Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Logo

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene (skr. LF TU) je jednou zo štyroch fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Vo Zvolene fakulta sídli od roku 1952. Je pokračovateľkou novodobého lesníckeho vysokoškolského vzdelávania, ktorého vznik sa spája so zriadením Lesníckeho ústavu na Vyššej odbornej baníckej škole – akadémii v Banskej Štiavnici v roku 1807.[1]

V súčasnosti má Lesnícka fakulta jedinečné postavenie v systéme slovenského vysokoškolského vzdelávania. Ako jediná poskytuje bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy so zameraním na lesníctvo a aplikovanú zoológiu a poľovníctvo. Rozvíja vedecký výskum s ohlasmi na medzinárodnej úrovni. Dôraz kladie aj na aplikáciu jeho výsledkov v lesníckej hospodárskej praxi.[2] V rôznych formách a stupňoch štúdia každoročne na fakulte študuje okolo 1 000 študentov.[3] V správach nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) sa Lesnícka fakulta pravidelne vyskytuje na popredných miestach rebríčka hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl.[4] Fakulta má rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu s akademickými a vedeckými inštitúciami na všetkých obývaných kontinentoch.[5] Študentom okrem kvalitného vzdelania dáva tiež široké možnosti pre záujmovú činnosť: známy je folklórny súbor Poľana[6] a krúžky – trubačský, kynologický, poľovnícky a ďalšie. K známym študentským tradíciám patrí svätohubertovská omša, vešanie buly a každoročné stavanie májov.

Štruktúra fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Exekutívu Lesníckej fakulty tvorí jej vedenie, ktoré sa skladá z dekana, troch prodekanov a tajomníčky. Samosprávnym orgánom je Akademický senát Lesníckej fakulty. Ďalšími orgánmi fakulty sú kolégium dekana a vedecká rada. Fakulta má sedem katedier:[5]

 • Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva
 • Katedra fytológie
 • Katedra hospodárskej úpravy lesov a geodézie
 • Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
 • Katedra ochrany lesa a poľovníctva
 • Katedra pestovania lesa
 • Katedra prírodného prostredia

Medzi významné pracoviská fakulty patrí Vysokoškolský lesnícky podnik, Arborétum Borová hora a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica.

Rozvoj fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Rozvoj lesníckej fakulty sa v posledných rokoch realizuje najmä zo zdrojov projektov zo štrukturálnych fondov . Tieto projekty zamerané najmä na budovanie centier excelentnosti rozhodujúcou mierou prispeli k rozvoju vedecko-výskumnej infraštruktúry LF v nedávnom období. Fluorescenčný mikroskop, atómový silový mikroskop, röntgenový analyzátor, širokopásmový spektrofotometer, mastercykler, laminárny flowbox, autokláv – toto sú len niektoré z prístrojov, ktoré boli zakúpené zo štrukturálnych fondov za účelom modernizácie prístrojového vybavenia fakulty a riešenia aktuálnych problémov výskumu. Vznikli viaceré unikátne laboratória a pracoviská medzinárodného významu. K nim je potrebné určite zaradiť „virtuálnu jaskyňu“. Ide o unikátne riešenie v oblasti modelovania virtuálnej reality lesa v procese výučby.[7] Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ boli použité tiež k technickému zhodnoteniu a modernizácii existujúcich priestorov posluchární, laboratórií a konferenčnej miestnosti fakulty. Výučbové priestory fakulty sú vybavené modernou didaktickou technikou.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Scheer, Ľ. a kol., 2012. Lesnícka fakulta 2007 – 2012. Universitas Technica in Zvolen. ISBN 978–80–228–2376–0, s. 109–125.
 2. Kmeť, J., Pichler, V., 2012. Vedecký výskum na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene. Záruka excelentnosti v základnom a aplikovanom výskume. Vydavateľ: Lesnícka fakulta TU vo Zvolene. ISBN 978–80–228–2391–3, 27 s.
 3. Pichler, V., Mesingerová, V., 2013. Vysokoškolské štúdium ne Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 2014/2015. Vydavateľstvo TU vo Zvolene. 20 s.
 4. . Dostupné online.
 5. a b Oficiálne stránky Lesníckej fakulty TU vo Zvolene
 6. Vitajte na stránke folklórneho súboru Poľana [online]. Folklórny súbor Poľana, 2012-00-0, [cit. 2013-11-20]. Dostupné online.
 7. . Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°34′23″S 19°07′00″V / 48,573039°S 19,116538°V / 48.573039; 19.116538