Bridž

Tento článok spĺňa podľa redaktorov slovenskej Wikipédie kritériá na najlepší článok.
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.
Bridž (kartová hra)

Hra z pohľadu hlavného hráča
Druh Zdvihová hra
Hráči 4
Vek 10+
Deck 52
Hierarchia kariet
(zhora nadol)
A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Pôvod Rusko, Anglicko
Hrací čas 7,5 min na rozdanie
Náhoda Nízka až vysoká podľa variantu hry
Schopnosti Pamäť, Taktika, Komunikácia, Logika
Štyri farby francúzskych kariet – trefy (v iných hrách kríže) (clubs), kára (diamonds), srdcia (hearts) a piky (spades)

Bridž (z angl. bridge) je kartová hra pre štyroch hráčov, kde hráči sediaci oproti sebe tvoria pár nazývaný linka. Hrá sa s jednou sadou francúzskych kariet bez žolíkov. Má postavenie športovej hry. Niektorí kartári ho považujú za jednu z najkrajších kartových hier.

Tak ako sa za kráľa doskových hier považuje šach, za kráľa kartových hier je považovaný bridž. Rozdiel medzi bridžom a mariášom z hľadiska náročnosti je zhruba taký, ako medzi šachom a dámou. Medzinárodný olympijský výbor zaradil bridž medzi uznané športy. V súčasnosti je možné hrať bridž aj online napríklad na stránke BBO.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Bridž je odvodený zo staršej hry whist, ktorej rôzne obmeny existovali už v 16. storočí. Spočiatku existovalo niekoľko rôznych obmien bridžu: „auction bridge“ (okszen), „bridge whist“, plafond a iné. V roku 1925 Harold S. Vanderbilt vychádzajúc hlavne z francúzskeho plafondu publikoval pravidlá novej hry, ktorú nazval „contract bridge“. Táto obmena bridžu pretrvala takmer v nezmenenej podobe až do dnešných čias.

Názov hry bridž pochádza z anglického názvu „bridge“. V origináli ale neoznačuje „most“, pôvod tohto názvu nie je celkom jasný, ale oxfordský slovník napovedá, že je to anglická verzia ruského slova „birič“, (ruskej obmeny whistu odvodenej z tureckej hry „bir-üç“, po prvý raz opísanej v knihe vydanej v roku 1896 pod titulom „Biritch – Russian whist”.

Priebeh hry[upraviť | upraviť zdroj]

Licitácia[upraviť | upraviť zdroj]

Samotná hra pozostáva z dvoch fáz. Prvou fázou je licitácia (dražba), počas ktorej si partneri vymieňajú informácie o kvalite svojich listov a snažia sa vylicitovať (vydražiť) optimálny záväzok. Výmena informácii je verejná, t. j. spoluhráč musí súperom vysvetliť význam hlášky (série hlášok) partnera, ak ho o to požiadajú. Konvenčné hlášky je povinný alertovať.

Zohrávka[upraviť | upraviť zdroj]

Druhou fázou je zohrávka, v ktorej sa linka, ktorá konečný záväzok vydražila, snaží záväzok splniť a druhá linka sa ho snaží poraziť.

Samotné pravidlá zohrávky sú veľmi jednoduché:

 • Do prvého zdvihu vynáša hráč po ľavici vydražiteľa.
 • Do ďalších zdvihov vynáša hráč, ktorý získal posledný zdvih.
 • Musí sa priznať farba.
 • Vyššia karta berie, ak je rovnakej farby, ako prvá vynesená karta zdvihu.
 • Keď hráč nemá kartu vynesenej farby, môže zahrať kartu ľubovoľnej farby.
 • Tromf prebíja ľubovoľnú netromfovú kartu.

Napriek tejto jednoduchosti je bridž hrou s nepreberným množstvom kombinácií, týchto kombinácií je mnohonásobne viac než v šachu. Aj to je jedným z dôvodov, prečo zatiaľ počítačové programy hrajú bridž slabšie než dobrí bridžoví hráči, kým šachové programy už hrajú na úrovni veľmajstrov. Oproti šachu je navyše bridž hrou s neúplnou informáciou, takže sa hráč často musí rozhodnúť na základe pravdepodobnosti alebo intuície. Podrobnejšie pravidlá a úvodný kurz bridžu možno nájsť na stránke Bridž pre začiatočníkov[1].

