Zoznam slovenských vysokoškolských profesorov, vymenovaných v rokoch 2020 – 2029

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam slovenských vysokoškolských profesorov, vymenovaných v rokoch 2020 – 2029.

# Titul pred menom Meno Titul za menom Fakulta Vysoká škola Odbor Dátum vymenovania Zdroj
doc. Ing. Viliam Bárek CSc. Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre záhradníctvo 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. Mgr. Marian Bartkovjak PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. Tibor Baška PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave verejné zdravotníctvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Anton Beláň PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektroenergetika 14. 7. 2020 [1]
Dr.habil. PaedDr. Kristián Benyovszky PhD. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre cudzie jazyky a kultúry 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Anna Bérešová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Tomáš Brestovič PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach energetické stroje a zariadenia 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Milan Čertík PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave biotechnológie 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Anna Dolinayová PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline odvetvové a prierezové ekonomiky 14. 7. 2020 [1]
doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič Lesnícka fakulta TU vo Zvolene lesnícka fytológia 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Alexander Fehér PhD. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre environmentálny manažment 14. 7. 2020 [1]
doc. Mgr. Ivan Finta ArtD. Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave filmové umenie a multimédiá 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Branislav Gálik PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre výživa 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektroenergetika 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Mária Hagarová PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach materiály 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Michal Hatala PhD. Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach výrobné technológie 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Juma Haydary PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické inžinierstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Viktória Herencsár ArtD. Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici hudobné umenie 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Radovan Hudák PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach biomedicínske inžinierstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Monika Huraiová PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave petrológia 14. 7. 2020 [1]
doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč PhD. Právnická fakulta TU v Trnave trestné právo 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Ján Jobbágy PhD. Technická fakulta SPU v Nitre mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Ľuboš Jurík PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinárstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Dagmar Kalátová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová PhD. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave sociálna psychológia a psychológia práce 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Zuzana Kittová PhD. Obchodná fakulta EU v Bratislave medzinárodné podnikanie 14. 7. 2020 [1]
doc. JUDr. Jaroslav Klátik PhD. Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici tretsné právo 14. 7. 2020 [1]
doc. MVDr. Alica Kočišová PhD. UVLF v Košiciach infekčné a parazitárne choroby zvierat 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Jaromír Kolejka CSc. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre ochrana a využívanie krajiny 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Veronika Kotradyová PhD. Fakulta architektúry STU v Bratislave dizajn 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Stanislav Krajči PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach informatika 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Martin Krajčovič PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline priemyselné inžinierstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Zuzana Krumpálová PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre ochrana a využívanie krajiny 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Milan Kubina PhD. Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline manažment 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Vladimír Kunca PhD. Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií 14. 7. 2020 [1]
doc. ThLic. Róbert Lapko Th.D. PhD. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove katolícka teológia 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Nadežda Lindovská PhD. Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. Milan Luliak PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Štefan Lyócsa PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Bc. Ľudmila Matulníková PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave sociálna práca 14. 7. 2020 [1]
doc. Mgr. Elena Pivarčiová PhD. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene výrobná technika 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Matúš Porubjak PhD. Filozofická fakulta UCM v Trnave systematická filozofia 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Pavol Rajniak DrSc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave chemické inžinierstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. dr Jan Antoni Rutowski VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 14. 7. 2020 [1]
doc. MUDr. František Sabol PhD. MPH MBA Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach chirurgia 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Alžbeta Sapietová PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárstvo 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Jan Stejskal Ph.D. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici verejná ekonomika a služby 14. 7. 2020 [1]
doc. PhDr. Jiří Suchý Ph.D. Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave športová edukológia 14. 7. 2020 [1]
