Ján Staško PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Ľubica Stuchlíková PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave architektúra a urbanizmus 16. 5. 2016 [1]
doc. RNDr. Stanislav Tokár DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 16. 5. 2016 [1]
doc. RNDr. Daniela Uhríková CSc. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave fyzika 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. František Urban CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave energetika 16. 5. 2016 [1]
doc. MUDr. Peter Valkovič PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave neurológia 16. 5. 2016 [1]
doc. RNDr. Rastislav Varga DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika kondenzovaných látok a akustika 16. 5. 2016 [1]
doc. MUDr. Jozef Višňovský CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave gynekológia a pôrodníctvo 16. 5. 2016 [1]
doc. MUDr. Pavol Žúbor DrSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave gynekológia a pôrodníctvo 16. 5. 2016 [1]
doc. Ing. Ján Derco DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické inžinierstvo 9. 11. 2016 [1]
doc. JUDr. Svetlana Ficová CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave občianske právo 9. 11. 2016 [1]
doc. Mgr. Katarína Fichnová PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre masmediálne štúdia 9. 11. 2016 [1]
doc. PhDr. Ivan Gerát PhD. Filozofická fakulta TU v Trnave dejiny a teória umenia 9. 11. 2016 [1]
doc. RNDr. Miroslav Grajcar DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 9. 11. 2016 [1]
doc. Mgr. Peter Halama PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove všeobecná a experimentálna psychológia 9. 11. 2016 [1]
doc. Ing. Eva Hanuláková PhD. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 9. 11. 2016 [1]
doc. MUDr. Jozef Hašto PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 9. 11. 2016 [1]
doc. MUDr. Bratislav Kollár PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave neurológia 9. 11. 2016 [1]
doc. MUDr. Martin Péč PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre biológia 9. 11. 2016 [1]
doc. MUDr. Jana Plevková PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 9. 11. 2016 [1]
doc. PhDr. Hana Pravdová PhD. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave masmediálne štúdiá 9. 11. 2016 [1]
doc. Ing. Monika Rychtáriková PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave pozemné stavby 9. 11. 2016 [1]
doc. Ing. Tibor Uhrín ArtD. VŠVU v Bratislave dizajn 9. 11. 2016 [1]
dr. hab. Pawel Żukowski prof. PL Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline elektrotechnológie a materiály 9. 11. 2016 [1]
doc. RNDr. Roman Aubrecht PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave geológia 18. 5. 2017 [1]
doc. MUDr. Angelika Bátorová CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 18. 5. 2017 [1]
doc. PhDr. Katarína Bednárová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave prekladateľstvo a tlmočníctvo 18. 5. 2017 [1]
doc. Ing. Peter Brída PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline telekomunikácie 18. 5. 2017 [1]
doc. MUDr. Ingrid Brucknerová PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave pediatria 18. 5. 2017 [1]
doc. Ing. Marcela Capcarová PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov 18. 5. 2017 [1]
doc. MUDr. Róbert Dankovčík PhD., MPH. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach gynekológia a pôrodníctvo 18. 5. 2017 [1]
doc. Ing. Pavol Findura PhD. Technická fakulta SPU v Nitre mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 18. 5. 2017 [1]
doc. Ing. Pavol Galajda CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach telekomunikácie 18. 5. 2017 [1]
doc. PaedDr. Dana Hanesová PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 18. 5. 2017 [1]
doc. PharmDr. Josef Jampílek Ph.D. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave farmaceutická chémia 18. 5. 2017 [1]
doc. RNDr. Vladimír Janiš CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave aplikovaná matematika 18. 5. 2017 [1]
doc. RNDr. Martin Kalina CSc. Stavebná fakulta STU v Bratislave aplikovaná matematika 18. 5. 2017 [1]
doc. Mgr. Martin Kanovský PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave sociálna antropológia 18. 5. 2017 [1]
doc. MUDr. Jana Kaťuchová PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 18. 5. 2017 [1]
doc. PharmDr. Ján Klimas PhD. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave farmakológia 18. 5. 2017 [1]
doc. Ing. Adriana Kolesárová PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre agrobiotechnológie 18. 5. 2017 [1]
doc. PhDr. Dagmar Marková PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre etika 18. 5. 2017 [1]
doc. MUDr. Michal Mego PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave onkológia 18. 5. 2017 [1]