Varianty bridžu[upraviť | upraviť zdroj]

Existujú tri základné varianty bridžu:

 • Robrový bridž (robber), (rubber bridge)
 • Chicago
 • Športový bridž (porovnávací bridž) (Duplicate bridge, Competitive bridge)
  • Minibridž

Robrový bridž a Chicago hrajú štyria hráči, ktorí postupne striedajú partnerov a dosiahnuté výsledky sa vyhodnocujú priamo, neporovnávajú sa. V týchto variantoch záleží hlavne na náhode, aké karty ktorá linka dostane a menej záleží na kvalite licitácie, zohrávky a obrany. Pri veľkom počte rozdaní sa však kvalita predsa len prejaví. Tieto varianty bridžu sa na rozdiel od športového bridžu väčšinou hrajú o peniaze.

Obal na karty v bridži – board, s vyznačenými svetovými stranami, stavom hier (červenou je oznacená linka v druhej hre) a označením dealera

Športový bridž sa hrá tak, že s tými istými kartami sa postupne hrá pri viacerých stoloch a navzájom sa porovnávajú dosiahnuté výsledky. Pri tomto druhu bridžu sa už nemožno sťažovať na zlé karty, ale len na vlastnú zlú licitáciu či zlú hru. Na zachovanie rozdaní sa používajú špeciálne upravené obaly na karty, nazývajú sa boardy alebo krabice.

Minibridž je silne zjednodušenou verziou bridžu. Bol vymyslený na propagáciu bridžu medzi verejnosťou a výukové potreby, ako medzistupeň k plnej verzii bridžu.

Druhy súťaží v športovom bridži[upraviť | upraviť zdroj]

V športovom bridži sa organizujú súťaže jednotlivcov, párov a družstiev.

Súťaž jednotlivcov (slangovo individuál): Každý hráč postupne vystrieda rôznych partnerov a súperov. Ide tu o umenie prispôsobiť sa rôznym hráčom. Vyžaduje si to mať spoločný, čo najprirodzenejší licitačný systém.

Súťaž párov (slangovo párak): Počas celého turnaja hrajú dvaja hráči spolu, ako partneri. V každom kole hrajú proti inému páru. Každý pár môže mať vlastný licitačný systém. Väčšinou sa používajú rôzne varianty všeobecne rozšírených licitačných systémov.

Súťaž družstiev (slangovo tímak): V jednotlivých kolách hrajú proti sebe dve družstvá. Sála je rozdelená na otvorenú a zatvorenú miestnosť. V otvorenej miestnosti sedia domáci na linke Sever-Juh v zatvorenej na linke Východ-Západ, hostia sedia na opačných linkách. V otvorenej miestnosti sa najprv odohrá prvá polovica rozdaní a v zatvorenej druhá polovica (napr. 1 – 8 a v zatvorenej rozdania 9 – 16), po ich odohraní si hráči rozdania medzi sebou vymenia a odohrajú ich. Po odohraní všetkých rozdaní sa dosiahnuté výsledky navzájom porovnajú. V otvorenej miestnosti môžu byť aj diváci (kibici), v zatvorenej miestnosti okrem rozhodcu a hráčov, ktorí v nej hrajú, nesmie byť nikto nepovolaný, kvôli zamedzeniu nedovolenému prenosu informácií medzi miestnosťami. Prví si sadajú hostia a domáci si prisadajú. Z taktických dôvodov to môže byť dôležité, hlavne ak sa nehrá na dva polčasy. Každé družstvo má svojho kapitána, ktorý rozhoduje, ktorí hráči budú hrať a kde. Kapitán môže byť hrajúci alebo nehrajúci. Družstvá majú aspoň štyroch hráčov. Hlavne v dlhodobých súťažiach ich býva viac, najviac osem. Do druhého polčasu môže kapitán nasadiť iných hráčov. Ak v druhom polčase zostali v oboch družstvách rovnaké dvojice, mali by hostia, ktorí hrali v otvorenej miestnosti, prejsť do zatvorenej a naopak, domáci zostávajú na svojich miestach.

