Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Budova Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej ulici č.5 v Košiciach
Základné informácie
Miestny názovPrírodovedecká fakulta
Latinský názovUniversitas Šafarikiana Cassoviensis Faculta Scientiae
Anglický názovFaculty of Science of the Pavel Jozef Šafárik University in Košice
PolohaSlovensko Košice, Slovensko
SkratkaPF UPJŠ
Typverejná
Rok založenia1963
Vedenie
Dekandoc. RNDr. Roman Soták, PhD.[1]
Prodekanprof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Prodekandoc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Prodekandoc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
TajomníkIng. Lenka Labancová
Predseda AS fakultyRNDr. Juraj Ševc, PhD.
Štatistické údaje
Počet ústavov6[2]
Počet zamestnancov307[3]
Počet študentov829[3]
Ďalšie informácie
Fakultná farba     zelená
Fakultný časopisPrímes[4]
Kontaktné údaje
Súradnice48°43′10″S 21°15′04″V / 48,719329°S 21,251217°V / 48.719329; 21.251217Súradnice: 48°43′10″S 21°15′04″V / 48,719329°S 21,251217°V / 48.719329; 21.251217
AdresaŠrobárova 2, 041 54 Košice
Telefón+421 55 234 2181
IČO00397768
E-mailpfsekret@upjs.sk
Webupjs.sk/prirodovedecka-fakulta

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr. PF UPJŠ) je vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie a uskutočňuje vedecký výskum v biológii, matematike, fyzike, informatike, chémii, geografii a vo všeobecnej ekológii.[5]

Na Slovensku patrí medzi najkvalitnejšie fakulty s prírodovedných zameraním a dlhodobo zaznamenáva vynikajúce výsledky vo vede a výskume, v citačných indexoch a v počte publikácií na tvorivého pracovníka.[6]

Fakulta má 6 ústavov a 1 účelové pracovisko (Centrum aplikovanej informatiky).[2] V roku 2019 zamestnávala na plný úväzok 140 pedagógov, z toho 29 s titulom profesor a 50 s titulom docent.[7] V akademickom roku 2018/2019 študovalo na 1. a 2. stupni na PF UPJŠ spolu 829 študentov, z toho 541 na prvom a 288 na druhom stupni štúdia.[3]

História[upraviť | upraviť zdroj]

Prírodovedecká fakulta UPJŠ bola zriadená 8. februára 1963 vládnym uznesením č. 17/1963 Zb. Zásluhy na jej založení mal jej prvý dekan akademik Vladimír Hajko. Pri slávnostnom zahájení činnosti mala fakulta len prvý ročník s 54 poslucháčmi, ktorí začali študovať v Košiciach už v septembri 1962, keď Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského dislokovala do Košíc časť svojich študentov 1. ročníka, zapísaných do učiteľských kombinácií matematika-fyzika, fyzika-chémia a biológia-chémia. Po absolvovaní druhého ročníka sa desiati z týchto prvých študentov rozhodli pokračovať v jednoodborovom štúdiu fyziky a biológie. Tým boli položené základy jednoodborového zamerania.

Fakulta pri svojom založení v roku 1963 nemala ani jedného interného pracovníka. V tejto situácii pomohli Prírodovedeckej fakulte ostatné vysoké školy v Košiciach. Vďaka podpore Ministerstva školstva SR sa fakulta postupne personálne dobudovala. Jednotlivé pracoviská sa odborne vyprofilovali a vytvorili podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Na fakulte sa rozšírilo medziodborové štúdium a vytvorili sa podmienky pre nové interdisciplinárne odbory, akými sú teoretická kybernetika, biofyzika a biochémia.

Dôležitou udalosťou v živote fakulty bolo vytvorenie výpočtového strediska v roku 1967, na báze ktorého sa v roku 1973 vytvorila katedra výpočtovej techniky. Rozsiahly výskum fakulty stavial na tvorivej domácej a medzinárodnej spolupráci. V prvopočiatkoch bola významná spolupráca s Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity v Prahe a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Medzi absolventov fakulty patrí slovenský bridžista Tibor Menyhért. V rokoch 19821988 tu vyštudoval učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika - fyzika.