doc. PhDr. Alojz Nociar CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 18. 5. 2017 [1]
doc. RNDr. Renáta Oriňaková DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave fyzikálna chémia 18. 5. 2017 [1]
doc. Ing. Ján Piľa PhD. Letecká fakulta TU v Košiciach motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá 18. 5. 2017 [1]
doc. PhDr. Eva Šmelová Ph.D. Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 18. 5. 2017 [1]
doc. JUDr. Marek Števček PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave občianske právo 18. 5. 2017 [1]
doc. MgA. Martin Štoll Ph.D. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 18. 5. 2017 [1]
doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková PhD. UVLF v Košiciach mikrobiológia 18. 5. 2017 [1]
doc. Ing. Michal Tomko PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 18. 5. 2017 [1]
doc. Ing. Peter Trebuňa PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach priemyselné inžinierstvo 18. 5. 2017 [1]
doc. MVDr. Ján Venglovský PhD. UVLF v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie 18. 5. 2017 [1]
doc. PhDr. Oľga Zápotočná CSc. Pedagogická fakulta TU v Trnave pedagogika 18. 5. 2017 [1]
doc. Ing. Ivan Špánik DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave analytická chémia 7. 6. 2017 [1]
doc. Ing. Ľubica Bartová CSc. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre odvetvové a prierezové ekonomiky 4. 12. 2017 [1]
doc. magister teológie Tadeusz Bąk Doktor VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing. Emília Beblavá PhD. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave politológia 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing. Martina Blašková PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline manažment 4. 12. 2017 [1]
doc. PhDr. Josef Dohnal CSc. Filozofická fakulta UCM v Trnave cudzie jazyky a kultúry 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing. Mária Dománková PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave materiály 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing. Stanislav Ďuriš PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave metrológia 4. 12. 2017 [1]
doc. Dr. Jacek Dworzecki PhD. Akadémia PZ v Bratislave ochrana osôb a majetku 4. 12. 2017 [2][3]
doc. PhDr. Jaromír Feber CSc. Filozofická fakulta TU v Trnave etika 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing. Jana Frankovská PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 4. 12. 2017 [1]
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave teória a dejiny štátu a práva 4. 12. 2017 [1]
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar CSc. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 4. 12. 2017 [1]
doc. RNDr. Miroslav Haviar CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 4. 12. 2017 [1]
doc. MUDr. Mgr. Tibor Hlavatý PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing Ján Ilavský PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave krajinárstvo 4. 12. 2017 [1]
doc. MUDr. Peter Jarčuška PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 4. 12. 2017 [1]
doc. PaedDr. Peter Jusko PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing. Štefan Klein akad. soch. Katedra dizajnu VŠVU v Bratislave dizajn 4. 12. 2017 [1]
doc. Mgr. Jaromír Krško PhD. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici všeobecná jazykoveda 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing Marian Kubliha PhD. Fakulta priemyselných technológií TNUAD v Trenčíne materiály 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing. Vladimír Kutiš PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 4. 12. 2017 [1]
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 4. 12. 2017 [1]
doc. MUDr. Renata Péčová PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing Ivan Sekaj PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave kybernetika 4. 12. 2017 [1]
doc. PhDr. Ján Sládeček PhD. Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing. Ján Slota PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobné technológie 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing Štefan Stanko PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave vodné stavby 4. 12. 2017 [1]
doc. Ing. Tomáš Svěrák CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave procesná technika 4. 12. 2017 [1]
doc. MUDr. Viera Švihrová CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave verejné zdravotníctvo 4. 12. 2017 [1]
doc. RNDr. Ján Ziman CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach fyzikálne inžinierstvo 4. 12. 2017 [1]
doc. Mgr. František Ábel PhD. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave evanjelická teológia 22. 5. 2018 [1]