Pravidlá[upraviť | upraviť zdroj]

Rozdávanie[upraviť | upraviť zdroj]

Karty sa rozdávajú v smere hodinových ručičiek.

 • Ak sa hrá Robber, rozdávajúci hráč dá preložiť balíček kariet hráčovi po pravici a rozdáva po jednej karte každému hráčovi, kým nerozdá všetkých 52 kariet, teda každý hráč dostane 13 kariet. Kým rozdávajúci rozdáva, jeho partner (hráč sediaci oproti) mieša druhý balíček pre nasledujúce rozdanie. Je vhodné, aby oba balíčky mali chrbty rôznych farieb.
 • Ak sa hrá súťažný bridž, buď sú karty dopredu namiešané počítačom, alebo (ak dané rozdanie ešte nikto nehral) musia sa zamiešať a rozdať pri stolíku, tiež po jednej. Ak sa rozdáva pri stolíku, mal by byť prítomný z každej linky aspoň jeden hráč, aby si niekto nenamiešal karty. Pokiaľ sa mieša a rozdáva pri stolíku a je viac sekcií, po odohratí rozdania sa musia karty naduplikovať (vytvorí sa kópia rozdania) pre ďalšiu sekciu (sekcie).

Zdvih[upraviť | upraviť zdroj]

Vynášajúci hráč môže zo svojho listu vyniesť ľubovoľnú kartu, hráč po ľavici, ak má kartu vo vynesenej farbe, pridá ľubovoľnú kartu vynesenej farby, ak nemá, môže pridať kartu ľubovoľnej farby, po ňom pridá ďalší hráč v smere hodinových ručičiek podľa tých istých pravidiel, až po posledného hráča. Túto štvoricu kariet získa hráč, ktorý priložil najvyššiu kartu vo vynesenej farbe alebo, ak niektorý z hráčov prebil tromfom, získa ju hráč, ktorý priložil najvyšší tromf. Takáto štvorica kariet sa nazýva zdvih (v iných kartových hrách štych). Do ďalšieho zdvihu vynáša hráč, ktorý získal posledný zdvih. Keďže každý z hráčov má 13 kariet, celkový počet zdvihov je 13. Znamená to, že jedna z liniek musí získať aspoň 7 zdvihov, vtedy druhá linka získa 6 zdvihov. Preto najnižším možným záväzkom je získanie aspoň 7 zdvihov. Prvých šesť zdvihov sa nazýva kniha a ponuka jedna vo farbe predstavuje záväzok kniha+1, dva vo farbe – kniha+2…

Hierarchia farieb[upraviť | upraviť zdroj]

Vo väčšine kartových hier buď nie sú farby hierarchizované alebo je jedna farba privilegovaná (mariáš – červeň; taroky – tarok; spades – piky…). V bridži sú počas licitácie všetky farby hierarchizované a to od najnižšej po najvyššiu:

trefy < kára < srdcia < piky < bez tromfa
 • Trefy a kára sa nazývajú lacné farby (minor suits) – každý zdvih nad knihou má hodnotu 20 TP.
 • Srdcia a piky sa nazývajú drahé farby (major suits) – každý zdvih nad knihou má hodnotu 30 TP.
 • Bez tromfa, prvý zdvih nad knihou má hodnotu 40 TP a každý ďalší 30 TP.