Súčasný stav[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta má nasledujúcich 6 ústavov: Ústav biologických a ekologických vied, Ústav fyzikálnych vied, Ústav chemických vied, Ústav informatiky, Ústav geografie a Ústav matematických vied.[2]

V akademickom roku 2019/2020 bolo na fakulte akreditovaných na bakalárskom stupni 10 jednoodborových študijných programov a 20 medziodborových študijných programov. Na magisterskom stupni bolo akreditovaných 18 študijných programov v jednoodborovom štúdiu a 21 v odbore učiteľstvo. Záujemcovia o vedu a výskum môžu pokračovať v štúdiu na treťom stupni spolu v 21 študijných programoch a získať titul PhD.[3]

Fakulta výrazne rozšírila svoje aktivity vo vzťahu k verejnosti a vybudovala účelové pracovisko s názvom Centrum celoživotného vzdelávania (CCV), ktoré ponúka rôznorodé vzdelávacie programy programy a odbornú pomoc pre učiteľov, študentov, zamestnancov verejnej správy, firmy i jednotlivcov. Okrem iného sa fakulta prostredníctvom CCV úspešne zapája do projektov Európskeho Sociálneho fondu.[8]

Na fakulte sa pravidelne organizujú rôzne vedecké semináre ako napríklad Prírodovedecká čajovňa, Seminár Ústavu informatiky a mnoho ďalších seminárov organizovaných ústavmi fakulty.

Prostredníctvom Centra aplikovanej informatiky sa PF UPJŠ podieľa na vývoji a prevádzke Akademického informačného systému AiS2, ktorý je určený na podporu riadenie základných procesov vysokej školy - vzdelávania na všetkých troch stupňoch a vedy a výskumu. V súčasnosti je AiS2 implementovaný na 16 vysokých školách na Slovensku a k dispozícii ho má viac ako 100 000 študentov slovenských vysokých škôl, čo je viac ako 50 % všetkých vysokoškolských študentov na Slovensku.[9]

Prírodovedecké dni[upraviť | upraviť zdroj]

Futbalové mužstvo pedagógov PF UPJŠ na Prírodovedeckých dňoch na Alpinke

Dlhoročnou tradíciou na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ sú takzvané Prírodovedecké dni, ktoré sa organizujú každý rok v letnom semestri.

Úvodnou akciou je Ples prírodovedcov, ktorý sa začína konferenciou ŠtRK - Študentská Recesistická Konferencia. Nasledujú rôzne akcie ako sú napríklad nočný pochod na rekreačné oblasti Bankov alebo Alpinka, Študentská vedecká konferencia (ŠVK) či tzv. 24-hodinovka v basketbale.[10]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. PF UPJŠ. Vedenie fakulty [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2020-12-02, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. Archivované 2021-03-01 z originálu.
  2. a b c PF UPJŠ. Ústavy [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2018-11-20, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
  3. a b c d Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Organizačná a personálna štruktúra. Výročná správa o činnosti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za rok 2019, 06 2020, s. 116. Dostupné online [cit. 2021-01-26].
  4. PF UPJŠ. Študentský časopis Prímes PF UPJŠ [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2019-09-08, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
  5. PF UPJŠ. História [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2019-10-03, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
  6. GRÁNSKA, Zuzana. Najnovšie hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl (Rebríček fakúlt) [online]. eduworld.sk, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
  7. SOVÁK, Pavol, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Výročná správa o činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok 2019, 04 2020, s. 116. Dostupné online [cit. 2021-01-26].
  8. UPJŠ. 10 rokov činnosti Centra celoživotného vzdelávania PF UPJŠ [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2015-04-10, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
  9. DANKO, Marek. O AiS2 [online]. Košice: ais2.sk, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online.
  10. PF UPJŠ. Prírodovedecké dni 2016 [online]. Košice: upjs.sk, rev. 2016-04-15, [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. Archivované 2021-12-08 z originálu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]