doc. RNDr. Ivan Šalamon CSc. Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Gergely Takács PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave automatizácia 14. 7. 2020 [1]
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár PhD. Právnická fakulta TU v Trnave teória a dejiny štátu a práva 14. 7. 2020 [1]
doc. Ing. Martin Weis DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave elektronika 14. 7. 2020 [1]
doc. PaedDr. Elena Bendíková PhD. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici športová edukológia 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Branislav Bleha PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave humánna geografia 18. 11. 2020 [1]
doc. MUDr. Attila Czirfusz CSc. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Roman Fekete PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave procesná technika 18. 11. 2020 [1]
doc. PhDr. Ľubomír Guzi PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove slovanské jazyky a literatúry 18. 11. 2020 [1]
doc. Mgr. Anton Heretik PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave psychológia 18. 11. 2020 [1]
doc. PaedDr. Ing. Roman Hrmo PhD. Vysoká škola DTI odborová didaktika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Branislav Hučko CSc. Strojnícka fakulta STU v Bratislave aplikovaná mechanika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Jaroslava Kádárová PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach priemyselné inžinierstvo 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Ivan Klement CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Juraj Kurimský PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach elektroenergetika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Jaroslav Legemza PhD. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach hutníctvo 18. 11. 2020 [1]
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy PhD. Vysoká škola DTI odborová didaktika 18. 11. 2020 [1]
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák PhD. UVLF v Košiciach hygiena potravín 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Daša Munková PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre prekladateľstvo a tlmočníctvo 18. 11. 2020 [1]
doc. Mgr. Martin Muránsky PhD. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici systematická filozofia 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Róbert Olšiak PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave energetické stroje a zariadenia 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Jaroslav Porubän PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach informatika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Radim Rybár PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach získavanie a spracovanie zemských zdrojov 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Darina Saxunová PhD. Fakulta managementu UK v Bratislave manažment 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Martin Straka PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach logistika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Marek Sukop PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach výrobná technika 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Ján Titiš PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach anorganická chémia 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Jarmila Trpčevská CSc. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach environmentálne inžinierstvo 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Karol Ujházy PhD. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene lesnícka fytológia 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Ivan Žežula CSc. Stavebná fakulta[2] STU v Bratislave aplikovaná matematika 18. 11. 2020 [1]
doc. RNDr. Milan Žukovič PhD. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach fyzika 18. 11. 2020 [1]
doc. Ing. Michal Frivaldský PhD. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Robert Grega PhD. Strojnícka fakulta TU v Košiciach časti a mechanizmy strojov 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Marta Habánová PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre výživa 22. 4. 2021 [1]
doc. Mgr. Iveta Herichová PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave fyziológia živočíchov 22. 4. 2021 [1]
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová CSc. Technická fakulta SPU v Nitre mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Juraj Jablonický PhD. Technická fakulta SPU v Nitre dopravné stroje a zariadenia 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Vladimír Jančárik PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave teoretická elektrotechnika 22. 4. 2021 [1]
doc. MVDr. Tatiana Kimáková PhD. Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave verejné zdravotníctvo 22. 4. 2021 [3][4]
doc. RNDr. Miloslav Kopecký PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Maroš Korenko PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre strojárske technológie a materiály 22. 4. 2021 [1]
doc. RNDr. Mária Kožurková CSc. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach biochémia 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Dušan Kudelas PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach získavanie a spracovanie zemských zdrojov 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Jozef Kuľka PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave dopravné stroje a zariadenia 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Judita Lidiková PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre spracovanie poľnohospodárskych produktov 22. 4. 2021 [1]
doc. MUDr. Želmíra Macejová PhD. MPH Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach vnútorné choroby 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Michal Masaryk PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave energetické stroje a zariadenia 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Zlatica Muchová PhD. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre krajinárstvo 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Alena Očkajová PhD. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 22. 4. 2021 [1]
doc. MUDr. Daniel Pinďák PhD. Lekárska fakulta SZU v Bratislave chirurgia 22. 4. 2021 [3][5]
doc. Ing. Roman Réh CSc. Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 22. 4. 2021 [1]