Licitácia (dražba)[upraviť | upraviť zdroj]

Licitačná karabica (angl. bidding box)

Počas licitácie sa jednotlivé linky zaväzujú získať príslušný počet zdvihov, ak tromfovou farbou bude ponúknutá farba:

 • Licitáciu otvára rozdávajúci hráč (dealer). Ak predpokladá, že za pomoci partnera získa aspoň 7 zdvihov, keď tromfom bude jeho najlepšia farba zahlási 1 vo farbe, ak nemá dobrý list, licituje pas (nedáva žiadnu ponuku).
 • Hráč po ľavici posúdi svoj list a buď ho prelicituje (ponúkne záväzok na tom istom stupni vo vyššej farbe alebo ponúkne záväzok na vyššom stupni v nižšej farbe), alebo zalicituje kontra (prvotný význam tejto hlášky je, súperi ponúknutý záväzok nesplnia a budú za to potrestaní) alebo pas.
 • Nasledujúci hráč zase môže ponúknuť vyšší záväzok, kontrovať súperov alebo rekontrovať, ak súperi kontrovali
 • Takto sa licituje, kým trikrát po sebe neodznie hláška pas, výnimkou je prvé kolo licitácie, ak prví traja hráči pasovali, štvrtý ešte môže ponúknuť nejaký záväzok.

Najnižšou možnou ponukou je jeden tref, potom 1 káro, 1 srdce, 1 pik, 1 BT, 2 trefy… až po 7BT.

Poznámka: v bridžovej komunite je zaužívané ten pik a nie tá pika.

V minulosti sa licitovalo vyslovením príslušnej hlášky, takže hráči si museli pamätať celý priebeh licitácie. V súčasnosti sa najmä v športovom bridži používajú licitačné krabice. Hráč zo svojej licitačnej krabice vytiahne príslušnú hlášku a položí ju pred seba. Hlášky sa kladú tak, aby bolo vidno celý priebeh licitácie. Po ukončení licitácie sa hlášky založia späť na svoje miesto.

Druhy záväzkov[upraviť | upraviť zdroj]

 • Čiastočný záväzok – záväzok, v ktorom súčet bodov za zdvihy nad knihou je menší ako 100
 • Celoherný záväzok – súčet bodov za zdvihy nad knihou je aspoň 100 (v lacnej hre záväzok aspoň na piatom stupni – 5x20=100, v drahej aspoň na štvrtom – 4x30=120, v BT aspoň na treťom, 40+2x30=100), kontra hodnotu zdvihov zdvojnásobuje, rekontra zoštvornásobuje
 • Malý slem – záväzok, že linka získa aspoň 12 zdvihov
 • Veľký slem (grand slam) – záväzok, že linka získa všetkých 13 zdvihov

Za Celoherný záväzok, Malý a Veľký slem sú špeciálne prémie, bližšie v časti Vyhodnotenie

Stav hier: Počas licitácie, vzhľadom na pravidlá vyhodnotenia rozdania, je dôležité, aby hráči mali na zreteli, ktorá linka sa nachádza v ktorej hre. Ak je linka v prvej hre, prémie za splnenie záväzku sú nižšie, ale nižšie sú aj tresty za ich nesplnenie. Ak je linka v druhej hre, prémie a tresty sú vyššie.

Tabuľka v ktorom rozdaní kto rozdáva a ktorá linka je v ktorej hre:

Rozdanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rozdáva: N E S W N E S W N E S W N E S W
V 2. hre:  –  NS EW + NS EW +  –  EW +  –  NS +  –  EW NS

- nikto nie je v druhej hre, + všetci sú v druhej hre, N – sever, E – východ, S – juh, W – west

V ďalších číslach rozdaní sa táto postupnosť opakuje. Krabice v ktorých sa rozdania prenášajú sú označené tak, aby každý vedel, ktorá linka je v ktorej hre. Väčšinou je linka, ktorá je v druhej hre označená červenou farbou.

Zohrávka[upraviť | upraviť zdroj]

Po ukončení licitácie sa vydražiteľ stáva hlavným hráčom. Vydražiteľom je ten hráč linky, ktorá ponúkla konečný záväzok, ktorý vylicitovanú farbu ponúkol na linke ako prvý.

