Zoznam slovenských vysokoškolských profesorov, vymenovaných v rokoch 2020 – 2029

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam slovenských vysokoškolských profesorov, vymenovaných v rokoch 2020 – 2029.

# Titul pred menom Meno Titul za menom Fakulta Vysoká škola Odbor Dátum vymenovania Zdroj
doc. Ing. Viliam Bárek CSc. Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre záhradníctvo 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. Mgr. Marian Bartkovjak PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. Tibor Baška PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave verejné zdravotníctvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Anton Beláň PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektroenergetika 14. 7. 2020 [1]
Dr.habil. PaedDr. Kristián Benyovszky PhD. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre cudzie jazyky a kultúry 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Anna Bérešová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Tomáš Brestovič PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach energetické stroje a zariadenia 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Milan Čertík PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave biotechnológie 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Anna Dolinayová PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline odvetvové a prierezové ekonomiky 14. 7. 2020 [1]
doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič Lesnícka fakulta TU vo Zvolene lesnícka fytológia 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Alexander Fehér PhD. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre environmentálny manažment 14. 7. 2020 [1]
doc. Mgr. Ivan Finta ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Branislav Gálik PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre výživa 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektroenergetika 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Mária Hagarová PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach materiály 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Michal Hatala PhD. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Juma Haydary PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické inžinierstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Viktória Herencsár ArtD. Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici hudobné umenie 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach biomedicínske inžinierstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Monika Huraiová PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave petrológia 14. 7. 2020 [1]
doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč PhD. Právnická fakulta TU v Trnave trestné právo 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Ján Jobbágy PhD. Technická fakulta SPU v Nitre mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Ľuboš Jurík PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinárstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Dagmar Kalátová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová PhD. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave sociálna psychológia a psychológia práce 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Zuzana Kittová PhD. Obchodná fakulta EU v Bratislave medzinárodné podnikanie 14. 7. 2020 [1]
doc. JUDr. Jaroslav Klátik PhD. Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici tretsné právo 14. 7. 2020 [1]
doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. UVLF v Košiciach infekčné a parazitárne choroby zvierat 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Jaromír Kolejka CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre ochrana a využívanie krajiny 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Veronika Kotradyová PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave dizajn 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Stanislav Krajči PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach informatika 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Martin Krajčovič PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline priemyselné inžinierstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Zuzana Krumpálová PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre ochrana a využívanie krajiny 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Milan Kubina PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline manažment 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Vladimír Kunca PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií 14. 7. 2020 [1]
doc. ThLic. Róbert Lapko Th.D. PhD. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove katolícka teológia 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Nadežda Lindovská PhD. Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. Milan Luliak PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Štefan Lyócsa PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Bc. Ľudmila Matulníková PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 14. 7. 2020 [1]
doc. Mgr. Elena Pivarčiová PhD. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene výrobná technika 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Matúš Porubjak PhD. Filozofická fakulta UCM v Trnave systematická filozofia 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Pavol Rajniak DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické inžinierstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. dr Jan Antoni Rutowski VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. František Sabol PhD. MPH MBA Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Alžbeta Sapietová PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Jan Stejskal Ph.D. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici verejná ekonomika a služby 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Jiří Suchý Ph.D. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová edukológia 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Ivan Šalamon CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Gergely Takács PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave automatizácia 14. 7. 2020 [1]
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár PhD. Právnická fakulta TU v Trnave teória a dejiny štátu a práva 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Martin Weis DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 14. 7. 2020 [1]
doc. PaedDr. Elena Bendíková PhD. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici športová edukológia 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Branislav Bleha PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave humánna geografia 18. 11. 2020 [1]
doc. MUDr. Attila Czirfusz CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Roman Fekete PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave procesná technika 18. 11. 2020 [1]
doc. PhDr. Ľubomír Guzi PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove slovanské jazyky a literatúry 18. 11. 2020 [1]
doc. Mgr. Anton Heretik PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave psychológia 18. 11. 2020 [1]
doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo PhD. Vysoká škola DTI odborová didaktika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Branislav Hučko CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Jaroslava Kádárová PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach priemyselné inžinierstvo 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Ivan Klement CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Juraj Kurimský PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach elektroenergetika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Jaroslav Legemza PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach hutníctvo 18. 11. 2020 [1]
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy PhD. Vysoká škola DTI odborová didaktika 18. 11. 2020 [1]
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák PhD. UVLF v Košiciach hygiena potravín 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Daša Munková PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre prekladateľstvo a tlmočníctvo 18. 11. 2020 [1]
doc. Mgr. Martin Muránsky PhD. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici systematická filozofia 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Róbert Olšiak PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave energetické stroje a zariadenia 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Jaroslav Porubän PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach informatika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Radim Rybár PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach získavanie a spracovanie zemských zdrojov 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Darina Saxunová PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Martin Straka PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach logistika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Marek Sukop PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobná technika 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Ján Titiš PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach anorganická chémia 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Jarmila Trpčevská CSc. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach environmentálne inžinierstvo 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Karol Ujházy PhD. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene lesnícka fytológia 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Ivan Žežula CSc. Stavebná fakulta[2] STU v Bratislave aplikovaná matematika 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Milan Žukovič PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika 18. 11. 2020 [1]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc Profesori vysokých škôl [online]. Bratislava : Ministerstvo školstva SR, [cit. 2020-11-18]. Dostupné online.
  2. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Ivana Žežulu, CSc. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná matematika [online]. Bratislava : STU, 2020-06-15, [cit. 2020-11-18]. Dostupné online.