Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fakulta elektrotechiky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (skr. FEI TUKE) je jedna z fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá vznikla dňa 21. júla 1969 pod názvom Elektrotechnická fakulta, ktorú tvorilo 5 katedier. V nasledujúcich rokoch sa počet katedier zvyšoval a taktiež začal vzrastať záujem o štúdium na tejto fakulte aj vďaka jej výsledkom v oblasti vzdelávacieho procesu a vedecko-výskumnej činnosti. Dekan fakulty je prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Katedry[upraviť | upraviť zdroj]

Katedra počítačov a informatiky[upraviť | upraviť zdroj]

Garantuje a všetkými svojimi predmetmi zabezpečuje študijný program informatika v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia.


Katedra elektrotechniky a mechatroniky[upraviť | upraviť zdroj]

História katedry:

 • 1953 – Založenie Katedry elektrotechniky na Strojníckej fakulte VŠT.
 • 1969 – Katedra elektrických pohonov na Elektrotechnickej fakulte VŠT.
 • 1997 – Laboratórium priemyselného inžinierstva.
 • 1999 – Katedra elektrických pohonov a mechatroniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky,
  Technickej univerzity v Košiciach.
 • 2003 – 50. výročie založenia katedry.
 • 2005 – Katedra elektrotechniky, mechatroniky a priemyselného inžinierstva (KEMPI) na FEI TU
  v Košiciach. Katedra v dnešnej podobe a s novým názvom vznikla 1. 12. 2005 z dvoch predchádzajúcich útvarov: z Katedry elektrických pohonov a mechatroniky (KEPM) a Laboratória priemyselného inžinierstva (LPI).
 • 2010 – Zrušenie odboru Priemyselné inžinierstvo a premenovanie katedry na Katedra elektrotechniky a mechatroniky (KEM)

Katedra technológií v elektronike[upraviť | upraviť zdroj]

Katedra sa ako samostatný subjekt sformovala v roku 1991, história katedry však siaha do 70-tych rokov.

Katedra zabezpečuje výučbu vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania a má akreditované tieto študijné programy:

 • Technológie výroby v elektronike v rámci inžinierskeho štúdia
 • Elektrotechnológie a materiály v rámci doktorandského štúdia

Katedra matematiky[upraviť | upraviť zdroj]

Katedra zabezpečuje výuku matematických predmetov pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia pre všetkých študentov FEI TU v Košiciach. Okrem toho spolupracuje aj pri zabezpečení niektorých ďalších predmetov v rámci celej Technickej univerzity. Rovnako sa zamestnanci katedry podieľajú na vedeckom výskume fakulty i univerzity.

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií[upraviť | upraviť zdroj]

História vzniku katedry

September 1969 založenie katedry. Katedra sa oddelila z katedry elektrotechniky fakulty strojného inžinierstva v Košiciach. Vznikla súčasne so vznikom fakulty elektrotechniky TU. Prvým vedúcim katedry bol doc. Ing. Viktor Špány, CSc., ktorý až dovtedy pôsobil na katedre elektrotechniky fakulty strojného inžinierstva. V tej dobe zabezpečovala katedra výuku predmetov Elektronické obvody I., II., Aplikovaná elektronika I., II. a Signály a systémy.

Výskum sa zameriaval na modernizáciu a digitalizáciu štúdiových zariadení piatej genrácie pre Tesla Elektroakustiku. Od r. 1974 pracoval na katedre ako externý učiteľ Ing. Jozef Felix, CSc.

1974 – Špecializácia katedry sa zúžila. Katedra sa stala garantom nového smeru - Elektronické systémy - otvoreného v rámci študijného smeru Technická kybernetika. Súčasne sa zmenil aj názov katedry na Katedru elektronických obvodov a systémov.

1975 – Katedra sa zúčastnila vývoja špeciálnych meracích prístrojov pre registráciu kozmického žiarenia v radiačných pásoch Zeme v rámci medzinárodného výskumného projektu Interkozmos. Vyvinuté zariadenia boli umiestnené na balónoc a satelitoch. V tomto roku začal na katedre externe pracovať prof. Ing. Ján Chmúrny, CSc.

1979 – Zlomový rok v histórii katedry. Katedra sa stala garantom nového študijného odboru Rádioelektronika. Súčasne sa jej názov zmenil na Katedru Rádioelektroniky, pribudli aj nové predmety zamerané na túto oblasť. Výskum sa zameral okrem programu Interkozmos aj na digitálne spracovanie rečových a obrazových signálov.

1985 – Katedra sa zúčastňuje štátneho výskumného programu Senzory a senzorové systémy. Program je zameraný na špeciálne typy senzorov a senzorové spraciovanie signálov.

1986 – Doc. Ing. Dušan Levický, CSc. sa stal vedúcim katedry. Počas rokov 1985 - 1989 katedra úzko spolupracovala s priemyselným zázemím (VSŽ Košice, VSE Košice, Tesla Piešťany, VÚ 060 Liptovský Mikuláš atď.)

1990 – Rekonštruuje sa organizácia katedry. Výskum sa zameriava na inštitucionálne, grantové a medzinárodné projekty, pričom sa orientuje do dvoch smerov:

elektronika

 • zber a primárne spracovanie signálov získaných zo senzorov s priamym digitálnym výstupom
 • simulácia A/D prevodníkov s prvkami umelej inteligencie

telekomunikácie

 • sparcovanie a prenos multimediálnych informácií
 • digitálne spracovanie signálov v multimediálnych telekomunikáciách
 • spracovanie vizuálnych signálov v inteligentných telekomunikačných termináloch
 • digitálne spracovanie obrazov a prenos obrazov nízkymi prenosovými rýchlosťami

1996 – Názov katedry sa zmenil po tretíkrát. Nový názov je Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií a odzrkadľuje nové trendy vo výskume a vzdelávaní na katedre.

1998 – Študijný smer Rádioelektronika sa modifikuje a premenováva na Elektroniku a telekomunikačnú techniku, aby sa dosiahla ekvivalencia so študijnými zameraniami v zahraničí.


Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°43′51″S 21°14′48″V / 48,730908°S 21,246663°V / 48.730908; 21.246663