 • Do prvého zdvihu vynáša hráč po ľavici hlavného hráča, aby sa zamedzilo mylnému výnosu (aby omylom nevyniesol hráč po pravej ruke hlavného hráča), vynesená karta by mala byť vynesená lícom dole a vynášajúci hráč sa spýta svojho partnera, či môže vyniesť. Tento buď odsúhlasí výnos alebo, ak došlo k omylu zamietne ho, alebo, ak sa chce dodatočne opýtať na význam hlášok protistrany, vyspovedá súperov. Hoci sa vynášajúci hráč počas tohoto vysvetlenia dozvie nejakú informáciu o ktorej nevedel, nemôže vynesenú kartu vziať späť, ale musí ju otočiť lícom nahor. Výnimkou môže byť prípad, ak umelá hláška nebola alertovaná, ale v takom prípade by hráči mali zavolať rozhodcu, či možno zmeniť výnos. Prvý výnos je často rozhodujúci, či záväzok bude porazený alebo nie.
  • Ak došlo k mylnému výnosu, vydražiteľ môže:
   • Výnos prijať, pričom si môže vybrať či bude stolíkom alebo hlavným hráčom
   • Môže skutočnému vynášajúcemu zakázať výnos v danej farbe
   • Môže skutočnému vynášajúcemu prikázať výnos v danej farbe

V druhom a treťom prípade sa nesprávne vynesená karta stáva trestnou kartou, znamená to, že pri najbližšej možnej príležitosti ju previnilec musí zahrať.

 • Po výnose partner hlavného hráča vyloží svoje karty na stôl (všetci vidia aké karty má) a stáva sa tichým hráčom alebo stolíkom. Počas zohrávky počúva pokyny hlavného hráča a do jednotlivých zdvihov prikladá karty, ako si hlavný hráč želá. Tichý hráč je preto tichým hráčom, že počas celej zohrávky musí byť ticho, s výnimkou prípadov, ak ide o upozornenie hlavného hráča na porušenie pravidiel (výnos z nesprávnej strany, príkaz pridať kartu zo stola v nie vo vynesenej farbe a pritom na stole ešte je karta vynesenej farby…)

V jednotlivých zdvihoch platia pravidlá, ktoré boli uvedené vo vysvetlení termínu Zdvih.

Vyhodnotenie[upraviť | upraviť zdroj]

Po odohraní sa podľa počtu získaných zdvihov rozdanie vyhodnotí.

Nadzdvih: každý zdvih získaný nad úrovňou záväzku.
Pád: každý zdvih chýbajúci do splnenia záväzku.

Pravidlá hodnotenia v športovom bridži[upraviť | upraviť zdroj]

Nasledujúce pravidlá vyhodnotenia rozdania sa používajú v športovom bridži a Chicagu.

 • Ak bol záväzok splnený, linka získa prémiu podľa druhu záväzku a toho, v ktorej hre sa linka nachádza, plus body za zdvihy nad knihou. Ak bol záväzok kontrovaný resp. rekontrovaný a splnený, vylicitované zdvihy sú hodnotené 2x resp. 4x. Nazdvihy sú hodnotené v kontrovanom záväzku po 100 TP v prvej a 200 TP v druhej hre, v rekontrovanom dvojnásobne oproti kontrovanému teda 200 TP v prvej a 400 TP v druhej hre.
 • Ak záväzok nebol splnený, získava body linka, ktorá záväzok porazila podľa počtu pádov:
  • nekontrovaný záväzok, prvá hra za každý pád 50 TP
  • nekontrovaný záväzok, druhá hra za každý pád 100 TP.
  • kontrovaný záväzok, prvá hra – prvý pád 100, druhý a tretí pád 200, každý ďalší pád 300
  • kontrovaný záväzok, druhá hra – prvý pád 200, každý ďalší pád 300
  • pády v rekontrovaných záväzkoch sú hodnotené dvojnásobne, ako kontrované

Prémie za splnenie záväzku podľa druhu záväzku a stavu hier:

 • Čiastočný: 50 TP
 • Kontra: 50 TP
 • Rekontra: 100
 • Celoherný: 300 TP v prvej hre, 500 TP v druhej hre
 • Malý slem: 500 TP v prvej hre, 750 TP v druhej hre
 • Veľký slem: 1000 TP v prvej hre, 1500 TP v druhej hre

V prípade vylicitovania malého a veľkého slemu, linka získava aj prémiu za hru.