doc. Mgr. Martin Sabol PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave geológia 22. 4. 2021 [1]
doc. RNDr. Pavol Švorc CSc. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 22. 4. 2021 [1]
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth PhD. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre biológia 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Silvia Vilčeková PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach pozemné stavby 22. 4. 2021 [1]
doc. MUDr. Jozef Záhumenský Ph.D. Lekárska fakulta UK v Bratislave gynekológia a pôrodníctvo 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská PhD. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre biológia 22. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Miroslav Žitňák PhD. Technická fakulta SPU v Nitre mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 22. 4. 2021 [1]
doc. PhDr. Stanislav Benčič PhD. Fakulta masmédií PEVŠ v Bratislave masmediálne štúdiá 29. 4. 2021 [1]
doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róbert Brtko CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave rímske právo 29. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová PhD. Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave verejná politika a verejná správa 29. 4. 2021 [1]
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD. Fakulta práva PEVŠ v Bratislave správne právo 29. 4. 2021 [1]
doc. PhDr. Milan Ferenčík PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove cudzie jazyky a kultúry 29. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Miloš Hitka PhD. Fakulta manažmentu UK v Bratislave manažment 29. 4. 2021 [1]
doc. JUDr. Juraj Jankuv PhD. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach medzinárodné právo 29. 4. 2021 [1]
doc. JUDr. Katarína Kalesná CSc. Právnická fakulta UK v Bratislave obchodné a finančné právo 29. 4. 2021 [1]
doc. PaedDr. Vladimír Klein PhD. Pedagogická fakulta PU v Prešove predškolská a elementárna pedagogika 29. 4. 2021 [1]
doc. PaedDr. Miroslav Kmeť PhD. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici slovenské dejiny 29. 4. 2021 [1]
doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove estetika 29. 4. 2021 [1]
doc. PhDr. Michal Kozubík PhD. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre sociálna práca 29. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Peter Krištofík Ph.D. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici financie 29. 4. 2021 [1]
doc. JUDr. Ingrid Mencerová PhD. Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici trestné právo 29. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Zdenka Musová PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici ekonomika a manažment podniku 29. 4. 2021 [1]
doc. PhDr. Eva Mydlíková PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sociálna práca 29. 4. 2021 [1]
doc. Mgr. art. Matúš Oľha PhD. Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave divadelné umenie 29. 4. 2021 [1]
doc. PaedDr. Lenka Pasternáková PhD. Vysoká škola DTI odborová didaktika 29. 4. 2021 [1]
doc. PaedDr. Ivan Pavlov PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici andragogika 29. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Miroslava Rajčániová PhD. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre odvetvové a prierezové ekonomiky 29. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Mariana Sedliačiková PhD. Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici ekonomika a manažment podniku 29. 4. 2021 [1]
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková PhD. Filozofická fakulta UCM v Trnave etnológia 29. 4. 2021 [1]
doc. PaedDr. Eva Stranovská PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre cudzie jazyky a kultúry 29. 4. 2021 [1]
doc. PhDr. Juraj Šedivý PhD. Filozofická fakulta UK v Bratislave pomocné vedy historické 29. 4. 2021 [1]
doc. JUDr. Juraj Vačok PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave správne právo 29. 4. 2021 [1]
doc. Ing. Dušan Velič DrSc. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave fyzikálna chémia 29. 4. 2021 [1]
doc. PaedDr. Adriana Wiegerová PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici predškolská a elementárna pedagogika 29. 4. 2021 [1]
doc. RNDr. Martin Bednárik PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave inžinierska geológia 16. 11. 2021 [1]
doc. MUDr. Mária Belovičová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 16. 11. 2021 [1]
doc. Ing. Vanda Benešová CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aplikovaná informatika 16. 11. 2021 [1]
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline ekonomika a manažment podniku 16. 11. 2021 [1]
doc. PhDr. Peter Čajka PhD. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici medzinárodné vzťahy 16. 11. 2021 [1]
doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave obchodné a finančné právo 16. 11. 2021 [1]
dr. habil. György Domokos PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave odborová didaktika 16. 11. 2021 [1]
doc. PhDr. Eduard Droberjar PhD. Filozofická fakulta TU v Trnave klasická archeológia 16. 11. 2021 [1]
doc. Mgr. Martina Ivanová PhD. Filozofická fakulta PU v Prešove slovenský jazyk a literatúra 16. 11. 2021 [1]
doc. Ing. Štefan Janeček DrSc. Fakulta prírodných vied UCM v Trnave molekulárna biológia 16. 11. 2021 [1]
doc. MUDr. Alexandra Kolenová PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave pediatria 16. 11. 2021 [1]
doc. PaedDr. Dušan Kostrub PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave predškolská a elementárna pedagogika 16. 11. 2021 [1]
doc. Ing. Pavol Kráľ PhD. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline ekonomika a manažment podniku 16. 11. 2021 [1]
doc. Ing. Viera Kubičková PhD. Obchodná fakulta EU v Bratislave obchod a marketing 16. 11. 2021 [1]
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík PhD. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline elektrotechnológie a materiály 16. 11. 2021 [1]
doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave röntgenológia a rádiológia 16. 11. 2021 [1]
doc. Ing. Martin Lukáčik PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave ekonometria a operačný výskum 16. 11. 2021 [1]
doc. Mgr. Miroslav Lysý PhD. Právnická fakulta UK v Bratislave teória a dejiny štátu a práva 16. 11. 2021 [1]
doc. PhDr. Marek Majdan PhD. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave verejné zdravotníctvo 16. 11. 2021 [1]
