Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Budova PF UPJS.jpg
Budova Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici č.5 v Košiciach
Iné názvy
Latinský názovUniversitas Šafarikiana Cassoviensis Faculta Scientiae
Základné informácie
PolohaKošice, Slovensko
SkratkaPF UPJŠ
Rok založenia1963
Vedenie
Dekandoc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Štatistické údaje
Počet zamestnancov144 vedecko pedagogických pracovníkov[1]
Počet študentov1 379[1]
Kontaktné údaje
AdresaŠrobárova 2, 041 54 Košice
Telefón+421 55 234 2181
Oficiálny webwww.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta
Oficiálny e-mailpfsekret@upjs.sk

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr. PF UPJŠ) je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie a uskutočňuje vedecký výskum v biológii, matematike, fyzike, informatike, chémii, geografii a vo všeobecnej ekológii.

Na Slovensku patrí medzi najkvalitnejšie fakulty s prírodovedných zameraním a dlhodobo zaznamenáva vynikajúce výsledky vo vede a výskume, v citačných indexoch a v počte publikácií na tvorivého pracovníka.[2]

Fakulta má 6 ústavov a 1 účelové pracovisko (Centrum aplikovanej informatiky). V roku 2019 zamestnávala na plný úväzok 144 pedagógov, z toho 23 s titulom profesor, 2 s titulom mimoriadny a profesor a 54 s titulom docent. V akademickom roku 2009/2010 študovalo na 1. a 2. stupni na PF UPJŠ spolu 1 379 študentov, z toho 825 na bakalárskom, 414 na magisterskom a 140 na doktorandskom stupni štúdia.[1]

História[upraviť | upraviť kód]

Prírodovedecká fakulta UPJŠ bola zriadená 8. februára 1963 vládnym uznesením č. 17/1963 Zb. Zásluhy na jej založení mal jej prvý dekan akademik Vladimír Hajko. Pri slávnostnom zahájení činnosti mala fakulta len prvý ročník s 54 poslucháčmi, ktorí začali študovať v Košiciach už v septembri 1962, keď Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského dislokovala do Košíc časť svojich študentov 1. ročníka, zapísaných do učiteľských kombinácií matematika-fyzika, fyzika-chémia a biológia-chémia. Po absolvovaní druhého ročníka sa desiati z týchto prvých študentov rozhodli pokračovať v jednoodborovom štúdiu fyziky a biológie. Tým boli položené základy jednoodborového zamerania.

Fakulta pri svojom založení v roku 1963 nemala ani jedného interného pracovníka. V tejto situácii pomohli Prírodovedeckej fakulte ostatné vysoké školy v Košiciach. Vďaka podpore Ministerstva školstva SR sa fakulta postupne personálne dobudovala. Jednotlivé pracoviská sa odborne vyprofilovali a vytvorili podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Na fakulte sa rozšírilo medziodborové štúdium a vytvorili sa podmienky pre nové interdisciplinárne odbory, akými sú teoretická kybernetika, biofyzika a biochémia.

Dôležitou udalosťou v živote fakulty bolo vytvorenie výpočtového strediska v roku 1967, na báze ktorého sa v roku 1973 vytvorila katedra výpočtovej techniky. Rozsiahly výskum fakulty stavial na tvorivej domácej a medzinárodnej spolupráci. V prvopočiatkoch bola významná spolupráca s Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity v Prahe a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Medzi absolventov fakulty patrí slovenský bridžista Tibor Menyhért. V rokoch 19821988 tu vyštudoval učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika - fyzika.[3]

Súčasný stav[upraviť | upraviť kód]

Fakulta má 6 ústavov: Ústav biologických a ekologických vied, Ústav fyzikálnych vied, Ústav chemických vied, Ústav informatiky, Ústav geografie a Ústav matematických vied.

V akademickom roku 2019/2020 bolo na fakulte akreditovaných na bakalárskom stupni 10 jednoodborových študijných programov a 20 medziodborových študijných programov. Na magisterskom stupni bolo akreditovaných 18 študijných programov v jednoodborovom štúdiu a 21 v odbore učiteľstvo. Záujemcovia o vedu a výskum môžu pokračovať v štúdiu na treťom stupni spolu v 21 študijných programoch a získať titul PhD. Celkový počet študentov bol 1 379, z toho 825 na bakalárskom, 414 na magisterskom a 140 na doktorandskom stupni štúdia.[1]

Fakulta výrazne rozšírila svoje aktivity vo vzťahu k verejnosti a vybudovala účelové pracovisko s názvom Centrum celoživotného vzdelávania (CCV), ktoré ponúka rôznorodé vzdelávacie programy programy a odbornú pomoc pre učiteľov, študentov, zamestnancov verejnej správy, firmy i jednotlivcov. Okrem iného sa fakulta prostredníctvom CCV úspešne zapája do projektov Európskeho Sociálneho fondu.

Na fakulte sa pravidelne organizujú rôzne vedecké semináre ako napríklad Prírodovedecká čajovňa, Seminár Ústavu informatiky a mnoho ďalších seminárov organizovaných ústavmi fakulty.

Prostredníctvom Centra aplikovanej informatiky sa PF UPJŠ podieľa na vývoji a prevádzke Akademického informačného systému AiS2, ktorý je určený na podporu riadenie základných procesov vysokej školy - vzdelávania na všetkých troch stupňoch a vedy a výskumu.[4] V súčasnosti je AiS2 implementovaný na 16 vysokých školách na Slovensku a k dispozícii ho má viac ako 100 000 študentov slovenských vysokých škôl, čo je viac ako 50 % všetkých vysokoškolských študentov na Slovensku.

Prírodovedecké dni[upraviť | upraviť kód]

Futbalové mužstvo pedagógov PF UPJŠ na Prírodovedeckých dňoch na Alpinke

Dlhoročnou tradíciou na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ sú takzvané Prírodovedecké dni, ktoré sa organizujú každý rok v letnom semestri.

Úvodnou akciou je Ples prírodovedcov, ktorý sa začína konferenciou ŠtRK - ŠTudentská Recesistická Konferencia. Nasledujú rôzne akcie ako sú napríklad nočný pochod na Bankov, výlet na Alpinku, Študentská vedecká konferencia (ŠVK) či 24-hodinovka v basketbale.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. a b c d Výročná správa o stave Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za rok 2010
  2. Hodnotenie vysokých škôl za rok 2010 - agentúra ARRA
  3. http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/detabs.html.free&cislo=88088&jazyk=250112&KdeHladat=350000&global=1&instit=350000
  4. Informačný portál projektu AiS2

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Súradnice: 48°43′10″S 21°15′04″V / 48,719329°S 21,251217°V / 48.719329; 21.251217