Príklady výpočtu TP sú v bridžových vyhodnocovacích tabuľkách.

Z týchto pravidiel hodnotenia vyplýva, kedy sa oplatí brániť záväzok súperov o ktorom predpokladáme, že ho splnia, keď vieme, že nami ponúknutý záväzok nesplníme. Keď sú obe linky v prvej hre a vieme, že druhá linka tam má celú hru, aj keď dvakrát padneme, získajú 300 TP ale za celoherný záväzok by získali aspoň 400 bodov. Keď sme my v druhej hre a súperi v prvej, ak 2x padneme s kontrou, získajú 500 bodov, čo je viac, než keby sme ich nechali hrať. Keď sú oni v druhej a my v prvej hre, ešte aj keď trikrát padneme za 500, je to dobrá obrana, lebo by získali aspoň 600.

Pravidlá hodnotenia v Robrovom bridži[upraviť | upraviť zdroj]

V robrovom bridži nie je prémia za vylicitovanie celej hry a prémia za splnenie vylicitovaného záväzku. Pre zápis výsledkov sa nakreslí krížik, naľavo sa zapisujú zisky jednej a napravo zisky druhej linky. Vylicitované a splnené zdvihy nad knihou sa zapisujú pod čiaru, nadzvihy, pády a prémie za malý a veľký slem sa zapisujú nad čiaru. Cieľom hry je uhrať rober, t. j. dvakrát získať pod čiarou v súčte 100 bodov. Linka, ktorá získa po prvýkrát 100 bodov sa dostáva do druhej hry. Ak jedna linka získala pod čiarou 100 a viac bodov a druhá dovtedy napr. 90 bodov, týchto 90 bodov pod čiarou sa jej škrtne. Po získaní hry sa dovtedajšie zápisy pod čiarou pripočítajú nad čiaru. Za získanie čistého robra (súperi nezískali žiadnu hru), je prémia 500 bodov, ak súperi získali hru, prémia je 300 bodov. Po splnení robra sa hráči pri stolíku prestriedajú. Sever celý čas sedí na svojom mieste a východ si postupne vymení miesta s juhom a západom. Prémie za malý a veľký slem sú v takej istej výške, ako v športovom bridži. Robrový bridž sa zvykne hrať o peniaze. Je vecou dohody, aký je prevod medzi bodmi a peniazmi. Zvykne to byť 100 bodov jedna koruna. Na Slovensku sa rober skoro vôbec nehrá. Väčšinou sa hrá porovnávací bridž, alebo ak sa zišlo menej ako 8 hráčov, zvykne sa hrať na tabuľku, kde sa porovnáva s fiktívnym štatistickým párom. Taktika v robrovm bridži je diametrálne odlišná od športového bridžu. Pár sa nemusí snažiť jedným rozdaním vylicitovať celú hru, ale stačí mu čiastočnými záväzkami postupne nazbierať 100 bodov, riskujúc však, že súperi jednou celou hrou ich zisky pod čiarou eliminujú. Len ak dostane veľmi dobrú kartu, pokúsi sa o získanie prémie za slem. Koncepcia prvej a druhej hry sa v pozmenenej forme dostala do športového bridžu.

Pravidlá hodnotenia Hry na tabuľku[upraviť | upraviť zdroj]

Hra na tabuľku je špecifickým prípadom športového bridžu. Keď sa stretne menej hráčov ako osem, nemožno vytvoriť aspoň dva stoly, aby sa výsledky dali porovnať. Dal by sa hrať rober, ale ako už bolo napísané, v robri sa uplatňuje iná taktika, než v športovom bridži a z hľadiska tréningových potrieb, sa pri ňom získavajú návyky v športovom bridži škodlivé. Štatistickým vyhodnotením tisícok odohraných rozdaní bola vypracovaná tabuľka, ktorá hovorí, koľko bodov by mala štatisticky linka získať, ak má príslušný počet figúrových bodov skratka HCP.