doc. Ing Albert Breier DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave biochémia 22. 5. 2018 [1]
doc. JUDr. Anton Dulak PhD. Fakulta práva PEVŠ v Bratislave občianske právo 22. 5. 2018 [1]
doc. RNDr. Soňa Fraňová PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave farmakológia 22. 5. 2018 [1]
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. Fakulta masmédií PEVŠ v Bratislave masmediálne štúdiá 22. 5. 2018 [1]
doc. Ing. Marcel Harakaľ PhD. AOS vojenské spojovacie a informačné systémy 22. 5. 2018 [4][5]
doc. PhDr. Jarmila Chovancová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave filozofia 22. 5. 2018 [1]
doc. PhDr. Monika Jankechová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 22. 5. 2018 [1]
doc. PaedDr. Ondrej Kaščák PhD. Pedagogická fakulta TU v Trnave pedagogika 22. 5. 2018 [1]
doc. Ing Ivan Kotuliak PhD. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave aplikovaná informatika 22. 5. 2018 [1]
doc. Ing Alena Kozáková PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave mechatronika 22. 5. 2018 [1]
Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave trestné právo 22. 5. 2018 [1]
doc. JUDr. Mojmír Mamojka PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave obchodné a finančné právo 22. 5. 2018 [1]
doc. RNDr. František Ondriska PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 22. 5. 2018 [1]
doc. MUDr. Kamil Pohlodek PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave gynekológia a pôrodníctvo 22. 5. 2018 [1]
doc. JUDr. Peter Polák PhD. Fakulta práva PEVŠ v Bratislave trestné právo 22. 5. 2018 [1]
doc. Ing Danica Rosinová PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave mechatronika 22. 5. 2018 [1]
doc. JUDr. Mária Srebalová PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave správne právo 22. 5. 2018 [1]
doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 22. 5. 2018 [1]
doc. PharmDr. Adriana Adameová PhD. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave farmakológia 19. 9. 2018 [1]
doc. PhDr. Marián Andričík PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach literárna veda 19. 9. 2018 [1]
doc. Mgr. Ivan Baláž PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre ochrana a využívanie krajiny 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Danka Barloková PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave vodné stavby 19. 9. 2018 [1]
doc. Mgr. Ľubomír Batka Dr.Theol. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave evanjelická teológia 19. 9. 2018 [1]
dr. habil. PhDr. Magdaléna Bilá PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove prekladateľstvo a tlmočníctvo 19. 9. 2018 [1]
doc. PhDr. Zuzana Bohušová PhD. Filozofická fakulta UCM v Trnave cudzie jazyky a kultúry 19. 9. 2018 [1]
doc. RNDr. Helena Bujdáková CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave mikrobiológia 19. 9. 2018 [1]
doc. PaedDr. Pavel Doulík PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Marián Drusa PhD. Stavebná fakulta ŽU v Žiline inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Miloš Drutarovský CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach telekomunikácie 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Ladislav Ducsay Dr. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre agrochémia a výživa rastlín 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. František Duchoň PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave kybernetika 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Dagmar Faktorová PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline teoretická elektrotechnika 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Jozef Gašparík PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline doprava 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Anton Geffert CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Miroslav Gutten PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Peter Halaj CSc. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinárstvo 19. 9. 2018 [1]
doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. Pedagogická fakulta UKF v Nitre odborová didaktika 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Dušan Igaz PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinárstvo 19. 9. 2018 [1]
doc. PhDr. Peter Ivanič PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre história 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Juraj Janák PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave geodézia a kartografia 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Roland Jančo PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 19. 9. 2018 [1]
doc. magister teológie Kamil Kardis Doktor Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove religionistika 19. 9. 2018 [1]
