Magister farmácie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Magister farmácie (Mgr., predtým PhMr.) - titul (PhMr.) bol zavedený v roku 1951 pre lekárnikov, ktorí zložili skúšky na lekárskej fakulte a mohli tak riadiť lekáreň alebo vykonávať lekárenskú prax; od konca minulého storočia sa používa označenie Mgr. ako označenie absolventa farmaceutickej fakulty, ktorý úspešne ukončil 2. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore farmácia a vykonal štátnu záverečnú skúšku.