doc. PhDr. Josef Malach CSc. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 16. 11. 2021 [1]
doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave verejné zdravotníctvo 16. 11. 2021 [1]
doc. Mgr. et Mgr. Peter Mikuláš PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre masmediálne štúdiá 16. 11. 2021 [1]
doc. MVDr. Peter Popelka PhD. UVLF v Košiciach hygiena potravín 16. 11. 2021 [1]
doc. Ing. Ľuboš Rojka PhD. Teologická fakulta TU v Trnave systematická filozofia 16. 11. 2021 [1]
doc. PhDr. Juraj Rusnák CSc. Filozofická fakulta PU v Prešove všeobecná jazykoveda 16. 11. 2021 [1]
doc. MUDr. Ľubomír Straka PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave patologická anatómia a súdne lekárstvo 16. 11. 2021 [1]
doc. MUDr. Jozef Šidlo CSc. MPH Lekárska fakulta UK v Bratislave patologická anatómia a súdne lekárstvo 16. 11. 2021 [1]
doc. Mgr. Erik Šoltés PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave kvantitatívne metódy v ekonómii 16. 11. 2021 [1]
doc. RNDr. Jana Tóthová PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach fyzikálne inžinierstvo 16. 11. 2021 [1]
doc. MUDr. Barbara Ukropcová PhD. Lekárska fakulta UK v Bratislave normálna a patologická fyziológia 16. 11. 2021 [1]
doc. Ing. Rudolf Andoga PhD. Letecká fakulta TU v Košiciach doprava 18. 1. 2022 [1]
doc. MUDr. Alexandra Bražinová PhD. MPH Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach epidemiológia 18. 1. 2022 [1]
doc. MVDr. Daša Čížková DrSc. UVLF v Košiciach imunológia 18. 1. 2022 [1]
doc. MUDr. Ivana Dedinská PhD. Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave vnútorné choroby 18. 1. 2022 [1]
doc. PhDr. Lucia Dimunová PhD. VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ošetrovateľstvo 18. 1. 2022 [1]
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová CSc. Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach teória a dejiny štátu a práva 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Vladimír Frecer DrSc. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave farmaceutická chémia 18. 1. 2022 [1]
doc. PhDr. Martin Hetényi PhD. Filozofická fakulta UKF v Nitre história 18. 1. 2022 [1]
prof. h. c. doc. Ing. Monika Hudáková PhD. MBA Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment podniku 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Peter Jaloviar PhD. Lesnícka fakulta TU vo Zvolene pestovanie lesa 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová PhD. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment podniku 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Eva Kormaníková PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 18. 1. 2022 [1]
doc. Dr. Ing. Pavel Král Drevárska fakulta TU vo Zvolene technológia spracovania dreva 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Jozef Krilek PhD. Technická fakulta SPU v Nitre mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Michal Kvasnica Dr. sc. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave automatizácia 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Marek Laciak PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach automatizácia 18. 1. 2022 [1]
doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková PhD. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ekonomika a manažment podniku 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Kristína Machová PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach hospodárska informatika 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Jozef Martinka PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 18. 1. 2022 [1]
doc. PhDr. Peter Mičko PhD. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici slovenské dejiny 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Rajmund Mirdala PhD. Ekonomická fakulta TU v Košiciach financie, bankovníctvo a investovanie 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Ján Moncoľ PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave anorganická chémia 18. 1. 2022 [1]
doc. PhDr. Miriam Niklová PhD. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici pedagogika 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. František Nový PhD. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline strojárske technológie a materiály 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Alena Otčenášová PhD. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ŽU v Žiline silnoprúdová elektrotechnika 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Andrea Rosová PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach logistika 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Juraj Ružbarský PhD. Technická fakulta SPU v Nitre strojárske technológie a materiály 18. 1. 2022 [1]
doc. PhDr. František Šimon CSc. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach literárna veda 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Ľubomír Švorc PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave analytická chémia 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Peter Tauš PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach získavanie a spracovanie zemských zdrojov 18. 1. 2022 [1]
doc. MUDr. Peter Urdzík PhD. MPH Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach gynekológia a pôrodníctvo 18. 1. 2022 [1]
doc. Ing. Jan Valíček Ph.D. Technická fakulta SPU v Nitre strojárske technológie a materiály 18. 1. 2022 [1]
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave automatizácia 18. 1. 2022 [1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn Profesori vysokých škôl [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva SR, rev. 2022-01-19, [cit. 2022-01-19]. Dostupné online.
  2. Návrh na vymenovanie doc. Ing. Ivana Žežulu, CSc. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná matematika [online]. Bratislava: STU, 2020-06-15, [cit. 2020-11-18]. Dostupné online.
  3. a b Vymenovania a odvolania [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2021-05-10]. Dostupné online.
  4. prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. [online]. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, [cit. 2021-05-10]. Dostupné online.
  5. Návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v študijnom odbore 7.1.7 chirurgia : doc. MUDr. Daniel Pinďák PhD. [online]. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2020-12-07, [cit. 2021-05-10]. Dostupné online.