doc. PhDr. Peter Kopecký CSc. Filozofická fakulta UKF v Nitre prekladateľstvo a tlmočníctvo 19. 9. 2018 [1]
dr. habil. PaedDr. Lívia Körtvélyessy PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach neslovanské jazyky a literatúry 19. 9. 2018 [1]
doc. PhDr. Iveta Kovalčíková PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 19. 9. 2018 [1]
doc. PaedDr. Zdena Kráľová PhD. Pedagogická fakulta UKF v Nitre odborová didaktika 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline manažment 19. 9. 2018 [1]
doc. RNDr. Ľubica Lacinová DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave fyzika 19. 9. 2018 [1]
doc. MUDr. Ľubomír Legáth CSc. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach verejné zdravotníctvo 19. 9. 2018 [6][7]
doc. Ing. Radovan Madleňák PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline dopravné služby 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Saleh Mothana Obadi PhD. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Janette Musilová PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov 19. 9. 2018 [1]
doc. Mgr. Martin Ološtiak PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove slovenský jazyk a literatúra 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Zuzana Palková PhD. Technická fakulta SPU v Nitre výrobná technika 19. 9. 2018 [1]
doc. PaedDr. Martin Pekár PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach slovenské dejiny 19. 9. 2018 [1]
doc. PaedDr. Mária Pisoňová PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Marcela Pokusová CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave strojárske technológie a materiály 19. 9. 2018 [1]
doc. RNDr. Ivan Poliaček PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave lekárska biofyzika 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Miloš Poliak PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline dopravné služby 19. 9. 2018 [1]
doc. PaedDr. Štefan Porubský PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 19. 9. 2018 [1]
doc. MUDr. Ingrid Schusterová PhD. UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 19. 9. 2018 [1]
doc. PhDr. Tomáš Sollár PhD. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pedagogická, poradenská a školská psychológia 19. 9. 2018 [1]
doc. JUDr. Tomáš Strémy PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave trestné právo 19. 9. 2018 [1]
doc. Mgr. Vladislav Suvák PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove dejiny filozofie 19. 9. 2018 [1]
doc. RNDr. Ivona Škultétyová PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave vodné stavby 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Jana Škvareninová PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre ochrana a využívanie krajiny 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Ján Takács PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave pozemné stavby 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Róbert Toman Dr. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre výživa 19. 9. 2018 [1]
doc. RNDr. János Tóth PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave matematika 19. 9. 2018 [1]
doc. Mgr. Marián Vanderka PhD. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová edukológia 19. 9. 2018 [1]
doc. PhDr. Jaroslav Veteška Ph.D. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici andragogika 19. 9. 2018 [1]
doc. PhDr. Miloslav Vojtech PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave slovenský jazyk a literatúra 19. 9. 2018 [1]
doc. Ing. Pavol Zajac PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aplikovaná informatika 19. 9. 2018 [1]
doc. Dr. theol. Gloria Braunsteiner Teologická fakulta TU v Trnave katolícka teológia 10. 12. 2018 [1]
doc. RNDr. Juraj Bujdák DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave fyzikálna chémia 10. 12. 2018 [1]
doc. Ing. Branislav Hadzima PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárske technológie a materiály 10. 12. 2018 [1]
doc. MUDr. Ján Kmec PhD. MPH Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove antropológia 10. 12. 2018 [1]
doc. RNDr. Ľubomír Kováč CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 10. 12. 2018 [1]
doc. MUDr. Daniela Mokrá PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 10. 12. 2018 [1]
doc. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave farmakológia 10. 12. 2018 [1]
doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa PhD. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove katolícka teológia 10. 12. 2018 [1]
doc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefan Sedlický ArtD. Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici hudobné umenie 10. 12. 2018 [1]
doc. RNDr. Gabriel Semanišin PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave informatika 10. 12. 2018 [1]
