Doktor technických vied

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Doktor technických vied (lat. rerum technicarum doctor, skratka RTDr. alebo aj Dr. techn., vždy uvádzaná pred menom) bol akademický titul, ktorý sa od roku 1901 udeľoval na technických vysokých školách vo vtedajšom Predlitavsku (časť vtedajšieho Rakúsko-Uhorska). Na českom a slovenskom území sa neudeľuje od roku 1953.[1]

Ak chcel niekto tento doktorát získať, musel najskôr na nejakej technickej vysokej škole zložiť štátne skúšky, potom napísať a obhájiť dizertačnú prácu a podstúpiť rigorózum, čiže ústnu skúšku z odboru, v ktorom písal dizertačnú prácu. Namiesto dizertácie sa pripúšťal aj vhodný konštrukčný návrh. Hodnotenie bolo „chválitebné“, „dostatočné“ alebo „nedostatočné“, pričom skúška mohla byť opakovaná najviac dvakrát. Úspešný kandidát bol promovaný na doktora technických vied.[2]

Obdobné tituly[upraviť | upraviť zdroj]

Ak sa v niektorých krajinách udeľuje podobný titul, ide o najvyššie akademické ocenenie a zodpovedá titulu Ph.D.. V anglicky hovoriacich krajinách ide o titul Doctor of Technology (D.Tech.), v Švédsku o titul Teknologie doktor (Tekn. Dr.) alebo doktor Teknisk (Tek. Dr.) a v Rakúsku je ním doktor Scientiae technicorum (Dr. techn.).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. § 36 zákona ze dne 18. května 1950, č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a vládní nařízení ze dne 23. června 1953, č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol
  2. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 13. dubna 1901, č. 38/1901 ř. z., jímž vydává se rigorosní řád pro vysoké školy technické království a zemí na říšské radě zastoupených

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]