HCP I. hra II. hra HCP I. hra II. hra
21 50 50 30 490 690
22 70 70 31 600 800
23 110 110 32 700 1050
24 200 290 33 900 1350
25 300 440 34 1000 1550
26 350 520 35 1100 1650
27 400 600 36 1200 1800
28 430 630 37 1200 1800
29 460 660 38+ 1400 2100

Ak má linka spolu napríklad 23 figúrových bodov a je v prvej hre:

a) vylicitovala 2 a získala 10 zdvihov, získala 170 TP, podľa tabuľky mala získať 110 TP, navyše získala 60 TP a podľa prevodovej tabuľky TP na Imp získa 2 Impy
b) vylicitovala 4 a splnila, získala 420 TP, mala získať 110, navyše 310, takže získa 7 Impov
c) vylicitovala 4 a získala 9 zdvihov, teda raz spadla a súperi získali 50 TP, linka s prevahou bodov spolu stratila 160 TP, takže súperi získali 4 Impy

Aj hra na tabuľku môže deformovať správne bridžové návyky. Ak hráči linky zistia, že majú priveľa bodov, snažia sa vylicitovať celú hru aj keď si sú vedomí, že tam pravdepodobne celú hru nemajú. V porovnávacom bridži by zastali v čiastočnom záväzku, ale tu ich tabuľka núti „znásilňovať“ kartu. Napríklad ak majú 25 bodov a sú v druhej hre, mali by získať 440 bodov, ak zastanú v čiastočnom záväzku 2BT a splnia ho, získajú 120 bodov, mali získať 440 bodov, takže oproti tabuľke stratia 320 bodov, čo prevedené na Impy znamená stratu 8 Impov. Ak vylicitujú 3BT a raz padnú stratia 100 bodov a keďže mali získať 440 stratia 540 bodov po prevedení na Impy to znamená stratu 11 Impov. Ak sa im predsa len záväzok podarí splniť, získajú 2 Impy. Čiže riskujú zvýšenie straty z 8 na 11 Impov, ale ak splnia, miesto -8 Impov získajú 2 Impy. Z teórie pravdepodobnosti vyplýva, že takto sa oplatí licitovať, ak je aspoň 25% pravdepodobnosť splnenia celej hry.

Druhy celkového vyhodnotenia rozdania v súťažnom bridži[upraviť | upraviť zdroj]

 • Top skórové hodnotenie (Match Points): Súťaže párov a jednotlivcov sa väčšinou vyhodnocujú na Topy (Match Points). Ak sa to isté rozdanie hralo napríklad na 4 stoloch a boli dosiahnuté takéto výsledky: 100, 110, -50, -300 (totálne body total points sú z pohľadu severu), tak sever-juh za ne získajú 6, 4, 2 a 0 MP, východ-západ získajú doplnok do šiestich teda 0, 2, 4, 6. Ak by boli výsledky 100, 100, 100, 110 MP bude 2, 2, 2 a 6. Celkový výsledok sa nakoniec vyhodnotí v percentách, kde sa skutočne dosiahnutý výsledok porovná s teoreticky maximálne možným. Ak by pár vo všetkých rozdaniach dosiahol priemerný výsledok, mal by 50%. (ACBL vyhodnocuje tak isto, ale o polovicu znížené, z percentuálneho hľadiska je to identické)
 • Impové hodnotenie (international match points): Súťaže párov a jednotlivcov sa môžu hodnotiť aj na Impy. Vtedy sa vypočíta priemer za rozdanie, vypočíta sa rozdiel voči priemeru a ten sa prevedie na Impy podľa prevodovej tabuľky z TP na Imp.