doc. PhDr. Zuzana Slezáková PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 10. 12. 2018 [1]
doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 10. 12. 2018 [1]
doc. MUDr. Ľubica Argalášová PhD. MPH Lekárska fakulta UK v Bratislave hygiena 27. 3. 2019 [1]
doc. Ing. Vladimír Danielik PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave anorganická technológia a materiály 27. 3. 2019 [1]
doc. Ing. Marek Fabrika PhD. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene hospodárska úprava lesov 27. 3. 2019 [1]
doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave oftalmológia 27. 3. 2019 [1]
doc. MVDr. Monika Halánová PhD. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach epidemiológia 27. 3. 2019 [1]
doc. ThDr. Pavel Hanes PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici teológia 27. 3. 2019 [1]
doc. Ing. Kamil Hudec PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre ochrana rastlín 27. 3. 2019 [1]
doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA Dott. ric. MHA Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave pediatria 27. 3. 2019 [1]
doc. Ing. Ludvík Juříček Ph.D. Akadémia PZ v Bratislave ochrana osôb a majetku 27. 3. 2019 [8][9]
doc. Ing. Radovan Kasarda PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre všeobecná živočíšna produkcia 27. 3. 2019 [1]
doc. PaedDr. Zuzana Kováčová PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre slovenský jazyk a literatúra 27. 3. 2019 [1]
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave sociológia 27. 3. 2019 [1]
doc. RNDr. Mária Lucká PhD. Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave aplikovaná informatika 27. 3. 2019 [1]
doc. RNDr. Tomáš Madaras PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach matematika 27. 3. 2019 [1]
doc. RNDr. Milan Margetín PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna živočíšna produkcia 27. 3. 2019 [1]
doc. PhDr. Margita Mesárošová CSc. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach sociálna psychológia a psychológia práce 27. 3. 2019 [1]
doc. MgA. Michal Murin ArtD. VŠVU v Bratislave výtvarné umenie 27. 3. 2019 [1]
doc. Ing. Hussam Musa PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici ekonomika a manažment podniku 27. 3. 2019 [1]
doc. Dr. Henryk Noga Pedagogická fakulta UKF v Nitre odborová didaktika 27. 3. 2019 [1]
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD. Právnická fakulta TU v Trnave pracovné právo 27. 3. 2019 [1]
doc. JUDr. Ladislav Orosz CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave ústavné právo 27. 3. 2019 [1]
doc. Dr. forest. Ing. Jaroslav Šálka Lesnícka fakulta TU vo Zvolene ekosystémové služby lesov 27. 3. 2019 [1]
doc. Ing. Milan Šimko PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre výživa 27. 3. 2019 [1]
doc. PhDr. Michal Valčo PhD. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove religionistika 27. 3. 2019 [1]
doc. Mgr. art. Dagmar Zsapková ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 27. 3. 2019 [1]
doc. PhDr. Alexandra Bitušíková CSc. Filozofická fakulta UCM v Trnave etnológia 11. 6. 2019 [1]
doc. RNDr. Ján Buček CSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave humánna geografia 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Jana Burgerová PhD. Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Ľuboš Buzna PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 11. 6. 2019 [1]
doc. Mgr. Ivan Cimrák Dr. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline aplikovaná informatika 11. 6. 2019 [1]
doc. JUDr. Milan Ďurica PhD. Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici obchodné a finančné právo 11. 6. 2019 [1]
doc. PhDr. Tomáš Hangoni PhD. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove pravoslávna teológia 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Slavomír Hrček PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline časti a mechanizmy strojov 11. 6. 2019 [1]
doc. RNDr. Erich Kalavský PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 11. 6. 2019 [1]
doc. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska Dr. techn. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 11. 6. 2019 [1]
doc. RNDr. Peter Kubatka PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach biológia 11. 6. 2019 [1]
doc. ThLic. Miloš Lichner D.Th. Teologická fakulta TU v Trnave katolícka teológia 11. 6. 2019 [1]
doc. PhDr. Gabriela Lojová PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave odborová didaktika 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Vanda Maráková PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici cestovný ruch 11. 6. 2019 [1]
doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová PhD. DrSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach biofyzika 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Martin Moravčík PhD. Stavebná fakulta ŽU v Žiline inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 11. 6. 2019 [1]
doc. JUDr. Matúš Nemec PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave teória a dejiny štátu a práva 11. 6. 2019 [1]
doc. RNDr. Roman Pašteka PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave aplikovaná geofyzika 11. 6. 2019 [1]
doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave trestné právo 11. 6. 2019 [1]
doc. PhDr. Kvetoslava Repková CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove sociálna práca 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Jozef Ristvej PhD. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline občianska bezpečnosť 11. 6. 2019 [1]
doc. Mgr. art. Ľubica Rybárska ArtD. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave hudobné umenie 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Marián Schwarz CSc. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene environmentálne inžinierstvo 11. 6. 2019 [1]
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave medzinárodné právo 11. 6. 2019 [1]
doc. Mgr. Zuzana Straková PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove cudzie jazyky a kultúry 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Jozef Svetlík PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobná technika 11. 6. 2019 [1]
doc. PhDr. Jiří Škoda Ph.D. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 11. 6. 2019 [1]
doc. PhDr. Mária Šmidová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 11. 6. 2019 [1]
doc. MUDr. Jozef Šuvada PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Peter Tomčík PhD. Filozofická fakulta UCM v Trnave analytická chémia 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Anna Tomová CSc. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline odvetvové a prierezové ekonomiky 11. 6. 2019 [1]
doc. ThDr. Peter Vansač PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 11. 6. 2019 [1]
doc. Ing. Ján Viňáš PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach strojárske technológie a materiály 11. 6. 2019 [1]
doc. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová Ph.D. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 11. 6. 2019 [1]
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach anorganická chémia 11. 6. 2019 [1]
doc. PaedDr. Katarína Žilková PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave predškolská a elementárna pedagogika 11. 6. 2019 [1]
doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre archeológia 10. 12. 2019 [1]
doc. Mgr. Štefan Beňuš Ph.D. Filozofická fakulta UKF v Nitre cudzie jazyky a kultúry 10. 12. 2019 [1]
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 10. 12. 2019 [1]
doc. PhDr. Mária Dobríková CSc. Filozofická fakulta UK v Bratislave slovanské jazyky a literatúry 10. 12. 2019 [1]
doc. PaedDr. Jana Duchovičová PhD. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 10. 12. 2019 [1]
doc. Ing. Peter Haščík PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov 10. 12. 2019 [1]
doc. PaedDr. Ctibor Határ PhD. Pedagogická fakulta UKF v Nitre pedagogika 10. 12. 2019 [1]
doc. MVDr. Róbert Herich PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie UVLF v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia 10. 12. 2019 [1]
doc. Ing. Nadežda Jankelová PhD. Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave ekonomika a manažment podniku 10. 12. 2019 [1]
doc. Ing. Miroslav Juráček PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre výživa 10. 12. 2019 [1]
doc. PaedDr. Alena Kačmárová PhD. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach neslovanské jazyky a literatúry 10. 12. 2019 [1]
doc. Ing. Pavol Kita PhD. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 10. 12. 2019 [1]
doc. Ing. Antonín Korauš PhD. Akadémia PZ v Bratislave ochrana osôb a majetku 10. 12. 2019 [10][11]
doc. Mgr. Anna Lašáková PhD. Fakulta manažmentu UK v Bratislave manažment 10. 12. 2019 [1]
iz. prof. dr. Alja Lipavic Oštir Filozofická fakulta UCM v Trnave cudzie jazyky a kultúry 10. 12. 2019 [1]
doc. Dr. med. Dr. med. vet. Claus Muss PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 10. 12. 2019 [1]
doc. PhDr. Rastislav Nemec PhD. Teologická fakulta TU v Trnave systematická filozofia 10. 12. 2019 [1]
doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie UVLF v Košiciach infekčné a parazitárne choroby zvierat 10. 12. 2019 [1]
doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave správne právo 10. 12. 2019 [1]
doc. Ing. Peter Počta PhD. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline telekomunikácie 10. 12. 2019 [1]
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch PhD. Fakulta práva PEVŠ v Bratislave správne právo 10. 12. 2019 [1]
