Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Budova Právnickej fakulty UPJŠ
Základné informácie
Miestny názovPrávnická fakulta
Latinský názovFacultas Iuridica Universitatis Šafarikiensis Cassoviensis
Anglický názovFaculty of Law of the Pavol Jozef Šafárik University in Košice
PolohaSlovensko Košice, Slovensko
SkratkaPrF UPJŠ
Typverejná
Rok založenia1973
Vedenie
Dekanprof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
Prodekandoc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
ProdekanJUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
Prodekandoc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
TajomníkJUDr. Lukáš Tomaš, PhD.
Predseda AS fakultyJUDr. Jozef Sábo, PhD.
Štatistické údaje
Počet katedier7
Počet ústavov2
Počet zamestnancov84[1]
Počet študentov892[1]
Ďalšie informácie
Fakultná farba     fialová
Fakultný časopisActa Iuridica Cassoviensia[2]
Kontaktné údaje
Súradnice48°43′21″S 21°15′32″V / 48,722416°S 21,258888°V / 48.722416; 21.258888Súradnice: 48°43′21″S 21°15′32″V / 48,722416°S 21,258888°V / 48.722416; 21.258888
AdresaKováčska 26, 040 75 Košice
Telefón+421 55 622 7104
IČO00397768
E-mailmaria.stierankova@upjs.sk
Webupjs.sk/pravnicka-fakulta

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr. PrF UPJŠ) poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe právo, v dennej aj v externej forme štúdia.

Fakulta je členená na 7 katedier, 2 ústavy a 1 pracovisko,[3] na ktorých k 31. decembru 2019 pôsobilo 49 pedagogických zamestnancov, z toho 5 s titulom profesor a 21 s titulom docent.[4][1] V akademickom roku 2018/2019 študovalo na Právnickej fakulte UPJŠ spolu 892 študentov, z toho 649 v dennej a 243 v externej forme štúdia.[1]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Požiadavka zriadiť právnickú fakultu v rámci Univerzity Pavla Jozefa Šafarika bola formulovaná už pri samotnom založení univerzity. Nezastupiteľnú úlohu pri kreovaní fakulty mala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej rektor svojim rozhodnutím zo dňa 12. apríla 1970 zriadil detašované pracovisko Právnickej fakulty UK v Košiciach. Výučba na detašovanom pracovisku sa začala 1. októbra 1970. Otvoril sa iba prvý ročník, do ktorého bolo zapísaných 107 študentov. Výučba prebiehala v historickej budove na Kováčskej ulici č. 26 v Košiciach v bývalom sídle Košickej kráľovskej právnickej akadémie.[5]

V akademickom roku 1971/1972 študovalo na Právnickej fakulte v dvoch ročníkoch denného štúdia spolu 203 študentov. V nasledujúcom akademickom roku to už bolo 303 študentov v troch ročníkoch denného štúdia. V tomto období vyučovanie zabezpečovalo 15 interných pedagógov, z toho 2 docenti. V roku 1972 sa vytvorili všetky predpoklady na to, aby mohla byť ustanovená samostatná fakulta vo zväzku univerzity. K tomuto prispela aj okolnosť, že v uvedenom období sa prejavoval citeľný nedostatok právnikov takmer vo všetkých sférach.[5]

Konečným aktom založenia Právnickej fakulty UPJŠ bolo nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1973 Zb. zo dňa 9. júla 1973, podľa ktorého sa s účinnosťou od akademického roka 1973/1974 zriadila Právnická fakulta, čím zaniklo pôvodné detašované pracovisko a jeho dovtedajšie tri ročníky prevzala novovzniknutá fakulta.[5]

V prvom roku existencie samostatnej fakulty (v akademickom roku 1973/1974) študovalo v štyroch ročníkoch 449 študentov, z toho 163 študentov v prvom ročníku. Výučbu v prvom roku existencie fakulty zabezpečovali interní učitelia, v zostave ktorých bol 1 profesor, 3 docenti, 4 odborní asistenti a 10 asistenti. Externých učiteľov bolo v tom období 21.[5]

V akademickom roku 2010/2011 študovalo na Právnickej fakulte UPJŠ spolu 1 539 študentov, z toho 1 112 v dennej a 427 v externej forme štúdia.

Súčasný stav[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti fakulta realizuje bakalárske a magisterské štúdium v študijnom programe práv v dennej aj v externej forme štúdia. Zároveň realizuje doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme v akreditovaných študijných programoch.[6]

Po vstupe Slovenska do Európskej únie došlo k aktualizácii obsahu výučby z hľadiska zakomponovania normatívnych aktov únie. Zabezpečenie výučby európskeho práva na kvalitatívne vyššej úrovni umožňuje aj Ústav európskeho práva, ktorý bol zriadený v akademickom roku 2004/2005.[7]

Fakulta za dobu svojej existencie pripravila pre prax viac ako 5 500 absolventov. Z nich rigoróznym konaním úspešne prešlo a titul doktora práv získalo viac ako 4 200 absolventov.

Fakultné pracoviská[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta má pod sebou nasledujúce pracoviská:[3]

 • Katedra dejín štátu a práva
 • Katedra ústavného práva a správneho práva
 • Katedra trestného práva
 • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Katedra občianskeho práva
 • Katedra obchodného a hospodárskeho práva
 • Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
 • Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
 • Ústav teórie práva Gustava Radbrucha
 • Pracovisko právnych kliník

Významní pedagógovia[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d SOVÁK, Pavol, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výročná správa o činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok 2019, 04 2020, s. 116. Dostupné online [cit. 2021-01-26].
 2. PrF UPJŠ. Acta Iuridica Cassoviensia [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2012-11-23, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
 3. a b PrF UPJŠ. Katedry [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2018-11-27, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
 4. Register zamestnancov - verejné vyhľadávanie [online]. www.portalvs.sk, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
 5. a b c d PrF UPJŠ. História fakulty [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2016-02-02, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
 6. PrF UPJŠ. Akreditované študijné odbory a programy [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2019-10-30, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
 7. PrF UPJŠ. Ústav medzinárodného práva a európskeho práva [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2018-04-24, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]