V prvom hore uvedenom príklade by bol priemer: -35, rozdiel voči priemeru by bol 135, 145, -15, -265. Páry na linke Sever-Juh by podľa prevodovej tabuľky získali: 4, 4, -1 a -7 Impov, Východ-Západ by získali mínus hodnota NS, teda: -4, -4, 1 a 7 Impov. V druhom prípade by bol priemer 102,5 a všetci by získali 0 Impov. Ako vidno, je veľmi dôležité dopredu vedieť, či sa turnaj bude hodnotiť na Topy alebo Impy, pretože tomu potom treba prispôsobiť taktiku a stratégiu počas licitácie i samotnej hry. (Keďže extrémne výsledky môžu hlavne pri menšom počte stolov výrazne ovplyvniť priemer, niekedy sa používa korigovaný priemer, v ktorom najhorší a najlepší výsledok sa škrtá. Ak by výsledky boli 100, 100, 100, -300, priemer by bol 0, korigovaný priemer 100, prevedené na impy by to bolo 3,3,3,7 pri korigovanom priemere 0, 0, 0, 8, korigovaný priemer sa tu javí ako "spravodlivejší")

 • Víťazné body (Victory points): Súťaž družstiev sa väčšinou vyhodnocuje na VP, jednotlivé rozdania sa porovnajú, rozdiel totálnych bodov je podľa prevodovej tabuľky prevedený na Impy. Impy získané jednotlivými družstvami sa sčítajú a z rozdielu súčtov sa konečný výsledok prevedie na Victory points. Remíza je 15:15, ďalšie výsledky sú 16:14, 17:13 až po 25:5, ak družstvo vyhralo na Impy veľmi vysoko, už nezíska viac než 25 bodov za zápas, ale porazené družstvo získa 4, 3, …0 VP (v súčasnosti sa obvykle používa škála od 0 do 20, remíza je 10:10). V celkovom hodnotení súťaže družstiev v prvom rade rozhoduje súčet získaných VP, potom rozdiel získaný Impov a, ak ani ten nerozhodne, podiel získaných impov, prípadne vzájomné zápasy.
 • BAM (board a match): Zápas družstiev sa môže vyhodnocovať aj metódou BAM. Každé rozdanie je hodnotené samostatne (výhra, prehra, remíza) bez ohľadu na to či bol rozdiel 10 TP alebo 500 TP či viac. Za vyhraté rozdanie získa družstvo jeden bod, za remízu 0,5 bodu, za prehru 0 bodov.

Bridžové podujatia na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Okrem pravidelných klubových turnajov sa na Slovensku poriada niekoľko pravidelných bridžových podujatí:

V roku 2006 sa v Piešťanoch uskutočnili Majstrovstvá sveta juniorov v bridži 2006, Piešťany.

Bridžové programy[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje množstvo rôznych bridžových programov, pomocou ktorých si bridžista môže trénovať licitáciu, obranu a zohrávku. Každoročne sa poriadajú majstrovstvá sveta bridžových programov. V posledných rokoch vyhral program Jack.

 • Jack – majster sveta počítačových bridžových programov v rokoch 2001 až 2003.
 • GIB – majster sveta v roku 2000.
 • WBridge5 – majster sveta v roku 2005.

Bridž online[upraviť | upraviť zdroj]

Vo svete je prevádzkovaných viacero serverov na ktorých možno hrať bridž online 24 hodín denne.

 • Na Slovensku je najobľúbenejší server BBO. Aby sa mohlo hrať, je potrebné stiahnuť klienta zo stránky Bridgebase Online. Na servri možno hrať priateľský bridž pri stolíku, možno zorganizovať zápas družstiev a organizujú sa tu aj turnaje. Zároveň sa tu vysielajú priame prenosy z významných svetových bridžových podujatí. Server je polokomerčný, okrem niektorých platených turnajov je hranie na servri bezplatné.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Vo svete vychádza nepreberné množstvo kníh o bridži. V slovenčine sú k dispozícii iba tieto:

 • Ivan Tatranský: Bridž pre každého. Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998. 128 s. ISBN 80-7121-147-8
 • Pavel Mokráň: Bridž: Rýchlo a dobre. Bratislava : RETAAS, 1997. 365 s. ISBN 80-967655-4-X
 • Učebnica minibridžu.

Posledné dve možno stiahnuť aj vo forme PDF súboru na stránke Slovenského bridžového zväzu[2].

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Wikiknihách Wikiknihy ponúkajú texty a príručky na tému Bridž
 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Bridž

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Bridž pre začiatočníkov
 2. Slovenský bridžový zväz » Sťahuj » Učebnice

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]