doc. Ing. Katarína Ražná PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre špeciálna rastlinná produkcia 10. 12. 2019 [1]
doc. JUDr. Sergej Romža PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave trestné právo 10. 12. 2019 [1]
doc. JUDr. PhDr. Ing. docteur Michael Siman Fakulta práva PEVŠ v Bratislave medzinárodné právo 10. 12. 2019 [1]
doc. RNDr. František Strejček PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre biológia 10. 12. 2019 [1]
doc. Ing. Erika Tobiašová PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre agrochémia a výživa rastlín 10. 12. 2019 [1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp hq hr hs ht hu hv hw hx hy hz ia ib ic id ie if ig ih ii ij ik il im in io ip iq ir is it iu iv iw ix iy iz ja jb jc jd je jf jg jh ji jj jk jl jm jn jo jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd ke kf kg kh ki kj kk kl km kn ko kp kq kr ks kt ku kv kw kx ky kz la lb lc ld le lf lg lh li lj lk ll lm ln lo lp lq lr ls lt lu lv lw lx ly lz ma mb mc md me mf mg mh mi mj mk ml mm mn mo mp mq mr ms mt mu mv mw mx my mz na nb nc nd ne nf ng nh ni nj nk nl nm nn no np nq nr ns nt nu nv nw nx ny nz oa ob oc od oe of og oh oi oj ok ol om on oo op oq or os ot ou ov ow ox oy oz pa pb pc pd pe pf pg ph pi pj pk pl pm pn po pp pq pr ps pt pu pv pw px py pz qa qb qc qd qe qf qg qh qi qj qk ql qm qn qo qp qq qr qs qt qu qv qw qx qy qz ra rb rc rd re rf rg rh ri rj rk rl rm rn ro rp rq rr rs rt ru rv rw rx ry rz sa sb sc sd se sf sg sh si sj sk sl sm sn so sp sq sr ss st su sv sw sx sy sz ta tb tc td te tf tg th ti tj tk tl tm tn to tp tq tr ts tt tu tv tw tx ty tz ua ub uc ud ue uf ug uh ui uj uk ul um un uo up uq ur us ut uu uv uw ux uy uz va vb vc vd ve vf vg vh vi vj vk vl vm vn vo vp vq vr vs vt vu vv vw vx vy vz wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk wl wm wn wo wp wq wr ws wt wu wv ww wx wy wz xa xb xc xd xe xf xg xh xi xj xk xl xm xn xo xp xq xr xs xt xu xv xw xx xy xz ya yb yc yd ye yf yg yh yi yj yk yl ym yn yo yp yq yr ys yt yu yv yw yx yy yz za zb zc zd ze zf zg zh zi zj zk zl zm zn zo zp zq zr zs zt zu zv zw zx zy zz aaa aab aac aad aae aaf aag aah aai aaj aak aal aam aan aao aap aaq aar aas aat aau aav aaw aax aay aaz aba abb abc abd abe abf abg abh abi abj abk abl abm abn abo abp abq abr abs abt abu abv abw abx aby abz aca acb acc acd ace acf acg ach aci acj ack acl acm acn aco acp acq acr acs act acu acv acw acx acy acz ada adb adc add ade adf adg adh adi adj adk adl adm adn ado adp adq adr ads adt adu adv adw adx ady adz aea aeb aec aed aee aef aeg aeh aei aej aek ael aem aen aeo aep aeq aer aes aet aeu aev aew aex aey aez afa afb afc afd afe aff afg afh Profesori vysokých škôl [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva SR, rev. 2019-06-11, [cit. 2020-02-09]. Dostupné online.
 2. Prezident vymenoval 30 profesorov, apeloval na kvalitu školstva [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2017-12-04, [cit. 2017-12-05]. Dostupné online.
 3. Zápisnica z 2. rokovania inauguračnej komisie – doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD. [online]. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017-06-02, [cit. 2017-12-05]. Dostupné online.
 4. Prezident vymenoval 19 profesorov: Nepoľavte z nárokov [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2018-05-22, [cit. 2018-05-22]. Dostupné online.
 5. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika má ďalšieho profesora – Marcela Harakaľa [online]. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 2018-05-22, [cit. 2018-05-22]. Dostupné online.
 6. Prezident vymenoval 55 profesorov: Potrebujeme počuť váš hlas [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2018-09-19, [cit. 2018-09-19]. Dostupné online.
 7. ČIŽNÁR, Ivan. Oponentský posudok na inauguračný spis : [doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc] [online]. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2017-08-12, [cit. 2018-09-20]. Dostupné online.
 8. Prezident vymenoval 25 profesorov: Apelujte na lepšie školstvo [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2019-03-27, [cit. 2019-03-27]. Dostupné online.
 9. Zápisnica z 2. rokovania komisie pre inauguračné konanie doc. Ing. Ludvíka Juříčka, Ph.D. [online]. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018-11-29, [cit. 2019-03-27]. Dostupné online.
 10. Vymenovanie nových vysokoškolských profesorov [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2019-12-10, [cit. 2020-02-09]. Dostupné online.
 11. Zápisnica z rokovania komisie pre inauguračné konanie doc. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA [online]. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019-06-05, [cit. 2020-02-09]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]